Home  »  Articole  »  Alte (HR, AE)

Alte (HR, AE)

Sortează după:

Lista documentelor obligatorii privind securitatea și sănătatea în muncă

16.10.20192.079 views

SSM Expert

În conformitate cu Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 186 din 10.07.2008 fiecare persoană juridică (SRL, ÎI, ÎM, SA, Instituţii Publice etc.) este obligat...

Totul despre indemnizațiile privind incapacitatea temporară de muncă din 1 iulie 2019

06.06.20193.892 views

Irina Rabovilă, Contabil

Începând cu 1 iulie 2019 vor intra în vigoare mai multe modificări legate de stabiliriea, modul de calcul și de plată a indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă. A...

Obiectivele de control ale Inspectoratului de Stat al Muncii

Inspectoratul de Stat al Muncii este autoritatea administrativă care exercită control de stat asupra respectării actelor legislative şi a altor acte normative în domeniul raporturilor de munc...

Supravegherea și controlul asupra respectării securității și sănătății muncii la unități

Securitatea și sănătatea în muncă se referă la sistemul de măsuri luate pentru a diminua  riscurile de vătămare și îmbolnăvire a lucrătorului, ca urmare a activității sale profesio...

Achitarea salariului pentru zilele de sărbătoare nelucrătoare. Aspecte noi

Odată cu aprobarea Legii nr. 270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, au fost efectuate un șir de modificări în mai multe acte normative pentru...

Carnetul de muncă. Întrebări fecvente

Ce prevede legislația privind carnetul de muncă începînd cu 1 ianuarie 2019?     Prin Legea nr.123/2017 pentru modificarea și completarea unor acte legislative, d...

Minivacanța din august. Cele mai frecvente întrebări

După cum știți, conform Hotărârii Guvernului nr. 844 din 20.08.2018 zilele de 28-30 august 2018 au fost declarate zile de odihnă. În legătură cu aceasta, în practica contabilă şi ...

Правовое регулирование приема на работу руководителя предприятия

При оформлении кадровых документов на руководителя предприятия возникает много вопросов. А уж если речь идет о ситуациях, когда руководитель одновременно является еще и единственным учредителем предпр...

Care este salariu minim al conducerii unei entități private?

26.05.20177.659 views

3

Adrian Ştirbu, Auditor

Potrivit datelor publicate în Monitorul Oficial din 19.05.2017 au fost efectuate modificări în Hotărârea Guvernului Nr. 743 din 11.06.2002 cu privire la salarizarea angajaților din u...

Правила ведения табеля учета рабочего времени или как правильно составить табель рабочего времени

Табель учета рабочего времени - это документ, который отражает количество часов, отработанных каждым сотрудником и количество неявок за месяц по каждому сотруднику предприятия. На его основании произв...

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...