Nu au fost gasit nimic!

Alte (HR, AE)

Resursele umane este unul dintre domeniile de activitate contabilă care necesită mult timp. Angajarea și demisia salariatului, contractul individual de muncă, evidența timpului de muncă, calcularea și plata salariilor, concediilor și indemnizațiilor, recuperarea prejudiciilor materiale, și multe altele subiecte sînt dezvăluite în această rubrică. 

Sortează după:
Specificul programării concediilor de odihnă anuale pentru anul 2024
Specificul programării concediilor de odihnă anuale pentru anul 2024
Prin Legea nr. 112/2023 pentru modificarea unor acte normative (facilitarea activității de întreprinzător) au fost operate o serie de modificări asupra Codului muncii (CM). Astfel, conform modificărilor operate la ...
La fiecare instituție este necesar să fie desemnată minim o persoană responsabilă de securitatea și sănătatea în muncă
La fiecare instituție este necesar să fie desemnată minim o persoană responsabilă de securitatea și sănătatea în muncă
În conformitate cu prevederile art. 9 din Legea securității și sănătății în muncă nr. 186 din 10.07.2008, angajatorul este obligat să asigure securitatea şi sănătatea lucrătorilor sub toate aspectele ce ...
Particularitățile programării concediilor de odihnă anuale pentru anul 2023
Particularitățile programării concediilor de odihnă anuale pentru anul 2023
Nu mai târziu de 17 decembrie, angajatorii trebuie să întocmească, să completeze și să aprobe programarea concediilor de odihnă anuale pentru următorul an calendaristic. Programarea este obligatorie atât pentru ...
Cum calculăm durata concediului de odihnă anual? Prevederi noi
Cum calculăm durata concediului de odihnă anual? Prevederi noi
Prin Legea Nr. 243 din 28.07.2022 pentru modificarea unor acte normative au fost efectuate un șir de ajustări și completări în Codul Muncii al RM (în continuare – CM), care au intrat în vigoare la data ...
Право работника на отпуск и отпускное пособие
Право работника на отпуск и отпускное пособие
Право на годовой оплачиваемый отпуск является частью правового статуса любого работника. Работники не могут ...
Încetarea raporturilor juridice de muncă în perioada Stării de urgență
Încetarea raporturilor juridice de muncă în perioada Stării de urgență
Versiunea în limba rusă Încetarea rapoartelor de muncă în RM se execută din motivul invocat: în temeiul ce nu depinde de voința părților (art. 82 Codul muncii),  acordul părților (art. 821 Codul ...
Прекращение трудовых отношений в период ЧП
Прекращение трудовых отношений в период ЧП
Versiunea în limba română Прекращение трудовых отношений в РМ в зависимости от оснований, может иметь место по обстоятельствам, ...
Виды отпусков: основной, дополнительный  и прочие отпуска
Виды отпусков: основной, дополнительный и прочие отпуска
Одним из видов времени отдыха работника, который трудится по индивидуальному трудовому договору, является отпуск. ...
Particularitățile programării concediilor de odihnă anuale
Particularitățile programării concediilor de odihnă anuale
Nu mai târziu de 17 decembrie, angajatorii trebuie să întocmească, să completeze și să aprobe programarea concediilor de odihnă anuale pentru următorul an calendaristic. Programarea este obligatorie atât pentru ...
Оформляем трудовые отношения
Оформляем трудовые отношения
В процессе трудоустройства возникает немало вопросов и необходимость соблюсти все нормы и правила трудового ...
Iulie 2024
Luni
Marți
Miercuri
Joi
Vineri
Sâmbătă
Duminică

Cursuri video

contabilsef.md

Mai detaliat