37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   25 aprilie 2024 – termenul limită de achitare a taxelor locale pentru trimestrul I al anului curent

25 aprilie 2024 – termenul limită de achitare a taxelor locale pentru trimestrul I al anului curent

11.04.20243.866 views
(5 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Conform art. 3 pct. 13) din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181/2014, bugetele locale reprezintă totalitatea veniturilor, a cheltuielilor şi a surselor de finanţare destinate pentru realizarea funcţiilor autorităţilor administraţiei publice locale de toate nivelurile.

În conformitate cu art.47 alin. (2) din Legea menționată, la nivel local, principalele activităţi şi termene-limită ale calendarului bugetar sînt:

a) autoritatea executivă locală elaborează şi prezintă consiliului local proiectul bugetului local pe anul următor – pînă la 20 noiembrie;
b) consiliul local adoptă bugetul local pe anul următor – pînă la 10 decembrie;
c) autoritatea executivă locală prezintă consiliului local raportul anual privind executarea bugetului local pentru anul bugetar încheiat – pînă la 15 martie;
d) consiliul local aprobă raportul anual privind executarea bugetului local pentru anul bugetar încheiat – pînă la 1 aprilie.

Potrivit cadrului legal, legile/deciziile bugetare anuale intră în vigoare la 1 ianuarie a anului bugetar sau la data indicată în text, care nu trebuie să preceadă data publicării. Dacă legea/decizia bugetară anuală nu este adoptată cu cel puţin trei zile înainte de expirarea anului bugetar, administratorul de buget emite dispoziţia privind aplicarea bugetului provizoriu. 

Taxele locale, conform prevederilor art. 288 pct.1) din Codul fiscal, reprezintă plată obligatorie efectuată la bugetul local. Taxele locale sunt reglementate de titlul VII al Codului fiscal. În conformitate cu prevederile art. 289 alin. (2) din Codul fiscal, sistemul taxelor locale include:

a) taxa pentru amenajarea teritoriului;
b) taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ- teritoriale;
c) taxa de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei);
d) taxa de aplicare a simbolicii locale;
e) taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii;
f) taxa de piaţă;
g) taxa pentru cazare;
h) taxa balneară;
i) taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, oraşelor şi satelor (comunelor);
j) taxa pentru parcare;
k) taxa de la posesorii de câini;
n1) taxa pentru parcaj;
p) taxa pentru salubrizare;
q) taxa pentru dispozitivele publicitare

Cota taxelor locale se stabilesc de către autoritatea administraţiei publice locale în funcţie de caracteristicile obiectelor impunerii. Conform prevederilor titlului VII din Codul fiscal, subiecții impunerii cu taxele locale menționate supra, au obligația de achitare a taxelor locale și de prezentare a dării de seamă pe taxele locale (Forma TL 13), trimestrial, până la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar. Drept urmare, pentru trimestrului I al anului curent, termenul limită de plată a taxe locale și de prezentare a Dării de seamă pe taxele locale - Forma TL 13 este 25 aprilie 2024.

Darea de seamă la taxele locale (Forma TL 13) se completează conform Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare a acesteia, aprobate prin Ordinul SFS nr. 1603/2012.

În continuare vă prezentăm cotele taxelor locale în mun. Chișinău, Bălți, Orhei și Cahul.

Сotele taxelor locale pentru anul 2024

Nr. d/o

Denumirea taxelor locale

Cotele anuale

Chișinău*

Bălți

Orhei

Cahul

1

Taxă pentru amenajarea teritoriului

174 lei anual pentru fiecare salariat şi/sau fondator al întreprinderii individuale, al gospodăriei ţărăneşti (de fermier), de asemenea membrii acesteia şi/sau pentru fiecare persoană ce desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei

240 lei anual pentru fiecare salariat şi/sau fondator al întreprinderii individuale, al gospodăriei ţărăneşti (de fermier), de asemenea membrii acesteia şi/sau pentru fiecare persoană ce desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei

200 lei anual pentru fiecare salariat şi/sau fondator al întreprinderii individuale, al gospodăriei ţărăneşti (de fermier), de asemenea membrii acesteia şi/sau pentru fiecare persoană ce desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei

Pentru fiecare salariat şi/sau fondator al întreprinderii, în care acesta activează în întreprinderea fondată însă nu este inclus în efectivul de salariaţi – 300 lei/anual;

Pentru fiecare salariat şi/sau fondator al gospodăriilor ţărăneşti, în care acesta activează în întreprinderea fondată însă nu este inclus în efectivul de salariaţi – 100 lei/anual.

