37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Forma TFSP 20 și Instrucțiunea de completare a acesteia vor fi revizuite

Forma TFSP 20 și Instrucțiunea de completare a acesteia vor fi revizuite

29.04.2024243 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Darea de seamă privind taxele în Fondul de susținere a populației (Forma TFSP 20), precum și Instrucțiunea cu privire la modul de completare și de prezentare a acestei vor fi modificate. Serviciul Fiscal de Stat a elaborat și propune pentru consultare publică proiectul de ordin cu privire la modificarea Ordinului SFS nr. 53/2022.

Potrivit proiectului, prin Legea nr. 63/2024 a fost modificat articolul 4 din Legea fondului de susținere a populației nr. 827/2000. Reieșind din modificările operate, începînd cu 4 aprilie 2024, subiecţii care încasează plăţile suplimentare obligatorii menţionate la art. 4 alin. (1) lit. d) din Legea nr.827/2000 sunt obligaţi să transfere lunar sumele acumulate, până la data de 25 a lunii imediat următoare, la conturile trezoreriale ale agenţiilor teritoriale de asistenţă socială şi la conturile trezoreriale ale structurilor responsabile de asistenţă socială din municipiul Chişinău şi din unitatea teritorială autonomă Găgăuzia, conform modului de achitare a plăţilor prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor.

Concomitent, prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 47/2024 privind completarea Ordinului ministrului finanțelor nr. 125/2023 cu privire la modul de achitare și evidență a plăților la bugetul public prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor în anul 2024, anexa nr. 6 “Codurile IBAN pentru taxa la cumpărarea valutei străine de către persoanele fizice în casele de schimb valutar” a fost modificată și expusă în redacție nouă.

Prin urmare proiectul a fost elaborat în vederea aducerii în concordanță a Dării de seamă privind taxele în Fondul de susținere a populației (Forma TFSP20) și a Instrucțiuii cu privire la modul de completare și de prezentare a acestei cu prevederilor cadrului legal în vigoare.

Astfel, conform documentului se propune expunerea în redacție nouă a formularul Dării de seamă privind taxele în Fondul de susținere a populației (Forma TFSP20), în special a anexei la aceasta. Respectiv, după col. 1 (Denumirea instituției bugetare) va fi inclusă col.2 - Denumirea unității administrativ-teritoriale. Proiectul propus spre consultare mai prevede substituirea textului „col.3” cu textul „col.4” și a textului „rândul 3” cu textul „rândul 2” din pct.7 a Instrucțiunii de completare a formularului dării de seamă.

Referitor la data intrării în vigoare a modificărilor, se precizează că acestea vor intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial și se vor aplica începînd cu perioada fiscală aferentă lunii aprilie a anului 2024.

Darea de seamă privind taxele în Fondul de susținere a populației (Forma TFSP 20), precum și Instrucțiunea cu privire la modul de completare și de prezentare a acestei vor fi modificate. Serviciul Fiscal de Stat a elaborat și propune pentru consultare publică proiectul de ordin cu privire la modificarea Ordinului SFS nr. 53/2022.

Potrivit proiectului, prin Legea nr. 63/2024 a fost modificat articolul 4 din Legea fondului de susținere a populației nr. 827/2000. Reieșind din modificările operate, începînd cu 4 aprilie 2024, subiecţii care încasează plăţile suplimentare obligatorii menţionate la art. 4 alin. (1) lit. d) din Legea nr.827/2000 sunt obligaţi să transfere lunar sumele acumulate, până la data de 25 a lunii imediat următoare, la conturile trezoreriale ale agenţiilor teritoriale de asistenţă socială şi la conturile trezoreriale ale structurilor responsabile de asistenţă socială din municipiul Chişinău şi din unitatea teritorială autonomă Găgăuzia, conform modului de achitare a plăţilor prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor.

Concomitent, prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 47/2024 privind completarea Ordinului ministrului finanțelor nr. 125/2023 cu privire la modul de achitare și evidență a plăților la bugetul public prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor în anul 2024, anexa nr. 6 “Codurile IBAN pentru taxa la cumpărarea valutei străine de către persoanele fizice în casele de schimb valutar” a fost modificată și expusă în redacție nouă.

Prin urmare proiectul a fost elaborat în vederea aducerii în concordanță a Dării de seamă privind taxele în Fondul de susținere a populației (Forma TFSP20) și a Instrucțiuii cu privire la modul de completare și de prezentare a acestei cu prevederilor cadrului legal în vigoare.

Astfel, conform documentului se propune expunerea în redacție nouă a formularul Dării de seamă privind taxele în Fondul de susținere a populației (Forma TFSP20), în special a anexei la aceasta. Respectiv, după col. 1 (Denumirea instituției bugetare) va fi inclusă col.2 - Denumirea unității administrativ-teritoriale. Proiectul propus spre consultare mai prevede substituirea textului „col.3” cu textul „col.4” și a textului „rândul 3” cu textul „rândul 2” din pct.7 a Instrucțiunii de completare a formularului dării de seamă.

Referitor la data intrării în vigoare a modificărilor, se precizează că acestea vor intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial și se vor aplica începînd cu perioada fiscală aferentă lunii aprilie a anului 2024.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...