Home  »  Articole  »  Fiscalitate

Fiscalitate

Sortează după:

Context Societatea noastră este în permanentă evoluție. Rețelele de socializare și platformele online pe internet (Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, etc) tot mai mult intră în viața oamenilor ...

Prin Legea nr.257 din 16 decembrie 2020 (MO nr. 353-3 din 22 decembrie 2020) au fost operate modificări în art. 102 ”Deducerea sumei TVA pentru mărfurile, serviciile procurate” din Codul Fiscal, care ...

În conformitate cu art. 92 și art. 22611 Surse indirecte de informații alin.(3) și art.(4) din Codul fiscal, o listă de întreprinderi au obligația să prezinte Serviciului Fiscal de Stat informațiile s...

Introducere Prin Legea nr. 257/2020 pentru modificarea unor acte legislative ce vizează politica fiscală pentru anul 2021 au fost aprobate modificări în Legea nr. 845/1992 cu privire la antreprenor...

Versiunea în limba română Читайте также первую часть статьи - Изменения в налоговом законодательстве 2021 гoда, краткие комментарии. Налоговый кодекс Раздел I, II Законом № 257 от 16 декабря...

Prin mai multe legi au fost operate un șir de modificări în diferite acte legislative privind asigurarea obligatorie de stat și asigurarea obligatorie de asistență medicală. Totodată au fost publicate...

Versiunea în limba română Законом № 257 от 16 декабря 2020 г. (ОМ № 353-357 от 22 декабря 2020 г.) внесены определенные изменения в некоторые важные для работы бухгалтера законодательные акты. ...

Prin Legea nr.257 din 16 decembrie 2020 (MO nr. 353-3 din 22 decembrie 2020) au fost operate mai multe modificări în diferite acte legislative importante pentru munca contabilului. Va prezentăm coment...

Ниже предлагаем вам комментарии по заинтересовавшим нас материалам, опубликованным в декабрьском номере журнала Бухгалтерские и Налоговые Консультации. Нерезидент включил в счет НДС Пример. Нере...

Versiunea în limba rusă Vedeți și prima parte a articolului - Modificări în legislația fiscală 2021, scurte comentarii. Codul fiscal Titlul I, II. Prin Legea nr.257 din 16 decembrie 202...

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...