Home  »  Articole  »  Contabilitate

Contabilitate

Sortează după:

Versiunea în limba română Введение Оценочные резервы, согласно НСБУ «Собственный капитал и обязательства», представляют собой обязательства с неопределенным сроком исполнения или с неопределенно...

Versiunea în limba română Анализируемые ниже изменения были внесены в Национальные стандарты бухгалтерского учета (НСБУ) и вступили в силу 01 января 2020 года. Таким образом, в данном материале мы ...

Modificările analizate mai jos au fost operate în Standardele Naționale de Contabilitate (SNC) și au intrat în vigoare începînd cu 01 ianuarie 2020. Astfel, ne vom referi la modificările operate în mo...

Версия на русском языке Modificările analizate mai jos au fost operate în Standardele Naționale de Contabilitate (SNC) și au intrat în vigoare începînd cu 01 ianuarie 2020. Astfel, ne vom referi la...

Modificările analizate mai jos au fost operate în Standardele Naționale de Contabilitate (SNC) și au intrat în vigoare începînd cu 01 ianuarie 2020. Astfel, ne vom referi la modificările operate în mo...

Clienții întreprinderilor specializate, în unele cazuri, transferă către acestea elemente de imobilizări corporale în schimbul conectării la rețele și furnizării continuu a apei, energie electrice, en...

Версия на русском языке Introducere Provizioane, conform SNC „Capital propriu  și datorii”, sunt datorii cu exigibilitate sau valoare incertă. exigibilitate sf [At: LEG. EC. PL., 153 / P...

Context Începând cu 1 ianuarie 2020 au intrat în vigoare mai multe modificări în Standardele Naționale de Contabilitate (SNC), operate prin Ordinul Ministerului finanțelor nr.48 din 12.03.2019. Nec...

În activitatea sa entitățile, care dispun de mijloace de transport, procură anvelope și acumulatoare care ulterior sunt montate în locul celor uzate. Această situație apare din cauza că durata de func...

26.06.2020734 views

2

Golea Natalia, Ciorici Maria

INTRODUCERE La 1 ianuarie 2020 au intrat în vigoare modificări operate în SNC „Capital propriu și datorii” („CPD”). În prezentul articol sunt examinate conținutul și modul de aplicare a principalel...

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...