2

Taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor

0,27% din venitul din vânzări

-

0,20% din venitul din vânzări

0,1% din venitul din vânzări

3

Taxă de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei)

5,5% din venitul din vânzări

5 % din venitul din vînzări

8% din venitul din vînzări

- 5%/anual din venitul din vînzări ale serviciilor de plasare a anunţurilor publicitare (cu excepţia publicităţii exterioare) prin intermediul mijloacelor cinematografice, reţelelor telefonice, telegrafice, telex, altor mijloace (cu excepţia TV, internetului, radioului, presei periodice, tipăriturilor);
- 12 %/anual din venitul din vînzări ale serviciilor de plasare a anunţurilor publicitare prin intermediul mijloacelor de transport.

4

Taxă de aplicare a simbolicii locale

0,27% din venitul din vânzări

0,1% din venitul din vânzări

0,10% din venitul din vânzări

0,1% din venitul din vânzări

5

Taxă pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii

Anexa nr. 3 la decizia CMC nr. 21/10 din 14.12.2022

Conform tabelului (link aici)

Conform anexei nr. 2 la decizia CMO nr.16.5 din 11.12.2023

Conform tabelului (link aici)

6

Taxă de piaţă

53 de lei anual pentru fiecare metru pătrat pentru piețele alimentare, agricole, nealimentare și mixte;
16 lei anual pentru fiecare metru pătrat, pentru piețele auto amplasate la periferia orașului, cu regim scurt
de activitate de 1-3 zile;
40 lei anual pentru fiecare metru pătrat, pentru piețele auto amplasate la periferia orașului, cu regim de activitate de 6-7 zile;
76 lei anual pentru fiecare metru pătrat, pentru piețele auto amplasate în teritoriul orașului, cu regim scurt de activitate de 1-3 zile;
91 lei anual pentru fiecare metru pătrat, pentru piețele auto amplasate în teritoriul orașului, cu regim de activitate de 6-7 zile;
914 lei anual pentru fiecare metru pătrat, pentru piețele de
flori amplasate în perimetrul parcurilor de cultură și odihnă, cu regim de activitate non-stop;
77 lei anual pentru fiecare metru pătrat, pentru celelalte piețe de flori cu regim de activitate non-stop;
20 lei anual pentru fiecare metru pătrat, pentru piețele de tip „second hand

Anual pentru fiecare m²:
· 70 lei - piaţa de haine;
· 45 lei - piaţa mixtă şi agricolă, piaţa alimentară, piaţa de haine "Second-hand"

Până la 1000 m2 (inclusiv) - 65 lei anual pentru metro pătrat;
De la 1000 m2 – până la 3000 m2 (inclusiv) – 55 lei anual pentru metro pătrat;
Mai mult de 3000 m2 – 45 lei anual pentru metro pătrat.

 

Cota de achitare a taxei date se va calcula, reieşind din suprafaţa totală a terenurilor şi imobilelor, amplasate pe teritoriile pieţelor, stabilindu-se în mărime de 45 lei/m2 /an.

7

Taxă pentru cazare

5% din venitul din vânzări

5,0% din venitul din vânzări

7,50% din venitul din vânzări

7,5% din venitul din vânzări

8

Taxă pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, oraşelor şi satelor (comunelor)

Anexa nr. 2 la decizia CMC nr. 21/10 din 14.12.2022

Lunar pentru fiecare unitate de transport, în funcţie de numărul de locuri:
· 500 lei pentru fiecare unitate de transport, în funcţie de numărul de locuri până la 8 locuri inclusiv;
· 1 200 lei pentru fiecare unitate de transport, în funcţie de numărul de locuri de la 9 până la 16 locuri inclusiv;
· 1 700 lei pentru fiecare unitate de transport, în funcţie de numărul de locuri de la 17 până la 24 locuri inclusiv;
· 2 100 lei pentru fiecare unitate de transport, în funcţie de numărul de locuri de la 25 până la 35 locuri inclusiv;
· 2 300 lei pentru fiecare unitate de transport, în funcţie de numărul de locuri mai mult 35 locuri

Lunar pentru fiecare unitate de transport, în funcţie de numărul de locuri:
· 350 lei pentru fiecare unitate de transport, în funcţie de numărul de locuri până la 8 locuri inclusiv;
· 650 lei pentru fiecare unitate de transport, în funcţie de numărul de locuri de la 9 până la 16 locuri inclusiv;
· 750 lei pentru fiecare unitate de transport, în funcţie de numărul de locuri de la 17 până la 24 locuri inclusiv;
· 900 lei pentru fiecare unitate de transport, în funcţie de numărul de locuri de la 25 până la 35 locuri inclusiv;

