37.9k
Home  »  Documente primare cu regim special   »   Documente primare cu regim special – Formulare

Documente primare cu regim special – Formulare

Denumirea formularului

Instrucţiunea de completare

Factura Fiscală

Instrucțiunea Privind Completarea Formularului Tipizat De Document Primar Cu Regim Special „Factură Fiscală"

Ordinul Ministerului Finanţelor Nr. 118 din 28.08.2017 cu privire la aprobarea formularului tipizat de document
primar cu regim special „Factura fiscală” şi a Instrucţiunii 
privind completarea acestuia

 

Factură

Ordin cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special "Factură" nr. 47 din 31.03.2010 

(abrogat din 28.10.2017 prin OMF nr. 118 din 28.08.2017)

Foi de parcurs:

- pentru autocamioane

- pentru autoturisme

- pentru autobuse

Instrucţiuni privind completarea şi prelucrarea foii de parcurs pentru autocamioane

Instrucţiuni privind completarea şi prelucrarea foii de parcurs pentru autobuze

 

Instrucţiuni privind completarea şi prelucrarea foii de parcurs pentru autoturisme

Ordinul Ministerului finanțelor Nr. 24/36 din 25.03.1998 cu privire la aprobarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special

Act de achiziţie a serviciilor de locaţiune şi a cheltuielilor aferente

Ordin cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special "Actul de achiziţie a serviciilor de locaţiune şi a cheltuielilor aferente" nr. 88/106 din 06.10.2008

Bon de plată

Instrucţiunea de completare a bonului de plată

Fișa de recepție la achiziție (bovine, păsări şi iepuri)

Fișa de recepție la achiziție (cartofi şi legume)

Fișa de recepție la achiziție (seminţe de soi de legume)

Ordinul Ministerului finanțelor Nr. 24/36 din 25.03.1998 cu privire la aprobarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special

Delegaţie

Ordinul Ministerului finanțelor Nr. 24/36 din 25.03.1998 cu privire la aprobarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special

Act de achiziţie a mărfurilor

Instrucțiunea privind modul de completare a actului de achiziţie a mărfurilor

Act constatator privind calcularea sau recalcularea drepturilor de import/export

Instrucţiunea de completare a actului constatator

TV-14 Chitanţă de percepere a obligaţiilor vamale de la persoane fizice

Instrucţiunea de completare: TV-14, TV-20, TV-25, TV-26, TV-28

Ordinul Ministerului finanțelor Nr. 24/36 din 25.03.1998 cu privire la aprobarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special

TV-20 Chitanţă pentru bunurile primite spre păstrare

TV-25 Adeverinţă pentru mijlocul de transport importat

TV-26 Autorizaţie pentru înregistrarea mijlocului de transport introdus temporar în Republica Moldova

TV-28 Certificat pentru legiferarea valutei străine, documentelor de plată, metalelor preţioase, pietrelor scumpe, articolelor de bijuterie din metale preţioase şi pietre scumpe introduse în Republica Moldova

A-2/bi Bonul de comandă

Instrucţiunea de completare-A-2/bi Bonul de comandă

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...