Home  »  Articole  »  Contabilitate

Contabilitate

Sortează după:

Suntem la sfârșit de an calendaristic, corespunzător, în scurt timp va apărea pe ordinea de zi a contabililor problema legată de aprobarea politicilor contabile pentru anul următor de raportare financ...

Introducere Impozitarea cu TVA a operațiunilor cu bunuri imobiliare, în parte ce ține de data la care apare obligația fiscală, se deosebește de impozitarea cu TVA a vânzării altor categorii de bunu...

Evoluția evenimentelor din viața de toate zilele, deseori, ne poate face să primim unele decizii contrare intențiilor inițiale. Astfel, în activitatea de întreprinzător sunt situații în care proprieta...

13.04.2022679 views

Daniela Manolachi, contabil

Situațiile financiare sunt reprezentate printr-un set de rapoarte care caracterizează poziţia financiară, performanţa financiară și alte informații aferente activității entităţii pentru o perioad...

Serviciile acordate de către instituțiile statului (servicii publice) sunt importante pentru organizarea vieții cotidiene a oricărei comunități. Infrastructura pentru serviciile publice precum drumuri...

Cea mai scurtă definiție pentru acest tip de contracte ar fi următoarea: „contract de societate civilă – contract prin care două sau mai multe persoane (asociaţi, participanţi) se obligă reciproc să u...

Obiectul acestui articol îl constituie evenimentele (operațiunile economice) care au loc după perioada de raportare (datei raportării), indiferent dacă acestea sunt favorabile sau nefavorabile. Evenim...

Începând cu 1 ianuarie 2020 în SNC „Capital propriu și datorii” au fost operate mai multe modificări inclusiv în parte ce ține de contabilizarea diferențele de curs valutar care pot apărea de la aport...

În urma casării mijloacelor fixe se pot obține diferite active care pot fi folosite de entități, fie prin comercializarea lor, fie prin utilizarea lor în diferite activități economice. În dependență d...

În țara noastră pe parcursul anilor s-a creat o practică care nu favorizează aplicarea bunelor practici contabile, prevederilor standardelor de contabilitate care îmbunătățesc calitatea situațiilor fi...

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...