Lunar pentru fiecare unitate de transport, în funcţie de numărul de locuri:
· 350 lei pentru fiecare unitate de transport, în funcţie de numărul de locuri până la 8 locuri inclusiv;
· 500 lei pentru fiecare unitate de transport, în funcţie de numărul de locuri de la 9 până la 16 locuri inclusiv;
· 700 lei pentru fiecare unitate de transport, în funcţie de numărul de locuri de la 17 până la 24 locuri inclusiv;
· 1035 lei pentru fiecare unitate de transport,cu capacitatea de peste 25 locuri.;

9

Taxă pentru parcare

33 lei anual pentru fiecare m2

12 lei anual pentru fiecare m²

17 lei anual pentru fiecare m²

50 lei pentru fiecare 1m²/anual

10

Taxa de la posesorii de câini

120 lei anual pentru fiecare câine

-

-

-

11

Taxă pentru dispozitivele publicitare

815 lei anual/m2

la amplasarea dispozitivului în I zonă – 1100 lei anual pentru fiecare m²;
· la amplasarea dispozitivului în zonă II – 800 lei anual pentru fiecare m²;
· la amplasarea dispozitivului în zonă III – 650 lei anual pentru fiecare m²;
 La afişarea imaginilor publicitare pe/în vehiculele aflate în trafic interraional sau internaţional, de pasageri sau de mărfuri

· Suprafața pînă la 3m2 - 700 lei anual pentru fiecare m2;
· suprafața de la 3m2 pînă la 5 m2 - 500 lei anual pentru fiecare m²;
· suprafața de la 5 m2 - 300 lei anual pentru fiecare m²

500 lei pentru fiecare metru pătrat

500 lei/anual/m2

12

Taxa de salubrizare

10 lei lunar

-

-

-

*La moment se aplică cotele taxelor locale conform deciziei CMC nr. 21/10 din 14.12.2022 până la aprobarea deciziei pentru anul curent.

Amintim că, deciziile consiliilor locale din cadrul administrației publice locale privind aprobarea cotelor impozitelor și taxelor locale pot fi vizualizate prin accesarea site-ului www.actelocale.gov.md/ → Compartimentul „Decizii” și selectarea din rubrica ”APL” a denumirii autorității administrației publice locale, iar din rubrica „Domeniul de activitate” a categoriei ”Impozite și taxe locale”.

Conform art. 3 pct. 13) din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181/2014, bugetele locale reprezintă totalitatea veniturilor, a cheltuielilor şi a surselor de finanţare destinate pentru realizarea funcţiilor autorităţilor administraţiei publice locale de toate nivelurile.

În conformitate cu art.47 alin. (2) din Legea menționată, la nivel local, principalele activităţi şi termene-limită ale calendarului bugetar sînt:

a) autoritatea executivă locală elaborează şi prezintă consiliului local proiectul bugetului local pe anul următor – pînă la 20 noiembrie;
b) consiliul local adoptă bugetul local pe anul următor – pînă la 10 decembrie;
c) autoritatea executivă locală prezintă consiliului local raportul anual privind executarea bugetului local pentru anul bugetar încheiat – pînă la 15 martie;
d) consiliul local aprobă raportul anual privind executarea bugetului local pentru anul bugetar încheiat – pînă la 1 aprilie.

Potrivit cadrului legal, legile/deciziile bugetare anuale intră în vigoare la 1 ianuarie a anului bugetar sau la data indicată în text, care nu trebuie să preceadă data publicării. Dacă legea/decizia bugetară anuală nu este adoptată cu cel puţin trei zile înainte de expirarea anului bugetar, administratorul de buget emite dispoziţia privind aplicarea bugetului provizoriu. 

Taxele locale, conform prevederilor art. 288 pct.1) din Codul fiscal, reprezintă plată obligatorie efectuată la bugetul local. Taxele locale sunt reglementate de titlul VII al Codului fiscal. În conformitate cu prevederile art. 289 alin. (2) din Codul fiscal, sistemul taxelor locale include:

a) taxa pentru amenajarea teritoriului;
b) taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ- teritoriale;
c) taxa de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei);
d) taxa de aplicare a simbolicii locale;
e) taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii;
f) taxa de piaţă;
g) taxa pentru cazare;
h) taxa balneară;
i) taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, oraşelor şi satelor (comunelor);
j) taxa pentru parcare;
k) taxa de la posesorii de câini;
n1) taxa pentru parcaj;
p) taxa pentru salubrizare;
q) taxa pentru dispozitivele publicitare

Cota taxelor locale se stabilesc de către autoritatea administraţiei publice locale în funcţie de caracteristicile obiectelor impunerii. Conform prevederilor titlului VII din Codul fiscal, subiecții impunerii cu taxele locale menționate supra, au obligația de achitare a taxelor locale și de prezentare a dării de seamă pe taxele locale (Forma TL 13), trimestrial, până la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar. Drept urmare, pentru trimestrului I al anului curent, termenul limită de plată a taxe locale și de prezentare a Dării de seamă pe taxele locale - Forma TL 13 este 25 aprilie 2024.

