Întrebări-Răspunsuri

Sortează după:

Răspunsuri la întrebările cititorilor privind ultimele modificări în legislația fiscală

În acest material publicăm răspunsurile la mai multe întrebări parvenite în ultima perioadă de la cititorii revistei noastre. Aceste întrebări sânt legate de ultimele modificări efectuate în  legislaț...

Privind termenul-limită de eliberare a bonului de casă din momentul încasării numerarului

Întrebare: La entitatea „X” (restaurant) a fost efectuat un control fiscal la faţa locului prin metoda verificării operative. În rezultat, la efectuarea cumpărăturii de control, bonul de casă nu a fos...

Vorbește internetul. Întrebări – Răspunsuri. Octombrie 2020

05.11.20201.248 views

6

Lilian Munteanu, contabil

În urma discuțiilor cu mai mulți reprezentanți ai profesiei contabile, echipa paginii Contabilsef.md a hotărât să publice pentru toți cititorii o nouă rubrică – „Vorbește Internetul”, care se bazează ...

Garanţii şi compensaţii la încetarea contractului individual de muncă

17.06.20191.966 views

1

Liuba Mursa, Manager serviciu personal

Aș avea rugamintea să mă ajutați cu o informație: Conform legislației din Republica Moldova, există posibilitatea ca, la încetarea contractului individual de muncă prin acordul ambelor părți, an...

Garanţii şi compensaţii pentru salariaţii care îmbină munca cu studiile

Angajatul unității noastre a depus cerere de acordarea concediului de studii plătit anexînd chemarea eliberată de Universitatea de Stat din Moldova în care se menționează ca să-i fie acord...

Prezentarea informației privind incapacitatea temporară de muncă a angajatului dacă perioada depășește 30 de zile

09.08.20182.271 views

Irina Rabovilă, Contabil

Angajatul și-a pierdut incapacitatea temporară de muncă pe o perioadă de 45 de zile. Astfel, angajatul a prezentat buletinul de boală la data de 16 iulie 2018, pentru perioada 1 iunie 2018 – 1...

Beneficierea de indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă în perioada concediului de îngrijire a copilului

02.08.20182.299 views

Irina Rabovilă, Contabil

Persoana X, se află în concediul de îngrijire a copilului până la vârsta de 3 ani. Ulterior, aceasta decide să revină la muncă cu program parțial. În urma pierderii tempo...

La angajare, salariatul nu deține polița de asigurare medicală. Acțiunile angajatorului

14.06.20187.125 views

3

Irina Rabovilă, Contabil

Persoana X, în momentul angajării nu deține polița de asigurare medicală, din diverse motive (pierdere, furt, deteriorare, etc.). Care sunt acțiunile angajatorului în acest sens, pentru a ...

Concediul de odihnă anual solicitat imediat după concediul de maternitate

26.04.20184.157 views

4

Irina Rabovilă, Contabil

Întrebare: Poate beneficia femeia salariat de concediul anual, imediat după concediul de maternitate, înainte de concediul de îngrijire a copilului până la 3 ani? ...

Data transmiterii în exploatare a mijlocului fix

13.04.20182.422 views

Adrian Ştirbu, Auditor

Întrebarea: În noiembrie 2017, a fost importat un camion pentru utilizarea lui în activitatea de bază a entității (servicii de transport). Toate cheltuielile legate de intrarea mijl...

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...