Home  »  Articole  »  Contabilitate

Contabilitate

Sortează după:

Introducere Aporturile suplimentare ale proprietarilor în întreprinderea în care ei au investit poate avea diverse scopuri (destinații), inclusiv acoperirea pierderilor anilor precedenți. În acest ...

Întrebare: Întreprinderea a acționat în judecată un agent economic pentru neachitarea datoriilor conform facturilor fiscale și a achitat în anul 2022 taxa de stat în sumă de 50000 lei - contabili...

Introducere În octombrie 2023 au intrat în vigoare mai multe modificări la Legea nr.135/2007 privind societățile cu răspundere limitată (în continuare Legea) menite să îmbunătățească mediul de afac...

În acest articol vă propunem spre analiză două tranzacții în valută străină care implică conturile de capital ale uneia dintre părți. Obiectul analizelor sunt diferențele de curs valutar aferente aces...

Majorarea capitalului social din contul profitului nerepartizat sau a altor articole de capital proporțional cotelor deținute de asociați (acționarii) este o operațiune de repartizare de dividende? De...

Introducere Operațiunile economice analizate în acest articol nu sunt firești, însă acestea au dreptul la viață. Astfel, se întâlnesc situații în care propritarii entităților în care au investit nu...

Introducere Potrivit pct. 44 din SNC „Stocuri”, la data raportării stocurile se evaluează la valoarea cea mai mică dintre valoarea contabilă și valoarea realizabilă netă. Astfel, la întocmirea situ...

Suntem la sfârșit de an calendaristic, corespunzător, în scurt timp va apărea pe ordinea de zi a contabililor problema legată de aprobarea politicilor contabile pentru anul următor de raportare financ...

Noțiunea de „Diferențe de sumă”, în înțelegerea noastră, este o invenție nereușită a țării noastre, care nu se aplică în practica internațională (IFRS). Se vorbește că acest termen a fost inclus în SN...

Introducere Impozitarea cu TVA a operațiunilor cu bunuri imobiliare, în parte ce ține de data la care apare obligația fiscală, se deosebește de impozitarea cu TVA a vânzării altor categorii de bunu...

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...