Home  »  Informaţii utile  »  SNC 2020

SNC 2020

RECOMANDĂRI METODICE PRIVIND TRANZIȚIA LA NOILE STANDARDE NAȚIONALE DE CONTABILITATE

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПЕРЕХОДУ НА НОВЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

PLANUL GENERAL DE CONTURI CONTABILE

ОБЩИЙ ПЛАН СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

GHIDUL METODOLOGIC DE ÎNTOCMIRE A SITUAȚIILOR FINANCIARE

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ФИНАНСОВЫХ ОТЧЕТОВ

SNC „PREZENTAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE”

НСБУ «ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ОТЧЕТОВ»

SNC „PREZENTAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE CONSOLIDATE”

НСБУ «ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ ФИНАНСОВЫХ ОТЧЕТОВ»

SNC ”POLITICI CONTABILE, MODIFICĂRI ALE ESTIMĂRILOR CONTABILE, ERORI ŞI EVENIMENTE ULTERIOARE”

НСБУ «УЧЕТНЫЕ ПОЛИТИКИ, ИЗМЕНЕНИЯ В БУХГАЛТЕРСКИХ ОЦЕНКАХ, ОШИБКИ И ПОСЛЕДУЮЩИЕ СОБЫТИЯ»

SNC „IMOBILIZĂRI NECORPORALE ŞI CORPORALE”

НСБУ «ДОЛГОСРОЧНЫЕ НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ И МАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ»

SNC ”CONTRACTE DE LEASING”

НСБУ «ДОГОВОРЫ ЛИЗИНГА» 

SNC “DEPRECIEREA ACTIVELOR”

НСБУ «ОБЕСЦЕНЕНИЕ АКТИВОВ»

SNC ”CREANŢE ŞI INVESTIŢII FINANCIARE”

НСБУ «ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ФИНАНСОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ»

1 2 3

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...