37.9k
Home  »  Taxele rutiere   »   Taxele rutiere – Formulare

Taxele rutiere – Formulare

Denumirea formularului

Termenul de prezentare

Instrucţiunea de completare

(Forma TFD-13) Darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova

anual, până la data de 25 ianuarie a anului următor anului fiscal de gestiune

Instrucțiune (Forma TFD-13) Darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova

(Forma TDLMS-09) Informaţia privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele a căror masă totală, sarcină masică pe osie sau ale căror gabarite depăşesc limitele admise, calculată în conformitate cu art. 352 alin. (5) al CF

trimestrial, până la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune în care au fost întocmite procesele-verbale privind controlul sarcinii pe osie pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele a căror masă totală, sarcină masică pe osie sau ale căror gabarite depăşesc limitele admise

(Forma TDLMS-09) Instrucţiunea de completare

TDL-13 Darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către  autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror  dimensiuni depăşesc limitele admise

trimestrial, până la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune în care au fost obţinute actele necesare pentru circulaţia cu depăşirea limitelor admise

(Forma TDL 13) Instrucţiunea de completare

(Forma TFZD 15) Darea de seamă pe taxele pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor

anual, până la data de 25 martie a perioadei fiscale curente

(Forma TFZD 15) Instrucţiunea de completare

(Forma ITFZD 15) Informaţia pe taxele pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor

trimestrial, până la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune

(Forma ITFZD 15) Instrucţiunea de completare

TGN-07.Darea de seama privind taxa pentru сomercializarea gazelor naturale destinate utilizării în calitate de carburanţi pentru unităţile de transport auto

trimestrial, până la data de 20 a lunii următoare trimestrului de gestiune

Instrucțiunea anexată la formular

ATRI-07. Darea de seamă privind calculul sumei taxei de eliberare a autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale

trimestrial, până la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune

Instrucțiunea anexată la formular

TANM-07. Informaţia privind taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova

trimestrial, până la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune

Instrucțiunea anexată la formular

TDLM-13. Informaţia privind sumele calculate și achitate ale taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise

trimestrial, până la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune în care au fost obţinute actele necesare pentru circulaţia cu depăşirea limitelor admise

Instrucţiunea de completare (Forma TDLM 13)

Notă:

1. Ordinul IFPS nr. 274 din 07.03.2013 privind aprobarea formularelor tipizate ale dărilor de seamă aferente unor taxe rutiere şi a  instrucţiunilor privind modul de completare a acestora

2. Ordinul IFPS nr. 289 din 07.06.2007 privind aprobarea formularelor tipizate a dărilor de seamă fiscale pe taxele rutiere

3. Ordinul IFPS nr. 317 din 27.11.2009 cu privire la aprobarea formularului tipizat al Informaţiei privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele a căror masă totală, sarcină masică pe osie sau ale căror gabarite depăşesc limitele admise, calculată în conformitate cu art. 352 alin. (5) al CF

4. Ordinul IFPS nr. 521 din 23.06.2015 privind aprobarea formularelor tipizate a Dării de seamă fiscale şi a Informaţiei pe taxele pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...