Întrebări-Răspunsuri

Sortează după:

Impozitarea veniturilor obţinute din transmiterea în arendă a unei cote de teren agricol

11.04.2024479 views

Daniela Manolachi, contabil

Întrebare: O persoană fizică plecată la muncă peste hotare a transmis în arendă agentului economic un teren agricol. Este obligată persoana fizică să declare venitul obţinut din darea în arendă a tere...

Deducerea TVA în cazul reparației mijloacelor fixe primite în comodat

03.04.20241.302 views

1

Daniela Manolachi, contabil

Întrebare: Referitor la cheltuielile de reparație a mijloacelor fixe contract de comodat: s-a instalat parchet/laminat în sumă de 43 290 lei. Conform Codului fiscal se permite spre deducere 15% din va...

Particularitățile contabilizării uzurii OMVSD

27.03.2024652 views

Daniela Manolachi, contabil

Întrebare: Cum se calculează uzura obiectelor de mică valoare și scurtă durată şi care sunt înregistrările contabile care se întocmesc pentru toate etapele de la intrarea omvsd până la scoaterea lor d...

Eliberarea facturii fiscale persoanelor fizice: obligatorie sau nu?

26.03.2024893 views

1

Daniela Manolachi, contabil

Întrebare: Ce acte se întocmesc, ca să reflectăm în contabilitate vânzări în numerar către persoane fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător? (Eliberarea facturii fiscale este obligatori...

Întrebări-răspunsuri privind impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător

Întrebare 1: Întreprinderea achiziționează imobil cu destinația locativă, situat în afara locului ei de reşedinţă de bază  cu scop de a  fi ulterior vândut. Referindu-ne la faptul, că impozi...

Reparația capitală a mijlocului fix ne inclus în Registrul mijloacelor fixe în scopuri fiscale

Întrebare: Valoarea contabilă a mijlocului fix la tranziția la metoda nouă de amortizare în scopuri fiscale a constituit 0.00 lei și, respectiv, acest mijloc fix nu a fost inclus în Registrul mijloace...

Rezultatul fiscal din vânzarea unui mijloc fix amortizat contabil

Întrebare: Un mijloc fix camion la data 01.01.2023 are o valoare contabilă de 0.00 lei, valoarea neamortizata fiscală – 0.00 lei și nu este inclus în Registru privind evidența și calcularea amortizări...

Apare obligația întocmirii declarațiilor fiscale în cazul GȚ care nu a obținut venit impozabil?

06.03.2024415 views

Daniela Manolachi, contabil

Întrebare: În cazul în care gospodăria țărănească este pe zero cum întocmim darea de seamă? Răspuns: În conformitate cu prevederile Legii pri­vind gospodăriile ţărăneşti (de fermier) nr. 1353/2000 ...

Împrumut fără dobândă acordat unei părți interdependente, consecințe fiscale începând cu anul 2023

Întrebare: Compania X acordă companiei Y un împrumut fără dobândă, fiind părți interdependente. În contextul modificărilor din anul 2023, intrare în vigoare a prevederilor art.21 alin.(6) din Codul fi...

Deducerea sumei TVA în cazul procurării achitate cu cardul de plată de afaceri

Întrebare: Referitor la dreptul de deducere a sumei TVA conform art.102 alin.(10) lit. (d) din CF pentru procurările achitate prin intermediul cardului de plată de afaceri, cum realizăm înregistrarea ...

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...