37.9k
Home  »  Impozitul pe venit   »   Impozitul pe venit – Formulare

Impozitul pe venit – Formulare

Denumirea formularului

Termenul de prezentare

Instrucţiunea de completare

(Forma VEN12) Declaraţia persoanei juridice cu privire la impozitul pe venit

anual, nu mai târziu de 25 martie a anului următor anului fiscal de gestiune

Instrucţiune de completare (Forma VEN 12)

(Formularul CET 15) Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit

anual, nu mai târziu de 25 martie a anului următor anului fiscal de gestiune

Modul de completare (Formularul CET 15)

(Forma IVAO15) Darea de seamă privind impozitul pe venitul din activitatea operaţională

anual, nu mai târziu de 25 martie a anului următor perioadei fiscale de declarare

Instrucţiune de completare (Forma IVAO15)

(Forma IRV14) Darea de seama privind suma venitului achitat si impozitul pe venit reținut din acesta

lunar, până la data de 25 a lunii următoare lunii în care au fost efectuate plăţile

(abrogat prin HG nr. 221 din 12.03.2018)

(Forma IALS14) Nota de informare privind salariul şi alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajaţilor, precum şi plăţile achitate rezidenţilor din alte surse de venit decît salariul şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi

anual, până la data de 25 a lunii următoare încheierii anului fiscal

Instrucțiune de completare
(Forma IALS14)

(Forma INR14) Nota de informare privind impozitul reținut din sursele de venit altele decât salariul achitate persoanelor nerezidente

anual, până la data de 25 a luniiurmătoare încheierii anului fiscal

Instrucțiiune de completare
(Forma INR14)

(Forma NER-17) Darea de seamă privind activitatea desfășurată de nerezidenți în Republica Moldova și veniturile obținute de către aceștia

anual, cel târziu la data de 25 martie a anului imediat următor anului fiscal de gestiune, în decurs de 3 zile de la încetarea activităţii în RM sau în termen de 10 zile, conform art.76 alin.(4) din Codul fiscal după caz

Modul de completare (Forma NER-17)

(Forma UNIF14) Dare de seamă fiscală unificată (Declaraţie)

anual, nu mai târziu de data de 25 martie a anului următor anului fiscal de gestiune

Instrucţiune de completare (Forma UNIF 14)

(Forma DAJ 17)  Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei

lunar, nu mai târziu de data de 25 a lunii următoare celei de raportare

Instrucţiune de completare (Forma DAJ 17)

Cerere privind scutirea de plata impozitului pe venit a organizaţiilor necomerciale

până la data de 31 decembrie a anului fiscal de gestiune

Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 80 din 10.07.2012 pentru aprobarea Cererii privind scutirea de plata impozitului pe venit a organizaţiilor necomerciale

Fişa personală de evidenţă a veniturilor sub formă de salariu şi alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, precum şi a impozitului pe venit reţinut din aceste plăţi

anual, până la 25 martie a anului următor celui de gestiune

Hotărîrea Guvernul nr. 697 din 22.08.2014 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, precum şi din plăţile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări

Cererea lucrătorului privind acordarea scutirilor la impozitul pe venit reţinut din salariu

la momentul angajării

Hotărîrea Guvernul nr. 697 din 22.08.2014 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, precum şi din plăţile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări

Informaţie privind veniturile calculate şi achitate în folosul persoanei fizice (juridice) şi privind impozitul pe venit reţinut din aceste venituri

anual, până la 1 martie a anului fiscal imediat următor celui în care au fost efectuate plățile

Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 140 din 20.11.2017

Modelul cererii privind restituirea sumei impozitului pe venit achitat/reţinut în plus de la persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător

poate fi depusă de contribuabil în termen de 6 ani din data efectuării şi/sau apariţiei acestor sume

Instrucțiunea și listele de documente necesare

 

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...