37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Încetarea/suspendarea activității în baza patentei de întreprinzător

Încetarea/suspendarea activității în baza patentei de întreprinzător

03.04.2024354 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Patenta de întreprinzător este un certificat de stat nominativ, ce atestă dreptul de a desfăşura genul de activitate de întreprinzător indicat în ea în decursul unei anumite perioade de timp. Titular de patentă poate fi orice cetăţean al Republicii Moldova cu capacitate de exerciţiu, orice cetăţean străin sau apatrid, care locuieşte permanent în Republica Moldova şi are dreptul să desfăşoare activitate de întreprinzător, care a declarat despre intenţia sa de a procura patentă şi corespunde cerinţelor de calificare necesare acestui gen de activitate.

Potrivt art.8 din Legea cu privire la patenta de întreprinzător nr.93/1998 încetarea valabilității patentei are loc în următoarele cazuri:
a) titularul patentei a încălcat drepturile de desfășurare a activității, angajând lucrători pentru desfășurarea activității, sau încheind tranzacții cu întreprinderi individuale al căror fondator este el sau careva din membrii familiei sale;
b) în cazul în care titularul patentei renunță la patentă pe calea depunerii cererii respective;
c) în baza cererii titularului patentei în legătură cu pierderea capacității de muncă, confirmată de concluzia respectivă a comisiei medicale;
d) în cazul decesului titularului de patentă;
e) în cazul aplicării față de titularul patentei a unei sancțiuni contravenționale sau pedepse penale;
f) în cazul în care se constată transmiterea patentei către o altă persoană.
g) în cazul în care durata patentei nu este prelungită în decurs de 12 luni consecutive de la data suspendării ei pentru neachitarea în termen a taxei pentru patentă.

În cazul în care valabilitatea patentei încetează din motivele indicate la lit. c) și d), titularului patentei sau moștenitorilor acestuia li se restituie suma plătită pentru perioada nefolosită.

În condițiile încetării valabilității patentei de întreprinzător DDF, care a eliberat patenta, va emite o decizie privind încetarea valabilității patentei care va fi adusă la cunoștință titularului în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii ei.

Patentele care și-au încetat valabilitatea urmează a fi selectate de către funcționarul fiscal și transmise anual, până la 31 decembrie, în arhivă, pentru asigurarea păstrării informației aferente acesteia.

Subsecvent, patenta de întreprinzător se suspendă:

a) la cererea titularului patentei în legătură cu boala lui, în limitele termenelor stabilite de
legislația muncii;
b) în cazul neexecutării următoarelor obligații:

 • să respecte ordinea stabilită de desfăşurare a activităţii indicate în patentă, normele sanitare,
  normele de protecţie contra incendiilor, să îndeplinească alte cerinţe ce se referă la genul de activitate
  respectiv, iar pentru desfăşurarea activităţii indicate la compartimentul 1 din anexa nr.III.1, să aibă
  documentele primare de proveniență a mărfii, după caz, factura de expediție, chitanța de percepere a
  taxei vamale sau actul de achiziție a mărfurilor;
 • să desfăşoare activitatea numai în locurile permise în aceste scopuri de regulamentul de desfăşurare a activităţilor de comerţ în localitatea respectivă, aprobat de consiliul local;
 • să afişeze patenta sau copia ei, autentificată de notar, într-un loc vizibil la locurile unde îşi desfăşoară activitatea de întreprinzător, iar în caz de necesitate să o prezinte la cererea organului de control sau a consumatorilor.

c) în cazul neachitării în termen a taxei pentru perioada următoare de valabilitate a patentei, dar nu mai mult de 12 luni;
d) în cazul depistării de către organele de control a neconformităţii titularului de patentă cu cerinţele stabilite de Legea nr.367/2022 cu privire la serviciile alternative de îngrijire a copiilor pentru desfăşurarea activităţilor menţionate la poziţiile 2.52 şi 2.53 din anexa la prezenta lege sau încălcării prevederilor acesteia. În acest caz, organul de control sesizează SFS sau autoritatea publică locală privind suspendarea temporară a patentei de întreprinzător şi transmite dosarul instanţei de judecată pentru decizia definitivă de retragere a patentei de întreprinzător şi de sistare a activităţii de îngrijitor calificat/îngrijitoare calificată de copii.

După expirarea perioadei de timp pentru care patenta a fost suspendată şi după înlăturarea cauzelor ce au condus la suspendarea patentei, termenul ce cuprinde perioada de suspendare se restabileşte şi se prelungește pentru perioada respectivă, cu excepţia cazurilor prevăzute la lit. b) şi c).

În cazul suspendării patentei, conducerea DDF emitentă al acestuia, va emite o decizie privind suspendarea patentei, iar după înlăturarea cauzelor ca au condus la suspendare – o decizie privind reluarea valabilității patentei.

