Home  »  Articole  »  Fiscalitate

Revista electronica „Contabilsef.md”

Sortează după:

Бухгалтерские и Налоговые Консультации № 4/2022, комментарии на полях

Ниже предлагаем вам комментарии по заинтересовавшим нас материалам, опубликованным в апрельском номере журнала Бухгалтерские и Налоговые Консультации. Расходы при импорте товаров Пример. Предпри...

MO nr. 88 – 133 din 1 aprilie 2022 – 30 aprilie 2022

10.05.2022

314 views

MO nr. 129-133 din 29.04.2022 Ordinul nr.51 din 18 aprilie 2022 cu privire la modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr.135/2017 și a dărilor de seamă pentru rezidenții parcurilor pentru...

Procurarea serviciilor de la societatea aflată în insolvabilitate. Se aplică taxarea inversă?

Întrebare: Am primit o factura fiscală cu servicii staționare de la o entitate ce este în proces de insolvabilitate. Trebuie de inclus această suma în boxa 7.1 din Declarația TVA și respectiv TVA...

Capitalizarea cheltuielilor de reparație a obiectului primit în comodat

21.04.2022

367 views

Daniela Manolachi, contabil

Întrebare: Societatea dorește să capitalizeze cheltuielile de renovare a depozitului luat în comodat (racordarea la rețeaua de curent, iluminat, betonare pardosea și reparații acoperiș). Cheltuielile ...

Care set de situații financiare urmează a fi prezentat în cazul trecerii la altă categorie de entitate?

13.04.2022

289 views

Daniela Manolachi, contabil

Situațiile financiare sunt reprezentate printr-un set de rapoarte care caracterizează poziţia financiară, performanţa financiară și alte informații aferente activității entităţii pentru o perioad...

Aplicarea TVA în cazul serviciilor de expediție și transport internațional

07.04.2022

294 views

Daniela Manolachi, contabil

Întrebare: Vreau să înființez o companie de expediție în trafic internațional de mărfuri și prestare servicii. În cazul în care societatea va fi înregistrată ca plătitoare de TVA, iar pe parcursul per...

MO nr. 60 – 87 din 1 martie 2022 – 31 martie 2022

05.04.2022

331 views

MO nr. 80-87 din 25.03.2022 Ordinul nr. 91-O din 15.03.2022 cu privire la completarea Ordinului Serviciului Vamal nr. 114-O/2020 cu privire la aprobarea Notelor explicative la Nomenclatura combinat...

Бухгалтерские и Налоговые Консультации № 3/2022, комментарии на полях

Ниже предлагаем вам комментарии по заинтересовавшим нас материалам, опубликованным в мартовском номере журнала Бухгалтерские и Налоговые Консультации. Ошибки налогоплательщиков при получении вычета...

Cum procedăm la data tranziției la metoda nouă cu valoarea contabilă a reparației capitalizate a mijlocului fix primit în leasing operațional?

În conformitate cu prevederile punctului 60 din SNC ”Imobilizări necorporale și corporale” costurile ulterioare ce contribuie la majorarea beneficiilor economice aşteptate din utilizarea imobilizărilo...

Baza valorică a autoturismelor la tranziția la metoda nouă de amortizare a mijloacelor fixe în scopuri fiscale

În conformitate cu Regulamentul privind evidența şi calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale aprobat prin HG nr.704 din 27.12.2019 în cazul în care în categoria de proprietate sînt r...

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...