Home  »  Articole  »  Alte (HR, AE)

Alte (HR, AE)

Sortează după:

Specificul programării concediilor de odihnă anuale pentru anul 2024

Prin Legea nr. 112/2023 pentru modificarea unor acte normative (facilitarea activității de întreprinzător) au fost operate o serie de modificări asupra Codului muncii (CM). Astfel, conform modificări...

La fiecare instituție este necesar să fie desemnată minim o persoană responsabilă de securitatea și sănătatea în muncă

29.03.20232.568 views

SSM Expert

În conformitate cu prevederile art. 9 din Legea securității și sănătății în muncă nr. 186 din 10.07.2008, angajatorul este obligat să asigure securitatea şi sănătatea lucrătorilor sub toate aspectele...

Particularitățile programării concediilor de odihnă anuale pentru anul 2023

Nu mai târziu de 17 decembrie, angajatorii trebuie să întocmească, să completeze și să aprobe programarea concediilor de odihnă anuale pentru următorul an calendaristic. Programarea este obligatorie ...

Cum calculăm durata concediului de odihnă anual? Prevederi noi

Prin Legea Nr. 243 din 28.07.2022 pentru modificarea unor acte normative au fost efectuate un șir de ajustări și completări în Codul Muncii al RM (în continuare – CM), care au intrat în vigoare la da...

Право работника на отпуск и отпускное пособие

Право на годовой оплачиваемый отпуск является частью правового статуса любого работника. Работники не могут отказаться от прав, предусмотренных Трудовым кодексом, Коллективными соглашениями на отрасл...

Прекращение трудовых отношений в период ЧП

Versiunea în limba română Прекращение трудовых отношений в РМ в зависимости от оснований, может иметь место по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон (ст. 82 ТК), по письменному согласию сто...

Încetarea raporturilor juridice de muncă în perioada Stării de urgență

Versiunea în limba rusă Încetarea rapoartelor de muncă în RM se execută din motivul invocat: în temeiul ce nu depinde de voința părților (art. 82 Codul muncii),  acordul părților (art. 821 Co...

Виды отпусков: основной, дополнительный и прочие отпуска

Одним из видов времени отдыха работника, который трудится по индивидуальному трудовому договору, является отпуск. Условно отпуска можно разделить на следующие виды: ежегодные оплачиваемые отпуска;...

Particularitățile programării concediilor de odihnă anuale

10.12.202014.477 views

Lilian Munteanu, contabil

Nu mai târziu de 17 decembrie, angajatorii trebuie să întocmească, să completeze și să aprobe programarea concediilor de odihnă anuale pentru următorul an calendaristic. Programarea este obligatorie ...

Оформляем трудовые отношения

В процессе трудоустройства возникает немало вопросов и необходимость соблюсти все нормы и правила трудового законодательства. Казалось бы, прием на работу очередного работника не составляет особого т...

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...