37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Asigurarea socială şi medicală  »  Asigurarea obligatorie socială  »  Scrisori, explicaţii   »   Privind modificarea noţiunii de „asigurat” în baza art. 1 al Legii nr.489-XIV din 08.07.1999 privind sistemul public de asigurări sociale sc. nr. XIX-02/22-4162 din 27.07.2011

Privind modificarea noţiunii de „asigurat” în baza art. 1 al Legii nr.489-XIV din 08.07.1999 privind sistemul public de asigurări sociale sc. nr. XIX-02/22-4162 din 27.07.2011

27.07.2011
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI SOCIALE A REPUBLICII MOLDOVA

27.07.2011 nr. XIX-02/22-4162

Caselor teritoriale de asigurări sociale
Direcţiilor (secţiilor) venituri

Privind modificarea noţiunii de „asigurat" în baza art. 1 al
Legii nr.489-XIV din 08.07.1999 privind sistemul public de asigurări sociale

Casa Naţională de Asigurări Sociale, în scopul aprecierii corecte a legislaţiei sistemului public de asigurări sociale de stat, pentru cunoştinţă şi călăuză în lucru comunică următoarele.

Conform modificărilor operate în Legea nr. 489-XIV din 08.07.1999 privind sistemul public de asigurări sociale prin Legea nr.67-XVI din 27.03.2008 privind modificarea şi completarea unor acte legislative, prevederile alin. (1), art. 19 al Legii privind sistemul public de asigurări sociale se extind în egală măsură asupra cetăţenilor Republicii Moldova şi asupra cetăţenilor străini şi persoanelor apatride.

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (4) al Legii privind sistemul public de asigurări sociale nr.489-XIV din 08.07.1999 , în redacţia Legii nr.56 din 09.06.2011, care a intrat în vigoare din 01.07.2011, asiguratul este persoană fizică aptă pentru muncă, cu domiciliul sau reşedinţa în Republica Moldova, având obligaţia de a plăti contribuţii de asigurări sociale în vederea beneficierii de dreptul pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea riscurilor sociale prevăzute de lege.

Astfel, legea menţionată constituie o nouă obligaţie care urmează a fi respectată de asiguraţi, categoria de „persoană fizică cu reședința în Republica Moldova".

Prin urmare, în sistemul public de asigurări sociale de stat se instituie următoarele obligaţii ce urmează a fi îndeplinite: domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul Republicii Moldova şi obligativitatea de a contribui la acumularea de mijloace financiare în bugetul asigurărilor sociale de stat.

Noţiunea de domiciliu şi reşedinţă sunt reglementate în conformitate cu art. 30 al Codului Civil al Republicii Moldova, conform căruia, domiciliul persoanei fizice este locul unde aceasta îşi are locuinţa statornică sau principală, iar reşedinţa persoanei fizice este locul unde îşi are locuinţa temporară sau secundară.

Domiciliul şi reşedinţa sunt atribute de identificare a persoanei fizice. Stabilirea reşedinţei este guvernată de principiul libertăţii depline, orice persoană fizică îşi poate alege reşedinţa, conform intereselor sale. Reşedinţa poate fi stabilită în aceeaşi ori în altă localitate decât cea în care îşi are domiciliul.

Actualmente, conform prevederilor Legii nr. 200 din 16.07.2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova, dreptul de şedere este drept de a-şi stabili reşedinţa sau domiciliul pe teritoriul Republicii Moldova, acordat străinului, în condiţiile prezentei legi, de către autoritatea competentă pentru străini.

Ca urmare a respectării acestor prevederi, persoana este în drept de a beneficia ele prestaţii de asigurări sociale.

Despre cele menţionate de adus la cunoştinţă persoanelor cointeresate.

Vicepreşedinte                         Tatiana POPA

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...