37.9k
Home  »  Impozitul pe bunurile imobiliare   »   Impozitul pe bunurile imobiliare – Formulare

Impozitul pe bunurile imobiliare – Formulare

Denumirea formularului

Termenul de prezentare

Instrucţiunea de completare

(Forma BIJ-17) - Darea de seamă „Calculul impozitului pe bunurile imobiliare"

anual, până la data de 25 iulie inclusiv a perioadei fiscale respective. Pentru bunurile imobiliare dobândite după 30 iunie a perioadei fiscale respective, calculul impozitului pe bunurile imobiliare se prezintă la inspectoratul fiscal de stat teritorial nu mai târziu de 25 martie a perioadei fiscale următoare celei de gestiune

Instrucţiunea de completare (Forma BIJ-17)

Codurile înlesnirilor acordate la impozitul pe bunurile imobiliare şi impozitul funciar

(Forma SI-SCITL) Darea de seamă privind sumele impozitelor funciar şi pe bunurile imobiliare încasate de la persoanele fizice (cetăţeni) şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier)

abrogat din 27.10.2017

lunar, până la data de 3 a lunii ce urmează după luna de gestiune

Instrucţiunea de completare anexată

(Forma BIPF-1) - Darea de seamă privind sumele impozitelor funciar şi pe bunurile imobiliare calculate persoanelor fizice (cetăţeni) şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier)

anual, până la data de 15 iulie a anului fiscal în curs

Instrucţiunea de completare anexată

Notă:

1. Ordinul SFS nr. 108 din 19.05.2017 privind aprobarea formularului tipizat a Сalculului la impozitul pe bunurile imobiliare (Forma BIJ-17) şi instrucţiunea privind modul de completare a acesteia 

2. Ordinul IFPS nr. 24 din 06.02.2006 cu privire la aprobarea formularelor tipizate a dărilor de seamă fiscale la impozitele funciar şi pe bunurile imobiliare

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...