37.9k
Home  »  Dividende   »   Dividende – Formulare

Dividende – Formulare

Denumirea formularului

Termenul de prezentare

Instrucţiunea de completare

Darea de seamă privind dividendele ce urmează a fi achitate la buget de către societăţile pe acţiuni (Forma DPP16)

anualpână la 1 iulie a anului următor anului de gestiune

Instrucţia de completare

Darea de seamă privind defalcările din profitul net al întreprinderilor de stat şi municipale (Forma DISM16)

anualpână la 1 iulie a anului următor anului de gestiune

Instrucţia de completare

* Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 455 din 17.05.2016 cu privire la aprobarea formularelor de dări de seamă cu privire la  dividendele ce urmează a fi achitate la buget de către societățile pe acțiuni şi defalcările din profitul net al întreprinderilor de stat şi municipale

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...