Home  »  Articole  »  Alte (HR, AE)

Alte (HR, AE)

Sortează după:

Particularitățile programării concediilor de odihnă anuale pentru anul 2023

Nu mai târziu de 17 decembrie, angajatorii trebuie să întocmească, să completeze și să aprobe programarea concediilor de odihnă anuale pentru următorul an calendaristic. Programarea este obligatorie ...

Cum calculăm durata concediului de odihnă anual? Prevederi noi

Prin Legea Nr. 243 din 28.07.2022 pentru modificarea unor acte normative au fost efectuate un șir de ajustări și completări în Codul Muncii al RM (în continuare – CM), care au intrat în vigoare la da...

Право работника на отпуск и отпускное пособие

Право на годовой оплачиваемый отпуск является частью правового статуса любого работника. Работники не могут отказаться от прав, предусмотренных Трудовым кодексом, Коллективными соглашениями на отрасл...

Прекращение трудовых отношений в период ЧП

Versiunea în limba română Прекращение трудовых отношений в РМ в зависимости от оснований, может иметь место по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон (ст. 82 ТК), по письменному согласию сто...

Încetarea raporturilor juridice de muncă în perioada Stării de urgență

Versiunea în limba rusă Încetarea rapoartelor de muncă în RM se execută din motivul invocat: în temeiul ce nu depinde de voința părților (art. 82 Codul muncii),  acordul părților (art. 821 Co...

Виды отпусков: основной, дополнительный и прочие отпуска

Одним из видов времени отдыха работника, который трудится по индивидуальному трудовому договору, является отпуск. Условно отпуска можно разделить на следующие виды: ежегодные оплачиваемые отпуска;...

Particularitățile programării concediilor de odihnă anuale

10.12.202013.823 views

Lilian Munteanu, contabil

Nu mai târziu de 17 decembrie, angajatorii trebuie să întocmească, să completeze și să aprobe programarea concediilor de odihnă anuale pentru următorul an calendaristic. Programarea este obligatorie ...

Оформляем трудовые отношения

В процессе трудоустройства возникает немало вопросов и необходимость соблюсти все нормы и правила трудового законодательства. Казалось бы, прием на работу очередного работника не составляет особого т...

Работник хочет уволиться, как правильно оформить?

22.06.20204.082 views

3

Liuba Mursa, Manager serviciul personal

В последнее время бытует мнение среди работников, что  можно написать заявление об увольнение по собственному желанию и в тоже день работодатель ОБЯЗАН рассчитать его и уволить. Работники ссылаю...

Modificarea timpului de muncă

În perioada de situație exepțională în țară angajatorii sau confruntat cu probleme economico-financiare care au adus la micșorarea volumului de muncă și problema în ce condiții să mențină colectivul....

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...