37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Noi intervenții în Baza generalizată a practicii fiscale

Noi intervenții în Baza generalizată a practicii fiscale

17.04.2024316 views
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat actualizări a Bazei generalizate a practicii fiscale prin care au fost date răspunsuri la următoarele întrebări:

  • Care sume se vor considera drept recompense și facilități acordate de angajator pentru hrana organizată angajaților?

În conformitate cu pct. 40 și 401 din Regulamentul cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit persoanelor juridice și persoanelor fizice care practică activitate de întreprinzător, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 693 din 11 iulie 2018, cheltuielile suportate pentru hrana organizată a salariaţilor/zilierilor/studenţilor stagiari/elevilor în învăţământul dual în limita plafonului deductibil de 70 de lei (fără TVA) per persoană pentru fiecare zi efectiv lucrată, nu se vor considera drept recompense și facilități acordate de angajator și, respectiv, nu vor implica careva obligații fiscale privind reținerea la sursa de plată sau calculări adiționale pentru salariaţi/zilieri/studenţi stagiari/elevi în învăţământul dual.

În cazul depășirii plafonului stabilit, suma depăşirii se va considera drept o facilitate impozabilă aferent căreia apare obligaţia de declarare şi achitare:
1) în cazul salariaţilor – a impozitului pe venit, contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală;
2) în cazul zilierilor – a impozitului pe venit şi contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii;
3) în cazul studenţilor stagiari/elevilor în învăţământul dual – a impozitului pe venit şi primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.

În acest caz angajatorul va fi responsabil de determinarea și alocarea depășirii plafonului, precum și de declararea și achitarea impozitului pe venit, contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii și primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală aferente depășirii, în conformitate cu legislația în vigoare.
[Modificările operate în temeiul aprobării Hotărârii Guvernului nr.1029 din 21.12.2023, în vigoare 01.01.2024]

  • Care sunt termenii de achitare a impozitului pe venit în rate?

În conformitate cu prevederile art. 84 alin. (1)-(6) din Codul fiscal, termenul de achitare a impozitului în rate survine pentru:
- agenţii economici sînt obligaţi să achite, nu mai tîrziu de 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie şi 25 decembrie ale anului fiscal, sume egale cu 1/4 din:
    a) suma calculată drept impozit ce urmează a fi plătit, conform titlul II din Codul fiscal, pentru anul respectiv; sau
    b) impozitul ce urma să fie plătit, conform prezentului titlu, pentru anul precedent.
- întreprinderile agricole, gospodăriile ţărăneşti (de fermier), obligate să achite impozitul în rate conform alin.б(1), dispun de dreptul de a achita impozitul în două etape:
1/4 din suma indicată la alin. (1) lit. a) sau b) – pînă la 25 septembrie şi 3/4 din această sumă – pînă la 25 decembrie ale anului fiscal;
- întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile care au subdiviziuni în afara unităţii administrativ-teritoriale în care se află sediul central (adresa juridică) transferă la buget de la sediul subdiviziunilor partea impozitului pe venit calculată proporţional numărului mediu scriptic de salariaţi ai subdiviziunii pentru anul precedent ori partea impozitului pe venit calculată proporţional venitului obţinut de subdiviziune conform datelor din evidenţa financiară a acesteia pe anul precedent.

Prevederile menționate nu se aplică agenţilor economici impozitaţi conform regimului fiscal stabilit la cap. 71 din titlul II şi celui stabilit la cap.1 titlul X.

Totodată, prin derogare de la prevederile liniuței întîi și doi, agenţii economici care aplică perioada fiscală prevăzută la art. 121 alin. (4) sînt obligaţi să achite, pînă la data de 25 a fiecăror trei luni ale perioadei fiscale curente, sume egale cu 1/4 din:
a) suma calculată drept impozit ce urmează a fi plătit, conform titlul II din Codul fiscal, pentru perioada fiscală respectivă; sau
b) impozitul ce urma să fie plătit, conform prezentului titlu, pentru perioada fiscală precedentă. Prevederile prezentului articol nu se aplică agenţilor economici menţionaţi la art. 87 alin.(11) pentru perioadele fiscale 2023–2025.
[Modificările operate în temeiul Legii nr.356 din 29.12.2022, în vigoare 01.01.2023]

  • Constituie oare surse de venit impozabile dobânzile achitate persoanelor fizice rezidente de către bănci, asociațiile de economii și împrumut, precum și de către emitenții de valori mobiliare corporative?

În conformitate cu prevederile art. 901 alin. (37) din Codul fiscal, băncile, asociaţiile de economii şi împrumut, precum şi emitenţii de titluri de creanţă şi obligaţiuni reţin un impozit în mărime de 6% din dobânzile achitate în folosul persoanelor fizice rezidente.

Prin urmare, dobânzile achitate de către bănci, asociațiile de economii și împrumut, precum şi emitenţii de titluri de creanţă şi obligaţiuni persoanelor fizice rezidente, constituie surse de venit impozabile.
[Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr.212 din 20.07.2023 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 297-301 din 10.08.2023, în vigoare 01.01.2024]

Ordinul SFS nr. 122 din 26-03-2024

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat actualizări a Bazei generalizate a practicii fiscale prin care au fost date răspunsuri la următoarele întrebări:

  • Care sume se vor considera drept recompense și facilități acordate de angajator pentru hrana organizată angajaților?

