Întrebări-Răspunsuri

Sortează după:

Vorbește internetul. Întrebări – Răspunsuri. Aprilie 2021

21.04.2021931 views

Lilian Munteanu, contabil

Acest articol se axează pe întrebări și cazuri concrete din practica contabilă care au fost adunate recent de pe diferite site-uri web și rețele de socializare. Pagina Contabilsef.md oferă posibilitat...

Reținerea, achitarea și declararea impozitului la sursa de plată din suma executată silit

09.04.2021553 views

Lilian Munteanu, contabil

Întrebarea: Entitatea „A” a luat în locaţiune un camion de la o persoană fizică. Plata de locaţiune pentru o anumită perioadă nu a fost achitată. Persoana fizică s-a adresat în instanţa de j...

Răspunsuri la întrebările cititorilor privind ultimele modificări în legislația fiscală

În acest material publicăm răspunsurile la mai multe întrebări parvenite în ultima perioadă de la cititorii revistei noastre. Aceste întrebări sânt legate de ultimele modificări efectuate în  legislaț...

Privind termenul-limită de eliberare a bonului de casă din momentul încasării numerarului

Întrebare: La entitatea „X” (restaurant) a fost efectuat un control fiscal la faţa locului prin metoda verificării operative. În rezultat, la efectuarea cumpărăturii de control, bonul de casă nu a fos...

Vorbește internetul. Întrebări – Răspunsuri. Octombrie 2020

05.11.20201.619 views

6

Lilian Munteanu, contabil

În urma discuțiilor cu mai mulți reprezentanți ai profesiei contabile, echipa paginii Contabilsef.md a hotărât să publice pentru toți cititorii o nouă rubrică – „Vorbește Internetul”, care se bazează ...

Garanţii şi compensaţii la încetarea contractului individual de muncă

17.06.20192.286 views

1

Liuba Mursa, Manager serviciu personal

Aș avea rugamintea să mă ajutați cu o informație: Conform legislației din Republica Moldova, există posibilitatea ca, la încetarea contractului individual de muncă prin acordul ambelor părți, an...

Garanţii şi compensaţii pentru salariaţii care îmbină munca cu studiile

Angajatul unității noastre a depus cerere de acordarea concediului de studii plătit anexînd chemarea eliberată de Universitatea de Stat din Moldova în care se menționează ca să-i fie acord...

Prezentarea informației privind incapacitatea temporară de muncă a angajatului dacă perioada depășește 30 de zile

09.08.20182.558 views

Irina Rabovilă, Contabil

Angajatul și-a pierdut incapacitatea temporară de muncă pe o perioadă de 45 de zile. Astfel, angajatul a prezentat buletinul de boală la data de 16 iulie 2018, pentru perioada 1 iunie 2018 – 1...

Beneficierea de indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă în perioada concediului de îngrijire a copilului

02.08.20182.512 views

Irina Rabovilă, Contabil

Persoana X, se află în concediul de îngrijire a copilului până la vârsta de 3 ani. Ulterior, aceasta decide să revină la muncă cu program parțial. În urma pierderii tempo...

La angajare, salariatul nu deține polița de asigurare medicală. Acțiunile angajatorului

14.06.20187.979 views

3

Irina Rabovilă, Contabil

Persoana X, în momentul angajării nu deține polița de asigurare medicală, din diverse motive (pierdere, furt, deteriorare, etc.). Care sunt acțiunile angajatorului în acest sens, pentru a ...

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...