Home  »  Articole  »  Contabilitate

Contabilitate

Sortează după:

Transfer de active întreprinderilor specializate – aspecte contabile și fiscale

Context O companie de construcții construiește un proiect rezidențial într-o zonă care nu este conectată la rețeaua de electricitate. Pentru a avea acces la aceasta, compania de construc...

Затраты по займам – некоторые особенности отражения в учете

Затраты по займам – проценты и другие затраты по полученным займам и договорам финансового лизинга (НСБУ «Затраты по займам»). В состав расходов по займам могут входить: ...

Cum contabilizăm reducerile de preț? Cele mai frecvente întrebări contabile

07.08.20182.958 views

9

Adrian Știrbu, Auditor

În activitatea lor, furnizorii de mărfuri și servicii practică acordarea reducerilor de preț, disconturilor sau bonusurilor clienților săi. Astfel de reduceri pot fi de diferită natură și formă....

Bunuri transmise pentru testare – tratament contabil și fiscal

16.07.2018982 views

2

Adrian Știrbu, Auditor

Unele entități producătoare de bunuri sau importatoare de mărfuri, conform legislației în vigoare, urmează să supună bunurile produse (importate) diferitor testări sau certificări privind calita...

Contracte de asigurare și diferențe de sumă

02.07.20181.011 views

Adrian Știrbu, Auditor

În practică, există situații cînd entitățile încheie contracte de asigurare facultativă a bunurilor, în care primele de asigurare sînt exprimate în valută străină (...

Aport nemonetar în capitalul social: aspecte contabile

Înregistrările contabile privind aportul nemonetar al proprietarului în capitalul social al entității fondate se regăsesc în toate manualele de contabilitate și nu prezintă o problem...

Achiziţie de teren cu construcţie veche spre demolare: aspecte contabile şi fiscale

De ce am decis să abordăm acest subiect? Deoarece situaţia în care cumpărătorul achiziţionează un teren pe care este amplasată o construcţie veche, cu scopul de a o demola, pentru a construi &ic...

Сontracte de investiţii în construcţii: aspecte contabile şi fiscale

Prevederi contractuale principale În conformitate cu obiectul contractului de investiţii în construcţia spaţiului locativ (în continuare - contract de investiţii), o parte, e...

Реализация активов, которые составили вклад в уставной капитал

Почему решили обсудить эту тему? К сожалению, встречаются суждения некоторых адвокатов, нотариусов, бухгалтеров, которые претендуют на уменьшение уставного капитала в момент продажи актива, который ра...

Valoarea reziduală a mijlocului fix. Aspecte contabile și fiscale

14.09.20172.149 views

Adrian Ştirbu, Auditor

Valoarea reziduală, în cele mai dese cazuri, nu primește atenția pe care o merită la data punerii în funcțiune a mijlocului fix, deoarece, de obicei, această sarcină cade pe umerii contabi...

Înregistrare

Restabilire

Se încarcă...