37.9k
Home  »  Accizele   »   Accize – Formulare

Accize – Formulare

Denumirea formularului

Termenul de prezentare

Instrucţiunea de completare

(Forma ACZ 09) Declaraţia privind accizele

lunar, până la data de 25 a lunii care succedă luna în care a fost efectuată expedierea (transportarea) mărfurilor supuse accizelor

OMF nr. 11 din 16.01.2017
(Instrucțiunea de completare)

Certificatul de acciză al antrepozitarului autorizat

 

Ordinul SFS nr. 25 din 23.01.2018

Registrul de evidenţă a mărfurilor supuse accizelor expediate (transportate) din încăperea de acciz

 

Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 17 din 27.01.2017

Declaraţia "TBDSA 15 " (Ţigări, Băuturi Alcoolice Diferenţa Stoc Accize)

nu mai târziu de data de 25 a lunii următoare celei în care urma să aibă loc inventarierea stocului de produse, menționate la articolul 1251 din Codul fiscal

Instrucțiunea de completare

Declaraţia privind utilizarea distilatelor obţinute pe bază de vin

 

Instrucţiunea de completare

Notă: Hotărârea Guvernului nr. 843 din 18.12.2009 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de solicitare a certificatului de acciz, de completare a declaraţiei privind accizele şi modul de evidenţă a mărfurilor supuse accizelor expediate (transportate) din încăperea de acciz, a fost abrogată începând cu 07.07.2017. Formularul tipizat aprobat prin această hotărâre, este valabil pentru declararea obligației fiscale pentru perioada fiscală 2016.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...