Home  »  Articole  »  Alte (HR, AE)

Alte (HR, AE)

Sortează după:

Право работника на отпуск и отпускное пособие

Право на годовой оплачиваемый отпуск является частью правового статуса любого работника. Работники не могут отказаться от прав, предусмотренных Трудовым кодексом, Коллективными соглашениями на отрасл...

Прекращение трудовых отношений в период ЧП

Versiunea în limba română Прекращение трудовых отношений в РМ в зависимости от оснований, может иметь место по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон (ст. 82 ТК), по письменному согласию сто...

Încetarea raporturilor juridice de muncă în perioada Stării de urgență

Versiunea în limba rusă Încetarea rapoartelor de muncă în RM se execută din motivul invocat: în temeiul ce nu depinde de voința părților (art. 82 Codul muncii),  acordul părților (art. 821 Co...

Виды отпусков: основной, дополнительный и прочие отпуска

Одним из видов времени отдыха работника, который трудится по индивидуальному трудовому договору, является отпуск. Условно отпуска можно разделить на следующие виды: ежегодные оплачиваемые отпуска;...

Particularitățile programării concediilor de odihnă anuale

10.12.202013.622 views

Lilian Munteanu, contabil

Nu mai târziu de 17 decembrie, angajatorii trebuie să întocmească, să completeze și să aprobe programarea concediilor de odihnă anuale pentru următorul an calendaristic. Programarea este obligatorie ...

Оформляем трудовые отношения

В процессе трудоустройства возникает немало вопросов и необходимость соблюсти все нормы и правила трудового законодательства. Казалось бы, прием на работу очередного работника не составляет особого т...

Работник хочет уволиться, как правильно оформить?

22.06.20203.667 views

3

Liuba Mursa, Manager serviciul personal

В последнее время бытует мнение среди работников, что  можно написать заявление об увольнение по собственному желанию и в тоже день работодатель ОБЯЗАН рассчитать его и уволить. Работники ссылаю...

Modificarea timpului de muncă

În perioada de situație exepțională în țară angajatorii sau confruntat cu probleme economico-financiare care au adus la micșorarea volumului de muncă și problema în ce condiții să mențină colectivul....

Acțiunile angajatorului în cazul reducerii statelor de personal

Procedura de reducere se incepe cu emiterea unui ordin (dispoziţie, decizie, hotărîre), motivat din punct de vedere juridic sau economic, cu privire la  reducerea numărului sau a statelor de personal...

Sucursala persoanei juridice – noțiune nouă introdusă în Codul Civil

28.01.20201.741 views

Lilia Gherman, avocat

Din 01 martie 2019 nu mai există, în Republica Moldova, filiale și reprezentanțe, modernizarea Codului civil schimbând esențial reglemenările existente prin introducerea noțiunii de SUCURSALĂ la art....

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...