37.9k
Home  »  Instruire   »   Seminar practic: VEN 12 & Situații financiare

Seminar practic: VEN 12 & Situații financiare

30.01.2020

Proactive

Anul 2019 s-a finalizat, iar pentru contabili aceasta înseamnă dări de seamă, rapoarte și multă muncă. Acest an, la fel ca și alții, a fost bogat în schimbări. În acest context, contabilii sunt puși la numeroase încercări ce țin de întocmirea dării de seamă VEN-12, dar și a situațiilor financiare. 

Pe parcursul a 2 zile de muncă, pas cu pas, vom analiza cum se completează darea de seamă VEN-12 și situațiile financiare. 

Înregistrare https://pro-active.md/ven12/

Participă la instruire, dacă vrei să primești o schemă-sinteză care descrie modul de calculare a indicatorilor din rapoartele sus-menționate. 

Program
Prima zi:

1. Evidența și calcularea amortizării în scopuri fiscale
1.1. Aspecte generale privind calculul amortizării în scopuri fiscale:
• domeniu de aplicare și noțiuni
• obiectul calculării amortizării
• evidența mijloacelor fixe și imobilizărilor necorporale
• metoda de calcul al amortizării
• determinarea valorii amortizabile
• determinarea duratei de funcționare utilă
1.2. Evidența amortizării mijloacelor fixe care fac obiectul unui contract de locațiune, leasing operațional, concesiune, arendă, comodat, sub locațiune
1.3. Deducerea cheltuielilor pentru reparație și dezvoltare
1.4. Reflectarea rezultatelor la ieșirea din exploatare a mijloacelor fixe sau imobilizărilor necorporale
1.5. Modul de completare al Registrului privind evidența și calcularea amortizării mijloacelor fixe și imobilizărilor necorporale în scopuri fiscale

2. Completarea Declarației privind impozitul pe venit VEN (în continuare Declarație)
2.1. Legislația – acte normative ce reglementează completarea Declarației:
• subiectul și obiectul impunerii
• cota impunerii
• termenii de plată și declarare
• reportarea pierderilor pe viitor
2.2. Caracteristica, clasificarea și calcularea ajustărilor
2.3. Componența, structura și ajustarea veniturilor:
• de la campaniile promoționale
• dobânzilor de la valorile mobiliare de stat
• de la înlocuirea forțată a proprietății
• de la operațiile legate de activele de capital
• mijloacelor din fondurile speciale
• din dividende etc.

A doua zi
1. Componența, structura și ajustarea cheltuielilor:
1.1. Limitarea sumei cheltuielilor recunoscute în scopul impozitării:
• de delegare
• de reprezentanță
• neconfirmate documentar
• donații în scopuri filantropice și de sponsorizare
• pentru transportul organizat al angajaților
• pentru hrana organizată a angajaților
• pentru studiile profesionale ale angajaților
• dobânzi aferente creditelor și împrumuturilor
• de asigurare a agenților economici etc.
1.2. Componența și structura cheltuielilor nedeductibile fiscal
1.3. Tipurile, modul de calculare, aplicare și contabilizare a facilităților privind impozitul pe venit
1.4. Trecerea în cont a veniturilor din surse obținute în afara R. Moldova
1.5. Suma impozitului pe venit care urmează a fi achitată în rate în perioada următoare perioadei de gestiune
1.6. Impozitul pe venit repartizat pe subdiviziuni
2. Întocmirea situațiilor financiare
2.1. Etapele întocmirii situațiilor financiare anuale
2.2. Reformarea Bilanțului
2.3. Corectarea erorilor comise la întocmirea situațiilor financiare în anii precedenți
2.4. Declararea tranzacțiilor în numerar efectuate în folosul și de către persoanele fizice
2.5. Modificări și completări la SNC „Prezentarea situațiilor financiare”

Traineri:
Rodica Cușmăunsă — conferențiar. univ. ASEM; contabil-șef Vulpe SRL; contabil-șef competent — Grup SRL.
Rodica Danii — director financiar MVI SRL; manager resurse umane IPC Bucovăț SRL; contabil-șef Geoship Company SRL

Înregistrare


Investiție: 

  • 1990 lei, până la 1 februarie 2020
  • 2190 lei, din 2 februarie 2020

*Clienții fideli Proactive, beneficiază de reducere 5%

Data: 7 și 8 Februarie 2020
Ora 10:00 — 17:00
Locație: Chișinău, str. M. Varlaam 65, of.330
Tel. 078693000
Email: contabil@pro-active.md
Web: www.pro-active.md
Coordonator eveniment: Cătălina Barac.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...