Home  »  Articole  »  Contabilitate

Contabilitate

Sortează după:

Bunuri transmise pentru testare – tratament contabil și fiscal

16.07.2018177 views

2

Adrian Știrbu, Auditor

Unele entități producătoare de bunuri sau importatoare de mărfuri, conform legislației în vigoare, urmează să supună bunurile produse (importate) diferitor testări sau certificări privind cal...

Contracte de asigurare și diferențe de sumă

02.07.2018484 views Adrian Știrbu, Auditor

În practică, există situații cînd entitățile încheie contracte de asigurare facultativă a bunurilor, în care primele de asigurare sînt exprimate în valută străin...

Aport nemonetar în capitalul social: aspecte contabile

Înregistrările contabile privind aportul nemonetar al proprietarului în capitalul social al entității fondate se regăsesc în toate manualele de contabilitate și nu prezintă o problem...

Achiziţie de teren cu construcţie veche spre demolare: aspecte contabile şi fiscale

De ce am decis să abordăm acest subiect? Deoarece situaţia în care cumpărătorul achiziţionează un teren pe care este amplasată o construcţie veche, cu scopul de a o demola, pentru a construi &ic...

Сontracte de investiţii în construcţii: aspecte contabile şi fiscale

Prevederi contractuale principale În conformitate cu obiectul contractului de investiţii în construcţia spaţiului locativ (în continuare - contract de investiţii), o parte, executan...

Реализация активов, которые составили вклад в уставной капитал

Почему решили обсудить эту тему? К сожалению, встречаются суждения некоторых адвокатов, нотариусов, бухгалтеров, которые претендуют на уменьшение уставного капитала в момент продажи актива, который ра...

Valoarea reziduală a mijlocului fix. Aspecte contabile și fiscale

14.09.20171.693 views Adrian Ştirbu, Auditor

Valoarea reziduală, în cele mai dese cazuri, nu primește atenția pe care o merită la data punerii în funcțiune a mijlocului fix, deoarece, de obicei, această sarcină cade pe umerii contabi...

Profitul în calitate de sursă de acoperire a cheltuielilor entității. Aspecte contabile

Context Profitul net sub aspect contabil poate constitui o sursă de acoperire a cheltuielilor curente ale întreprinderii: salarii angajaților, onorarii membrilor organelor de conducere ale soci...

Stocuri depozitate la terți. Aspecte contabile și fiscale

22.08.20171.778 views

1

Irina Rabovilă, Contabil

Context O societate "X" achiziționează stocuri pe care le depozitează într-un depozit extern, ce aparține entității "Z" în baza unui contract de prestare a serviciului de depozitare. Cum ...

Agenda unui contabil: creștere de capital, împrumut fără dobândă

Luni Azi, în poșta electronică am găsit un mesaj, la care la timpului lui n-am răspuns. Astăzi întrebarea mi-a părut foarte interesantă: Împrumut acordat de un agent economic unui ...

Înregistrare

Restabilire

Se încarcă...