Patenta de întreprinzător este un certificat de stat nominativ, ce atestă dreptul de a desfăşura genul de activitate de întreprinzător indicat în ea în decursul unei anumite perioade de timp. Titular de patentă poate fi orice cetăţean al Republicii Moldova cu capacitate de exerciţiu, orice cetăţean străin sau apatrid, care locuieşte permanent în Republica Moldova şi are dreptul să desfăşoare activitate de întreprinzător, care a declarat despre intenţia sa de a procura patentă şi corespunde cerinţelor de calificare necesare acestui gen de activitate.

Potrivt art.8 din Legea cu privire la patenta de întreprinzător nr.93/1998 încetarea valabilității patentei are loc în următoarele cazuri:
a) titularul patentei a încălcat drepturile de desfășurare a activității, angajând lucrători pentru desfășurarea activității, sau încheind tranzacții cu întreprinderi individuale al căror fondator este el sau careva din membrii familiei sale;
b) în cazul în care titularul patentei renunță la patentă pe calea depunerii cererii respective;
c) în baza cererii titularului patentei în legătură cu pierderea capacității de muncă, confirmată de concluzia respectivă a comisiei medicale;
d) în cazul decesului titularului de patentă;
e) în cazul aplicării față de titularul patentei a unei sancțiuni contravenționale sau pedepse penale;
f) în cazul în care se constată transmiterea patentei către o altă persoană.
g) în cazul în care durata patentei nu este prelungită în decurs de 12 luni consecutive de la data suspendării ei pentru neachitarea în termen a taxei pentru patentă.

În cazul în care valabilitatea patentei încetează din motivele indicate la lit. c) și d), titularului patentei sau moștenitorilor acestuia li se restituie suma plătită pentru perioada nefolosită.

În condițiile încetării valabilității patentei de întreprinzător DDF, care a eliberat patenta, va emite o decizie privind încetarea valabilității patentei care va fi adusă la cunoștință titularului în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii ei.

Patentele care și-au încetat valabilitatea urmează a fi selectate de către funcționarul fiscal și transmise anual, până la 31 decembrie, în arhivă, pentru asigurarea păstrării informației aferente acesteia.

Subsecvent, patenta de întreprinzător se suspendă:

a) la cererea titularului patentei în legătură cu boala lui, în limitele termenelor stabilite de
legislația muncii;
b) în cazul neexecutării următoarelor obligații:

 • să respecte ordinea stabilită de desfăşurare a activităţii indicate în patentă, normele sanitare,
  normele de protecţie contra incendiilor, să îndeplinească alte cerinţe ce se referă la genul de activitate
  respectiv, iar pentru desfăşurarea activităţii indicate la compartimentul 1 din anexa nr.III.1, să aibă
  documentele primare de proveniență a mărfii, după caz, factura de expediție, chitanța de percepere a
  taxei vamale sau actul de achiziție a mărfurilor;
 • să desfăşoare activitatea numai în locurile permise în aceste scopuri de regulamentul de desfăşurare a activităţilor de comerţ în localitatea respectivă, aprobat de consiliul local;
 • să afişeze patenta sau copia ei, autentificată de notar, într-un loc vizibil la locurile unde îşi desfăşoară activitatea de întreprinzător, iar în caz de necesitate să o prezinte la cererea organului de control sau a consumatorilor.

c) în cazul neachitării în termen a taxei pentru perioada următoare de valabilitate a patentei, dar nu mai mult de 12 luni;
d) în cazul depistării de către organele de control a neconformităţii titularului de patentă cu cerinţele stabilite de Legea nr.367/2022 cu privire la serviciile alternative de îngrijire a copiilor pentru desfăşurarea activităţilor menţionate la poziţiile 2.52 şi 2.53 din anexa la prezenta lege sau încălcării prevederilor acesteia. În acest caz, organul de control sesizează SFS sau autoritatea publică locală privind suspendarea temporară a patentei de întreprinzător şi transmite dosarul instanţei de judecată pentru decizia definitivă de retragere a patentei de întreprinzător şi de sistare a activităţii de îngrijitor calificat/îngrijitoare calificată de copii.

După expirarea perioadei de timp pentru care patenta a fost suspendată şi după înlăturarea cauzelor ce au condus la suspendarea patentei, termenul ce cuprinde perioada de suspendare se restabileşte şi se prelungește pentru perioada respectivă, cu excepţia cazurilor prevăzute la lit. b) şi c).

În cazul suspendării patentei, conducerea DDF emitentă al acestuia, va emite o decizie privind suspendarea patentei, iar după înlăturarea cauzelor ca au condus la suspendare – o decizie privind reluarea valabilității patentei.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...