37.9k
Home  »  Instruire   »   Seminar ONLINE „Contabilitatea costului efectiv de producție în agricultură (cereale)”

Seminar ONLINE „Contabilitatea costului efectiv de producție în agricultură (cereale)”

11.04.2024

Klubafaceri

Procesul de producție agricolă are o serie de particularități, inclusiv angajarea cheltuielilor aferente acestuia în timpul necesar pentru transformarea materiei organice în produse agricole. Astfel, determinarea costului de producție este un aspect primordial în ceea ce privește fundamentarea prețului de vânzare în vederea asigurării rentabilității activității.

Acest seminar își propune să pună în discuție aspecte privind elaborarea și dezvăluirea politicii de contabilitate la entitatea agricolă, documentarea privind evidența primară a costurilor de bază directe în cultura plantelor; contabilitatea costurilor și calculația costului de producție, precum și un șir de alte subiecte practice ce vor putea fi aplicate cu ușurință în activitatea practică profesională pe care o desfășurați.

Tematica:

 1. Reglementarea normativă a contabilității: nomenclatorul actelor legislative și normative ce reglementează modul de ținere a contabilității.
 2. Elaborarea și dezvăluirea politicii de contabilitate la entitatea agricolă.
 3. Documentarea: evidența primară a costurilor de bază directe în cultura plantelor
 4. Contabilitatea costurilor și calculația costului de producție.
  4.1 Componenţa articolelor de costuri în entitatea agricolă
  4.2 Studiu de caz (cultura plantelor) - determinarea costului efectiv al produselor obţinute. Mecanismul evidenței situațiilor excepționale.
  4.3 Repartizarea costurilor indirecte de producţie constante la întreprinderile agricole
  4.4 Însămînțarea și reînsămînțarea în cultura plantelor: particularități contabile și fiscale
 5. Contabilitatea și evidența scăderilor în greutate:
  5.1 Perisabilitatea naturală la păstrarea produselor vegetale: determinare, contabilizare, impozitare
  5.2 Contabilitatea costurilor privind condiționarea recoltei
 6. Contabilitatea activelor auxiliare în unitățile agricole.
 7. Aspecte privind activitatea necalificată cu caracter ocazional desfășurată de zilieri.
 8. Contabilitatea operațiilor de subvenționare în unitățile agricole:
  8.1 Contabilitatea subvențiilor și grantului
  8.2 Subvenționarea asigurării de riscuri în agricultură
  8.3 Contabilitatea restituirii subvențiilor
 9. Contabilitatea transmiterii terenurilor agricole în arendă și procurării acestora de la persoane fizice.
 10. Terenul agricol - proprietatea fondatorului gospodăriei ţărănești: modul de reflectare în contabilitate.
 11. Modul de completare şi prezentare a Calculului impozitului pe bunurile imobiliare/funciar.
 12. Diverse.

Tariful participării la seminarul online:
950 lei până la data de 19.04.2024
1050 lei de la data de 20.04.2024.

Preţul include materialul informativ. Contul de plată se solicită prin email. Achitările se acceptă, inclusiv pînă la data de 25.04.2024. Mai multă informație pe email sau telefon.

Coordonatele seminarului:
Data: 29.04.2024, (09:00 – 13:00)

Locaţie: ONLINE (Preventiv 24 ore veti primi adresa ZOOM online, materiale de lucru)
Limba: română
Tipul instruirii: Informativ practic
Traineri: Specialist fiscal-contabil, practician

Contacte:
Marca Klubafaceri SRL
Telefon: 068 774 518
Email: klubafaceri@gmail.com
Facebook: Marca Klubafaceri 

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...