În conformitate cu pct. 40 și 401 din Regulamentul cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit persoanelor juridice și persoanelor fizice care practică activitate de întreprinzător, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 693 din 11 iulie 2018, cheltuielile suportate pentru hrana organizată a salariaţilor/zilierilor/studenţilor stagiari/elevilor în învăţământul dual în limita plafonului deductibil de 70 de lei (fără TVA) per persoană pentru fiecare zi efectiv lucrată, nu se vor considera drept recompense și facilități acordate de angajator și, respectiv, nu vor implica careva obligații fiscale privind reținerea la sursa de plată sau calculări adiționale pentru salariaţi/zilieri/studenţi stagiari/elevi în învăţământul dual.

În cazul depășirii plafonului stabilit, suma depăşirii se va considera drept o facilitate impozabilă aferent căreia apare obligaţia de declarare şi achitare:
1) în cazul salariaţilor – a impozitului pe venit, contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală;
2) în cazul zilierilor – a impozitului pe venit şi contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii;
3) în cazul studenţilor stagiari/elevilor în învăţământul dual – a impozitului pe venit şi primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.

În acest caz angajatorul va fi responsabil de determinarea și alocarea depășirii plafonului, precum și de declararea și achitarea impozitului pe venit, contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii și primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală aferente depășirii, în conformitate cu legislația în vigoare.
[Modificările operate în temeiul aprobării Hotărârii Guvernului nr.1029 din 21.12.2023, în vigoare 01.01.2024]

  • Care sunt termenii de achitare a impozitului pe venit în rate?

În conformitate cu prevederile art. 84 alin. (1)-(6) din Codul fiscal, termenul de achitare a impozitului în rate survine pentru:
- agenţii economici sînt obligaţi să achite, nu mai tîrziu de 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie şi 25 decembrie ale anului fiscal, sume egale cu 1/4 din:
    a) suma calculată drept impozit ce urmează a fi plătit, conform titlul II din Codul fiscal, pentru anul respectiv; sau
    b) impozitul ce urma să fie plătit, conform prezentului titlu, pentru anul precedent.
- întreprinderile agricole, gospodăriile ţărăneşti (de fermier), obligate să achite impozitul în rate conform alin.б(1), dispun de dreptul de a achita impozitul în două etape:
1/4 din suma indicată la alin. (1) lit. a) sau b) – pînă la 25 septembrie şi 3/4 din această sumă – pînă la 25 decembrie ale anului fiscal;
- întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile care au subdiviziuni în afara unităţii administrativ-teritoriale în care se află sediul central (adresa juridică) transferă la buget de la sediul subdiviziunilor partea impozitului pe venit calculată proporţional numărului mediu scriptic de salariaţi ai subdiviziunii pentru anul precedent ori partea impozitului pe venit calculată proporţional venitului obţinut de subdiviziune conform datelor din evidenţa financiară a acesteia pe anul precedent.

Prevederile menționate nu se aplică agenţilor economici impozitaţi conform regimului fiscal stabilit la cap. 71 din titlul II şi celui stabilit la cap.1 titlul X.

Totodată, prin derogare de la prevederile liniuței întîi și doi, agenţii economici care aplică perioada fiscală prevăzută la art. 121 alin. (4) sînt obligaţi să achite, pînă la data de 25 a fiecăror trei luni ale perioadei fiscale curente, sume egale cu 1/4 din:
a) suma calculată drept impozit ce urmează a fi plătit, conform titlul II din Codul fiscal, pentru perioada fiscală respectivă; sau
b) impozitul ce urma să fie plătit, conform prezentului titlu, pentru perioada fiscală precedentă. Prevederile prezentului articol nu se aplică agenţilor economici menţionaţi la art. 87 alin.(11) pentru perioadele fiscale 2023–2025.
[Modificările operate în temeiul Legii nr.356 din 29.12.2022, în vigoare 01.01.2023]

  • Constituie oare surse de venit impozabile dobânzile achitate persoanelor fizice rezidente de către bănci, asociațiile de economii și împrumut, precum și de către emitenții de valori mobiliare corporative?

În conformitate cu prevederile art. 901 alin. (37) din Codul fiscal, băncile, asociaţiile de economii şi împrumut, precum şi emitenţii de titluri de creanţă şi obligaţiuni reţin un impozit în mărime de 6% din dobânzile achitate în folosul persoanelor fizice rezidente.

Prin urmare, dobânzile achitate de către bănci, asociațiile de economii și împrumut, precum şi emitenţii de titluri de creanţă şi obligaţiuni persoanelor fizice rezidente, constituie surse de venit impozabile.
[Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr.212 din 20.07.2023 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 297-301 din 10.08.2023, în vigoare 01.01.2024]

Ordinul SFS nr. 122 din 26-03-2024

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...