Darea de seamă la taxele locale (Forma TL 13) se completează conform Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare a acesteia, aprobate prin Ordinul SFS nr. 1603/2012.

În continuare vă prezentăm cotele taxelor locale în mun. Chișinău, Bălți, Orhei și Cahul.

Сotele taxelor locale pentru anul 2024

Nr. d/o

Denumirea taxelor locale

Cotele anuale

Chișinău*

Bălți

Orhei

Cahul

1

Taxă pentru amenajarea teritoriului

174 lei anual pentru fiecare salariat şi/sau fondator al întreprinderii individuale, al gospodăriei ţărăneşti (de fermier), de asemenea membrii acesteia şi/sau pentru fiecare persoană ce desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei

240 lei anual pentru fiecare salariat şi/sau fondator al întreprinderii individuale, al gospodăriei ţărăneşti (de fermier), de asemenea membrii acesteia şi/sau pentru fiecare persoană ce desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei

200 lei anual pentru fiecare salariat şi/sau fondator al întreprinderii individuale, al gospodăriei ţărăneşti (de fermier), de asemenea membrii acesteia şi/sau pentru fiecare persoană ce desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei

Pentru fiecare salariat şi/sau fondator al întreprinderii, în care acesta activează în întreprinderea fondată însă nu este inclus în efectivul de salariaţi – 300 lei/anual;

Pentru fiecare salariat şi/sau fondator al gospodăriilor ţărăneşti, în care acesta activează în întreprinderea fondată însă nu este inclus în efectivul de salariaţi – 100 lei/anual.

2

Taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor

0,27% din venitul din vânzări

-

0,20% din venitul din vânzări

0,1% din venitul din vânzări

3

Taxă de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei)

5,5% din venitul din vânzări

5 % din venitul din vînzări

8% din venitul din vînzări

- 5%/anual din venitul din vînzări ale serviciilor de plasare a anunţurilor publicitare (cu excepţia publicităţii exterioare) prin intermediul mijloacelor cinematografice, reţelelor telefonice, telegrafice, telex, altor mijloace (cu excepţia TV, internetului, radioului, presei periodice, tipăriturilor);
- 12 %/anual din venitul din vînzări ale serviciilor de plasare a anunţurilor publicitare prin intermediul mijloacelor de transport.

4

Taxă de aplicare a simbolicii locale

0,27% din venitul din vânzări

0,1% din venitul din vânzări

0,10% din venitul din vânzări

0,1% din venitul din vânzări

5

Taxă pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii

Anexa nr. 3 la decizia CMC nr. 21/10 din 14.12.2022

Conform tabelului (link aici)

Conform anexei nr. 2 la decizia CMO nr.16.5 din 11.12.2023

Conform tabelului (link aici)

6

Taxă de piaţă

53 de lei anual pentru fiecare metru pătrat pentru piețele alimentare, agricole, nealimentare și mixte;
16 lei anual pentru fiecare metru pătrat, pentru piețele auto amplasate la periferia orașului, cu regim scurt
de activitate de 1-3 zile;
40 lei anual pentru fiecare metru pătrat, pentru piețele auto amplasate la periferia orașului, cu regim de activitate de 6-7 zile;
76 lei anual pentru fiecare metru pătrat, pentru piețele auto amplasate în teritoriul orașului, cu regim scurt de activitate de 1-3 zile;
91 lei anual pentru fiecare metru pătrat, pentru piețele auto amplasate în teritoriul orașului, cu regim de activitate de 6-7 zile;
914 lei anual pentru fiecare metru pătrat, pentru piețele de
flori amplasate în perimetrul parcurilor de cultură și odihnă, cu regim de activitate non-stop;
77 lei anual pentru fiecare metru pătrat, pentru celelalte piețe de flori cu regim de activitate non-stop;
20 lei anual pentru fiecare metru pătrat, pentru piețele de tip „second hand

Anual pentru fiecare m²:
· 70 lei - piaţa de haine;
· 45 lei - piaţa mixtă şi agricolă, piaţa alimentară, piaţa de haine "Second-hand"

Până la 1000 m2 (inclusiv) - 65 lei anual pentru metro pătrat;
De la 1000 m2 – până la 3000 m2 (inclusiv) – 55 lei anual pentru metro pătrat;
Mai mult de 3000 m2 – 45 lei anual pentru metro pătrat.

