37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Cine este obligat să efectueze un audit obligatoriu al situațiilor financiare pentru anul 2023?

Cine este obligat să efectueze un audit obligatoriu al situațiilor financiare pentru anul 2023?

17.04.2024508 views
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Potrivit alin. (1) lit. a) al art. 32 din Legea contabilităţii şi raportării financiare nr.287/2017, auditului obligatoriu sunt supuse situaţiile financiare individuale ale entităţilor mijlocii şi entităţilor mari, ale entităţilor de interes public şi ale altor entităţi, conform legislaţiei în vigoare.

Conform alin. (3) și (4) al art.4 entitatea mijlocie este entitatea care, nefiind entitate micro sau entitate mică, la data raportării, nu depăşeşte limitele a două dintre următoarele criterii:

 a) totalul activelor – 318000000 de lei;

b) veniturile din vânzări – 636000000 de lei;

c) numărul mediu al salariaţilor în perioada de gestiune – 250.

În schimb, entitatea mare este entitatea care, la data raportării, depăşeşte limitele a două dintre următoarele criterii:

a) totalul activelor – 318000000 de lei;

b) veniturile din vânzări – 636000000 de lei;

c) numărul mediu al salariaţilor în perioada de gestiune – 250.

Potrivit noțiunii definite de art. 3 din Lege, entitățile de interes public reprezintă entitatea ale cărei valori mobiliare sînt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată; bancă; asigurător (reasigurător)/societate de asigurări; organism de plasament colectiv în valori mobiliare cu personalitate juridică; entitate mare care este întreprindere de stat sau este societate pe acțiuni în care cota statului depășește 50% din capitalul social.

De asemenea, obligația efectuării auditului potrivit alin. (1) lit. b) al art. 32, se răsfrânge și asupra situațiilor financiare consolidate ale grupurilor, conform prevederilor art. 27 din Legea nr.287/2017. Reamintim că, grupul reprezintă entitatea-mamă și toate entitățile-fiice, luate în ansamblu.

Auditul situaţiilor financiare se efectuează în conformitate cu legislația în vigoare cu privire la auditul situațiilor financiare.

Articolul 33 din Lege, care reglementează modul de prezentare și publicare a situațiilor financiare prevede că entitatea prezintă, pe suport de hârtie sau în formă electronică, situaţiile financiare, raportul conducerii și raportul auditorului după caz proprietarilor (asociaţilor, acţionarilor, fondatorilor, membrilor) şi Biroului Național de Statistică. Entitatea poate prezenta situaţiile financiare şi altor autorităţi publice, instituţii financiare şi utilizatori inte­resaţi conform legislației în vigoare sau în baza acordului cu entitatea.

Entitățile de interes public sunt obligate să prezinte situațiile financiare, raportul conducerii și raportul auditorului în termen de 120 de zile de la ultima zi a perioadei de gestiune (30 aprilie 2024). Restul entităților, cu excepția entităților de interes public, sunt obligate să prezinte situațiile financiare, raportul conducerii și raportul auditorului, după caz, în termen de 150 de zile de la ultima zi a perioadei de gestiune (30 mai 2024).

Adițional, Legea nr. 287/2017 prevede că situaţiile financiare supuse auditului obligatoriu, raportul conducerii entităților respective și raportul auditorului se plasează pe pagina web a entităţii. Situațiile financiare consolidate, raportul consolidat al conducerii și raportul auditorului, după caz, se prezintă şi se publică de către entitatea-mamă în termen de 180 de zile de la ultima zi a perioadei de gestiune.

Potrivit alin. (1) lit. a) al art. 32 din Legea contabilităţii şi raportării financiare nr.287/2017, auditului obligatoriu sunt supuse situaţiile financiare individuale ale entităţilor mijlocii şi entităţilor mari, ale entităţilor de interes public şi ale altor entităţi, conform legislaţiei în vigoare.

Conform alin. (3) și (4) al art.4 entitatea mijlocie este entitatea care, nefiind entitate micro sau entitate mică, la data raportării, nu depăşeşte limitele a două dintre următoarele criterii:

 a) totalul activelor – 318000000 de lei;

b) veniturile din vânzări – 636000000 de lei;

c) numărul mediu al salariaţilor în perioada de gestiune – 250.

În schimb, entitatea mare este entitatea care, la data raportării, depăşeşte limitele a două dintre următoarele criterii:

a) totalul activelor – 318000000 de lei;

b) veniturile din vânzări – 636000000 de lei;

c) numărul mediu al salariaţilor în perioada de gestiune – 250.

Potrivit noțiunii definite de art. 3 din Lege, entitățile de interes public reprezintă entitatea ale cărei valori mobiliare sînt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată; bancă; asigurător (reasigurător)/societate de asigurări; organism de plasament colectiv în valori mobiliare cu personalitate juridică; entitate mare care este întreprindere de stat sau este societate pe acțiuni în care cota statului depășește 50% din capitalul social.

De asemenea, obligația efectuării auditului potrivit alin. (1) lit. b) al art. 32, se răsfrânge și asupra situațiilor financiare consolidate ale grupurilor, conform prevederilor art. 27 din Legea nr.287/2017. Reamintim că, grupul reprezintă entitatea-mamă și toate entitățile-fiice, luate în ansamblu.

Auditul situaţiilor financiare se efectuează în conformitate cu legislația în vigoare cu privire la auditul situațiilor financiare.

Articolul 33 din Lege, care reglementează modul de prezentare și publicare a situațiilor financiare prevede că entitatea prezintă, pe suport de hârtie sau în formă electronică, situaţiile financiare, raportul conducerii și raportul auditorului după caz proprietarilor (asociaţilor, acţionarilor, fondatorilor, membrilor) şi Biroului Național de Statistică. Entitatea poate prezenta situaţiile financiare şi altor autorităţi publice, instituţii financiare şi utilizatori inte­resaţi conform legislației în vigoare sau în baza acordului cu entitatea.

Entitățile de interes public sunt obligate să prezinte situațiile financiare, raportul conducerii și raportul auditorului în termen de 120 de zile de la ultima zi a perioadei de gestiune (30 aprilie 2024). Restul entităților, cu excepția entităților de interes public, sunt obligate să prezinte situațiile financiare, raportul conducerii și raportul auditorului, după caz, în termen de 150 de zile de la ultima zi a perioadei de gestiune (30 mai 2024).

Adițional, Legea nr. 287/2017 prevede că situaţiile financiare supuse auditului obligatoriu, raportul conducerii entităților respective și raportul auditorului se plasează pe pagina web a entităţii. Situațiile financiare consolidate, raportul consolidat al conducerii și raportul auditorului, după caz, se prezintă şi se publică de către entitatea-mamă în termen de 180 de zile de la ultima zi a perioadei de gestiune.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...