Scrisori, explicaţii

Sortează după:

Despre reflectarea în declaraţia persoanei asigurate a categoriei 157 pentru persoanele care solicită stabilirea indemnizaţiei pentru creşterea/îngrijirea copilului

08.02.2017

Către finele anului 2016, Casa Naţională de Asigurări Sociale (în continuare CNAS) va lansa sistemul informaţional automatizat e-Cerere. Serviciul dat reprezintă un obiectiv nou în procesu...

Cu privire la punerea în aplicare a noilor categorii din clasificatorul persoanelor asigurate începând cu 1 ianuarie 2017

08.02.2017

Clasificatorul categoriilor persoanelor asigurate (în continuare Clasificator) este un act normativ şi se utilizează de către entităţile economice la completarea declaraţiilor persoanelor asigur...

Scrisoarea CNAS privind baza de calcul al contribuțiilor de asigurare socială obligatorie (asigurarea administratorului întreprinderii cu spațiu locativ; asigurarea angajaților cu servicii sport)

20.11.2014

Privind baza de calcul al contribuțiilor de asigurare socială obligatorie (asigurarea administratorului întreprinderii cu spațiu locativ; asigurarea angajaților cu servicii sport)Întrebare:Către Preșe...

Răspunsul nr. 12148 din 30.12.2013, patenta

16.01.2014

public/publications/8765383_md_cnas__patenta_.docx

Privind corectitudinea calculării şi achitării contribuţiilor de asigurări sociale de către executorii judecătoreşti sc. nr. 26-08/4-11/5-914/4827 din 12.08.2011

12.08.2011

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat 12.08.2011 nr. 26-08/4-11/5-914/4827 Inspectoratul Fiscal de Stat pe mun. Chişinău Direcţia Generală Control Fiscal Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, a ...

Privind modificarea noţiunii de „asigurat” în baza art. 1 al Legii nr.489-XIV din 08.07.1999 privind sistemul public de asigurări sociale sc. nr. XIX-02/22-4162 din 27.07.2011

27.07.2011

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI SOCIALE A REPUBLICII MOLDOVA 27.07.2011 nr. XIX-02/22-4162 Caselor teritoriale de asigurări sociale Direcţiilor (secţiilor) venituri Privind modificarea noţiunii de &bdq...

Privind unele aspecte aferente modificărilor la Legea privind indemnizaţiile pentru incapacitatea temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale (Scrisoarea informativă a CNAS din 05.07.2011)

05.07.2011

Privind unele aspecte aferente modificărilor la Legea privind indemnizaţiile pentru incapacitatea temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale   Scrisoarea informativă a CNAS din ...

Privind determinarea obligaţiilor fiscale în cazul concedierii (Scrisoarea IFPS nr. 26-08/4-11/4-372/2355 din 19.04.2011)

19.04.2011

Privind determinarea obligaţiilor fiscale în cazul concedierii   Scrisoarea IFPS nr. 26-08/4-11/4-372/2355 din 19.04.2011   IFS pe mun. Chişinău Inspectoratul Fiscal Principal de St...

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...