37.9k
Home  »  Despre proiect   »   Despre proiect

Despre proiect

08.09.200812.032 views

Stimaţi cititori!

Bine aţi venit pe pagina Web CONTABILSEF.MD - pagină pentru toţi cei ce se consideră contabili sau sunt interesaţi de problemele de contabilitate.

Pagina CONTABILSEF.MD a fost concepută, în primul rând, din dragostea noastră faţă de profesia de contabil. Profesie de care ne-am legat destinul şi despre care suntem gata să vorbim ore în şir şi să nu ne plictisim.

Trăim într-o perioadă a globalizării mondiale, a unor schimbări radicale în societate, economie, gândire etc. Toate aceste evenimente se răsfrâng şi asupra profesiei noastre - de contabil. Din una monotonă şi neprestigioasă, profesia de contabil s-a transformat în una creatoare, în mare măsură bazată pe cunoştinţe profunde şi raţionament profesional. Pagina CONTABILSEF.MD şi-apus scopul să vină în ajutorul contabilului în munca lui plină de greutăţi şi responsabilităţi.

CONTABILSEF.MD este îndreptată în primul rând către cei ce se consideră contabili şi auditori financiari. Contabilul este specialistul care efectuează lucrările curente de contabilitate, înregistrează operaţiunile economice în conturile contabile. Auditorul financiar preia rezultatul muncii contabilului - rapoartele financiare - le analizează,verifică şi exprimă o opinie privind gradul lor de credibilitate. Sperăm ca pagina să fie interesantă şi binevenită şi pentru manageri de întreprinderi,jurişti, studenţi ai facultăţilor cu profil economic şi pentru cei ce doresc să cunoască mai multe despre această profesie.

Pagina CONTABILSEF.MD este concepută ca o revistă electronică pentru contabili. Revistă care nu vine o dată pe lună pe masa contabilului, dar care este accesibilă 24/24 de ore, cu informaţii noi,operative şi utile. Vor fi publicate articole şi informaţii ce ţin de evoluţia şi dezvoltarea profesiei, bunele practici contabile şi fiscale, răspunsuri la întrebările cititorilor. Vor fi pregătite şi publicate sinteze (de 2 ori pe lună) a actelor normative din domeniul contabil de activitate, publicate în Monitorul oficial al Republicii Moldova, comentarii la publicaţiile din ediţiile periodice de specialitate.

O atenţie deosebită va fi acordată muncii contabilului-şef, în calitate de persoană cheie în organizarea contabilităţii unei entităţi. Vom publica materiale despre personalităţi notorii din domeniu, exemple de practici bune şi cariere de succes în calitate de contabil-şef.

Pagina CONTABILSEF.MD este concepută să faciliteze accesul publicului larg la legislaţia din domeniul activităţii de contabilitate,la legislaţia fiscală, Codul Muncii şi alte acte normative cu caracter general. Vor fi publicate comunicate, circulare, scrisori ale Ministerului Finanţelor,IFPS, care prezintă interes pentru munca contabilului.

Pagina CONTABILSEF.MD este concepută să acorde informaţii şi suport în tot ce este legat de munca de zi cu zi a contabilului: seminare de perfecţionare, soft-uri de contabilitate, companii ce acordă servicii de contabilitate şi audit financiar, posturi de muncă vacante şi oferte de cadre contabile etc. Lista informaţiilor şi serviciilor oferite se va mări pe parcursul activităţii noastre, vor fi binevenite, în acest sens,sugestiile şi propunerile Dumneavoastră - cititorilor paginii CONTABILSEF.MD.

Pagina noastră mizează pe ajutorul şi contribuţia cititorilor săi. Cu sprijinul Dumneavoastră vom face pagina cât mai utilă şi atractivă.

În prezent, în publicaţiile de specialitate, de regulă scriu teoreticienii şi reprezentanţii organelor fiscale. Prin aceasta ei participă, în primul rând, la formarea politicilor în domeniul metodologiei evidenţei contabile şi practicilor fiscale. Dar unde sunt cei ce practică profesia de contabil?

Experienţa în profesie a multor dintre Dvs. şi nivelul înalt de pregătire profesională urmează să fie valorificate. Pagina CONTABILSEF.MD oferă spaţiu cititorilor săi pentru articole, întrebări şi răspunsuri interesante, sugestii din experienţa profesională, practica controalelor fiscale etc.

Unul dintre partenerii noştri în realizarea acestui proiect va fi Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova (ACAP). Vom contribui împreună la dezvoltarea profesiei contabile în ţara noastră. Suntem deschişi pentru colaborare şi cu alte asociaţii profesionale din domeniul respectiv de activitate.

Pe tot parcursul activităţii sale, CONTABILSEF.MD va beneficia de sprijin informaţional şi logistic acordat de auditorii şi contabilii companiei OptimAudit SRL, care vor munci pentru Dvs. la pregătirea răspunsurilor la întrebări, buletinelor informative, informaţiilor, sintezelor etc.

Pentru a rezista financiar pagina CONTABILSEF.MD va acorda şi servicii contra plată.În primul rând, e vorba de servicii de publicitate pentru companii din domeniul contabilităţii şi auditului,instruirii profesionale şi consultanţă, companii ce comercializează soft-uri contabile, bănci etc.

Deviza acestui proiect este TOTUL PENTRU CONTABIL. Tot aşa se numeşte şi compania care gestionează această afacere,fondatorii căreia suntem noi, doi contabili pasionaţi de contabilitate, cu unele succese şi care tind să mai realizeze ceva în profesie.

Cu deosebit respect,

Veaceslav Ciobanu
Auditor certificat, Contabil certificat ACAP,Contabil certificat practic (CAP)

Adrian Ştirbu,
Auditor certificat, Contabil certificat ACAP,Contabil certificat practic (CAP)

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...