Termene și condiții

Condiţii generale

Aceşti termeni stabilesc condiţiile de acces și utilizare ale site-ului web www.contabilsef.md și a forumului acestuia, al cărui proprietar este SC„ Totul pentru contabil” SRL. Accesarea și utilizarea acestui site web implică în mod expres acceptarea totală a acestor condiţii generale, în versiunea publicată la momentul în care utilizatorul accesează site-ul.

CONTABILSEF.MD îşi rezervă dreptul de a modifica oricând aspectul și de asemenea conţinutul, serviciile sau condiţiile de utilizare, cu scopul adaptării la modificările legislative sau evoluțiile tehnologice viitoare. Aceste modificări vor fi valabile odată cu publicarea lor pe site-ul web.

CONTABILSEF.MD îşi rezerva dreptul de a întrerupe accesul la prezentul website în orice moment și fără notificare prealabilă, din motive tehnice, din rațiuni de securitate, control, întreținere, prin căderi ale surselor de energie electrică sau din orice altă cauză. Aceasta întrerupere va putea avea caracter temporar sau definitiv. În acest din urmă caz, utilizatorii ar putea pierde informaţiile stocate în anumite servicii fără a putea cere daune.

CONTABILSEF.MD nu îşi asumă responsabilitatea în eventualitatea pierderii de informaţii postate pe site-urile sale. De asemenea, CONTABILSEF.MD nu este responsabil pentru decizia utilizatorilor de a dezvălui anumite informaţii pe aceste site-uri.

Drepturi de proprietate intelectuala/industriala si copyright

SC„ Totul pentru contabil” SRL este deținătorul tuturor drepturilor de proprietate intelectuală asupra site-ului, respectiv asupra designului și conţinutul acestuia.

Utilizarea site-ului CONTABILSEF.MD și a forumului acestuia

Utilizator reprezintă persoana care accesează site-ul în scopuri private sau profesionale și care a acceptat termenii și condiţiile prezentului site, îndeplinind în acest sens toate cerinţele procesului de înregistrare. Utilizatorul acceptă că accesarea prezentului site și a conținutului său are loc în mod conștient și sub responsabilitatea sa exclusivă.

Utilizatorul se obligă să acceseze și să utilizeze site-ul în scopul și prin mijloace care să nu constituie o utilizare abuzivă. Utilizare abuzivă reprezintă folosirea site-ului în mod contrar practicii în domeniu, a reglementarilor și a legislaţiei în vigoare sau în orice alt mod care poate aduce prejudicii CONTABILSEF.MD.

Utilizatorul accesează site-ul pe o baza liberă și gratuit, dar CONTABILSEF.MD îşi rezervă dreptul de a limita accesul la anumite servicii sau conţinut, solicitând pentru acestea înregistrarea datelor utilizatorului.

Utilizatorul este în întregime responsabil de folosirea datelor confidențiale de acces, username și parola. Utilizatorul nu are dreptul să divulge datele de acces către o terța parte și poartă toată răspunderea asupra consecințelor ce derivă din aceasta. De asemenea, utilizatorul poartă toata răspunderea asupra utilizării în condiţii ilegale a acestui site.

Utilizare non-comercială

Utilizarea serviciilor site-ului CONTABILSEF.MD nu este în legatură cu nici un fel de serviciu comercial, altul decât cele aprobate de către CONTABILSEF.MD.

Forum de discuții

CONTABILSEF.MD, prin intermediul acestui forum, găzduiește și încurajează schimbul de idei, polemicile și critica constructivă din lumea contabilă. Nu sunt însă permise mesaje calomniatoare, abuzive, vulgare, obscene, amenințătoare, rasiste, care încalcă vreo lege sau care afectează intimitatea altei persoane, fără a avea acordul acesteia. De asemenea, nu sunt permise mesaje de reclamă, scrisori înlănțuite, scheme piramidale, cu caracter pornografic, sau care încalcă legea copyright-ului.

Responsabilitatea mesajelor publicate pe forum aparţine autorilor acestora.

Mesajele postate pe site-ul CONTABILSEF.MD sau forum nu constituie informaţie cu caracter ştiinţific sau legislativ. Informaţiile cuprinse pe acestea nu constituie manuale contabile. Forumul este destinat comunicării între specialiştii din domeniul contabilității. Informaţiile cuprinse în acest forum nu substituie consultarea contabilă de specialitate. Pentru informații contabile, vă rugăm să apelați la instituțiile statului responsabile sau la entitățile care prestează servicii de specialitate.

Pentru a menţine nivelul intelectual și gradul ridicat de decență al forumului, personalul site-lui CONTABILSEF.MD îşi rezerva dreptul de a edita / șterge mesajele care contravin termenilor de mai sus.

În cazul forumului, aceşti termeni și condiţiile generale de utilizare se completează cu Regulamentul de utilizare a forumului.

Condiţii speciale

CONTABILSEF.MD poate modifica conţinutul site-ului fără o notificare prealabilă, fără asumarea responsabilității în cazul apariției unor greşeli de dactilografie pentru varianta electronică a unor texte oficiale/legislative postate, varianta oficială fiind cea textuală publicată.

Conţinut cu origine externă

Site-ul CONTABILSEF.MD conţine material cu provenienţă de la terțe părţi (conţinut și linkuri). CONTABILSEF.MD nu îşi asuma responsabilitatea conținutului de la terțe părţi. Publicarea link-urilor externe pe site-ul CONTABILSEF.MD nu reprezintă promovarea destinațiilor acestora, nici nu implică obligativitatea vizitării acestora. În consecința, CONTABILSEF.MD nu este răspunzător pentru informaţiile din site-urile la care conduc aceste linkuri.

Lege aplicabilă

Părţile, drepturile și obligaţiile impuse de prezenții termeni de utilizare, ca și efectele juridice produse de aceştia, vor fi interpretate și guvernate de legislaţia Republicii Moldova în vigoare la momentul respectiv. Orice dispută în legatură cu aceşti termeni de utilizare va fi soluționată de instanţele competente.

Prevederi finale

Respectarea prezentului acord stabilit în termenii și condiţiile de mai sus este obligatorie pentru toţi utilizatorii, fără excepție. Orice încălcare a acordului este sancționată în funcţie de decizia CONTABILSEF.MD.

În formularul de înscriere, fiecare utilizator certifică faptul că a citit prezentul acord și că este de acord să respecte în totalitate termenii și condiţiile acestuia.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...