 

Cota de achitare a taxei date se va calcula, reieşind din suprafaţa totală a terenurilor şi imobilelor, amplasate pe teritoriile pieţelor, stabilindu-se în mărime de 45 lei/m2 /an.

7

Taxă pentru cazare

5% din venitul din vânzări

5,0% din venitul din vânzări

7,50% din venitul din vânzări

7,5% din venitul din vânzări

8

Taxă pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, oraşelor şi satelor (comunelor)

Anexa nr. 2 la decizia CMC nr. 21/10 din 14.12.2022

Lunar pentru fiecare unitate de transport, în funcţie de numărul de locuri:
· 500 lei pentru fiecare unitate de transport, în funcţie de numărul de locuri până la 8 locuri inclusiv;
· 1 200 lei pentru fiecare unitate de transport, în funcţie de numărul de locuri de la 9 până la 16 locuri inclusiv;
· 1 700 lei pentru fiecare unitate de transport, în funcţie de numărul de locuri de la 17 până la 24 locuri inclusiv;
· 2 100 lei pentru fiecare unitate de transport, în funcţie de numărul de locuri de la 25 până la 35 locuri inclusiv;
· 2 300 lei pentru fiecare unitate de transport, în funcţie de numărul de locuri mai mult 35 locuri

Lunar pentru fiecare unitate de transport, în funcţie de numărul de locuri:
· 350 lei pentru fiecare unitate de transport, în funcţie de numărul de locuri până la 8 locuri inclusiv;
· 650 lei pentru fiecare unitate de transport, în funcţie de numărul de locuri de la 9 până la 16 locuri inclusiv;
· 750 lei pentru fiecare unitate de transport, în funcţie de numărul de locuri de la 17 până la 24 locuri inclusiv;
· 900 lei pentru fiecare unitate de transport, în funcţie de numărul de locuri de la 25 până la 35 locuri inclusiv;

Lunar pentru fiecare unitate de transport, în funcţie de numărul de locuri:
· 350 lei pentru fiecare unitate de transport, în funcţie de numărul de locuri până la 8 locuri inclusiv;
· 500 lei pentru fiecare unitate de transport, în funcţie de numărul de locuri de la 9 până la 16 locuri inclusiv;
· 700 lei pentru fiecare unitate de transport, în funcţie de numărul de locuri de la 17 până la 24 locuri inclusiv;
· 1035 lei pentru fiecare unitate de transport,cu capacitatea de peste 25 locuri.;

9

Taxă pentru parcare

33 lei anual pentru fiecare m2

12 lei anual pentru fiecare m²

17 lei anual pentru fiecare m²

50 lei pentru fiecare 1m²/anual

10

Taxa de la posesorii de câini

120 lei anual pentru fiecare câine

-

-

-

11

Taxă pentru dispozitivele publicitare

815 lei anual/m2

la amplasarea dispozitivului în I zonă – 1100 lei anual pentru fiecare m²;
· la amplasarea dispozitivului în zonă II – 800 lei anual pentru fiecare m²;
· la amplasarea dispozitivului în zonă III – 650 lei anual pentru fiecare m²;
 La afişarea imaginilor publicitare pe/în vehiculele aflate în trafic interraional sau internaţional, de pasageri sau de mărfuri

· Suprafața pînă la 3m2 - 700 lei anual pentru fiecare m2;
· suprafața de la 3m2 pînă la 5 m2 - 500 lei anual pentru fiecare m²;
· suprafața de la 5 m2 - 300 lei anual pentru fiecare m²

500 lei pentru fiecare metru pătrat

500 lei/anual/m2

12

Taxa de salubrizare

10 lei lunar

-

-

-

*La moment se aplică cotele taxelor locale conform deciziei CMC nr. 21/10 din 14.12.2022 până la aprobarea deciziei pentru anul curent.

Amintim că, deciziile consiliilor locale din cadrul administrației publice locale privind aprobarea cotelor impozitelor și taxelor locale pot fi vizualizate prin accesarea site-ului www.actelocale.gov.md/ → Compartimentul „Decizii” și selectarea din rubrica ”APL” a denumirii autorității administrației publice locale, iar din rubrica „Domeniul de activitate” a categoriei ”Impozite și taxe locale”.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...