Home  »  Articole  »  Contabilitate

Contabilitate

Sortează după:

Obiectul acestui articol îl constituie evenimentele (operațiunile economice) care au loc după perioada de raportare (datei raportării), indiferent dacă acestea sunt favorabile sau nefavorabile. Evenim...

Începând cu 1 ianuarie 2020 în SNC „Capital propriu și datorii” au fost operate mai multe modificări inclusiv în parte ce ține de contabilizarea diferențele de curs valutar care pot apărea de la aport...

În urma casării mijloacelor fixe se pot obține diferite active care pot fi folosite de entități, fie prin comercializarea lor, fie prin utilizarea lor în diferite activități economice. În dependență d...

În țara noastră pe parcursul anilor s-a creat o practică care nu favorizează aplicarea bunelor practici contabile, prevederilor standardelor de contabilitate care îmbunătățesc calitatea situațiilor fi...

În activitatea de comerț se întâlnesc situații cînd vânzătorul trebuie să înlocuiască cumpărătorului marfa neconformă în baza garanției acordate. Conform Legii nr. 105 din 13.03.2003 privind protec...

Problemele legate de contabilizarea imobilizărilor necorporale, după părerea noastră, au rămas fără o atenție publică pe care o merită. După părerea noastră, autorii în edițiile periodice de specialit...

Motiv pentru scrierea acestui articol a constituit publicațiile la această temă în edițiile periodice de specialitate. Unele concluzii din aceste publicații nu sunt certe, corespunzător, mai jos preze...

Versiunea în limba română С 01 января 2021 г. вступают в силу множество изменений, связанных с удержаниями из заработной платы. В первую очередь это – отмена индивидуальных взносов социального стра...

Versiunea în limba rusă Din 01 ianuarie 2021 întră în vigoare mai multe modificări legate de reținerile din salariu. În primul rând anularea contribuțiilor de asigurări sociale individuale, majorar...

Versiunea în limba română Введение В данной статье мы проанализируем бухгалтерские аспекты, связанные с выданными авансами с точки зрения изменений, внесенных в Национальные стандарты бухгалтерс...

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...