Home  »  Articole  »  Alte (HR, AE)

Alte (HR, AE)

Sortează după:

Obiectivele de control ale Inspectoratului de Stat al Muncii

Inspectoratul de Stat al Muncii este autoritatea administrativă care exercită control de stat asupra respectării actelor legislative şi a altor acte normative în domeniul raporturilor de munc...

Supravegherea și controlul asupra respectării securității și sănătății muncii la unități

Securitatea și sănătatea în muncă se referă la sistemul de măsuri luate pentru a diminua  riscurile de vătămare și îmbolnăvire a lucrătorului, ca urmare a activității sale profesio...

Achitarea salariului pentru zilele de sărbătoare nelucrătoare. Aspecte noi

Odată cu aprobarea Legii nr. 270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, au fost efectuate un șir de modificări în mai multe acte normative pentru...

Carnetul de muncă. Întrebări fecvente

Ce prevede legislația privind carnetul de muncă începînd cu 1 ianuarie 2019?     Prin Legea nr.123/2017 pentru modificarea și completarea unor acte legislative, d...

Minivacanța din august. Cele mai frecvente întrebări

După cum știți, conform Hotărârii Guvernului nr. 844 din 20.08.2018 zilele de 28-30 august 2018 au fost declarate zile de odihnă. În legătură cu aceasta, în practica contabilă şi ...

Правовое регулирование приема на работу руководителя предприятия

При оформлении кадровых документов на руководителя предприятия возникает много вопросов. А уж если речь идет о ситуациях, когда руководитель одновременно является еще и единственным учредителем предпр...

Care este salariu minim al conducerii unei entități private?

26.05.20177.033 views

3

Adrian Ştirbu, Auditor

Potrivit datelor publicate în Monitorul Oficial din 19.05.2017 au fost efectuate modificări în Hotărârea Guvernului Nr. 743 din 11.06.2002 cu privire la salarizarea angajaților din u...

Правила ведения табеля учета рабочего времени или как правильно составить табель рабочего времени

Табель учета рабочего времени - это документ, который отражает количество часов, отработанных каждым сотрудником и количество неявок за месяц по каждому сотруднику предприятия. На его основании произв...

Предоставление штатного расписания предприятия в территориальную инспекцию труда

Штатное расписание предприятия - внутренний документ предприятия, в котором документально оформляется: структура предприятия, штатный состав, численность сотрудников с указанием размера тарифной ставк...

Готовимся к проверке Инспекции Труда

Причины проверки трудовой инспекцией Любой работодатель должен быть готов к тому, что рано или поздно его посетит инспекция труда. Причем, если «плановую» проверку, можно предвидеть, загл...

Înregistrare

Restabilire

Se încarcă...