Home  »  Articole  »  Alte (HR, AE)

Alte (HR, AE)

Sortează după:

Правовое регулирование приема на работу руководителя предприятия

При оформлении кадровых документов на руководителя предприятия возникает много вопросов. А уж если речь идет о ситуациях, когда руководитель одновременно является еще и единственным учредителем предпр...

Care este salariu minim al conducerii unei entități private?

26.05.20176.013 views

3

Adrian Ştirbu, Auditor

Potrivit datelor publicate în Monitorul Oficial din 19.05.2017 au fost efectuate modificări în Hotărârea Guvernului Nr. 743 din 11.06.2002 cu privire la salarizarea angajaților din u...

Правила ведения табеля учета рабочего времени или как правильно составить табель рабочего времени

Табель учета рабочего времени - это документ, который отражает количество часов, отработанных каждым сотрудником и количество неявок за месяц по каждому сотруднику предприятия. На его основании произв...

Предоставление штатного расписания предприятия в территориальную инспекцию труда

Штатное расписание предприятия - внутренний документ предприятия, в котором документально оформляется: структура предприятия, штатный состав, численность сотрудников с указанием размера тарифной ставк...

Готовимся к проверке Инспекции Труда

Причины проверки трудовой инспекцией Любой работодатель должен быть готов к тому, что рано или поздно его посетит инспекция труда. Причем, если «плановую» проверку, можно предвидеть, загл...

Organizarea securităţii şi sănătăţii muncii la nivelul agenţilor economici din Republica Moldova

Organizarea activităţilor de securitatea şi sănătatea în muncă este realizată de către angajator, conform cerinţelor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă, Codului Muncii şi Regulamentul...

Noul Clasificator al Ocupațiilor din Republica Moldova

Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova se aplică în toate domeniile de activitate economică şi socială şi este obligator pentru toate autorităţile administraţiei publice centrale şi lo...

Asigurarea medicală obligatorie de stat în anul 2014

12.02.201413.626 views

16

Liuba Mursa, manager serviciul personal

Asigurarea medicală obligatorie de stat în anul 2014     Asigurarea medicală obligatorie de stat a devenit obligatorie pentru toţi cetățenii Republicii Moldova.     Polița de asigurare medicală obliga...

Climatul investiţional. Zonele economice libere și parcurile industrial

Climatul investiţional. Zonele economice libere și parcurile industrial            Politicile comerciale promovate de către Republica Moldova sunt orientate în cea mai mare măsură, spre atragerea inve...

Înregistrare

Restabilire

Se încarcă...