Home  »  Articole  »  Alte (HR, AE)

Alte (HR, AE)

Sortează după:

Particularitățile programării concediilor de odihnă anuale pentru anul 2021

10.12.20207.291 views

Lilian Munteanu, contabil

Nu mai târziu de 17 decembrie 2020, angajatorii trebuie să întocmească, să completeze și să aprobe programarea concediilor de odihnă anuale pentru anul 2021. Programarea este obligatorie atât pentru ...

Оформляем трудовые отношения

В процессе трудоустройства возникает немало вопросов и необходимость соблюсти все нормы и правила трудового законодательства. Казалось бы, прием на работу очередного работника не составляет особого т...

Работник хочет уволиться, как правильно оформить?

22.06.20202.179 views

3

Liuba Mursa, Manager serviciul personal

В последнее время бытует мнение среди работников, что  можно написать заявление об увольнение по собственному желанию и в тоже день работодатель ОБЯЗАН рассчитать его и уволить. Работники ссылаю...

Modificarea timpului de muncă

În perioada de situație exepțională în țară angajatorii sau confruntat cu probleme economico-financiare care au adus la micșorarea volumului de muncă și problema în ce condiții să mențină colectivul....

Acțiunile angajatorului în cazul reducerii statelor de personal

Procedura de reducere se incepe cu emiterea unui ordin (dispoziţie, decizie, hotărîre), motivat din punct de vedere juridic sau economic, cu privire la  reducerea numărului sau a statelor de personal...

Sucursala persoanei juridice – noțiune nouă introdusă în Codul Civil

28.01.20201.076 views

Lilia Gherman, avocat

Din 01 martie 2019 nu mai există, în Republica Moldova, filiale și reprezentanțe, modernizarea Codului civil schimbând esențial reglemenările existente prin introducerea noțiunii de SUCURSALĂ la art....

Lista documentelor obligatorii privind securitatea și sănătatea în muncă

16.10.20196.318 views

SSM Expert

În conformitate cu Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 186 din 10.07.2008 fiecare persoană juridică (SRL, ÎI, ÎM, SA, Instituţii Publice etc.) este obligat...

Totul despre indemnizațiile privind incapacitatea temporară de muncă din 1 iulie 2019

06.06.20194.904 views

1

Irina Rabovilă, Contabil

Începând cu 1 iulie 2019 vor intra în vigoare mai multe modificări legate de stabiliriea, modul de calcul și de plată a indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă. A...

Obiectivele de control ale Inspectoratului de Stat al Muncii

Inspectoratul de Stat al Muncii este autoritatea administrativă care exercită control de stat asupra respectării actelor legislative şi a altor acte normative în domeniul raporturilor de munc...

Supravegherea și controlul asupra respectării securității și sănătății muncii la unități

Securitatea și sănătatea în muncă se referă la sistemul de măsuri luate pentru a diminua  riscurile de vătămare și îmbolnăvire a lucrătorului, ca urmare a activității sale profesio...

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...