37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Ce tipuri de rapoarte pot fi generate din SIA „Contul curent al contribuabilului”?

Ce tipuri de rapoarte pot fi generate din SIA „Contul curent al contribuabilului”?

09.04.2024308 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Sistemul de evidență a obligațiilor față de buget (SIA Contul curent al contribuabilului) generează rapoarte operative și statistice. Compartimentul rapoartelor operative conține următoarele rapoarte:

 • CC 01 Contul curent detaliat;
 • CC 01MI Calculul majorării de întârziere (penalităţii);
 • CC 01DP Raportul privind determinarea majorării de întârziere;
 • CC 02 Contul curent generalizat;
 • CC 03 Soldul/restul istoric;
 • CC 19TP Tranzacţiile pasive;

Raportul CC 01 MI „Calculul majorării de întârziere (penalităţii)
Raportul CC 01 MI este destinat detalizării majorării de întârziere (penalităţii) pentru perioadele de raportare închise. Raportul CC 01 MI poate fi afişat:
a) prin accesarea referinţei (link-ului) din Raportul CC 01 la rubrica „Majorarea de întârziere”;
b) prin selectarea raportului (din interfaţă) după numărul tranzacţiei, indicat în Raportul CC 01 la rubrica „Majorarea de întârziere”.
Antetul raportului conţine date de identificare a contribuabilului, a obligaţiei fiscale şi date privind emitentul.
Raportul CC 01 MI conţine calculul detaliat al majorării de întârziere, care la rândul său include:
a) baza de calcul (valoarea neachitată a plăţii de bază/valoarea recalculată a plăţii de bază);
b) perioada/perioadele de raportare închise (cu delimitările „De la” şi „Pînă la”), aferent cărora
a fost calculată/recalculată majorarea de întârziere;
c) cota zilnică a majorării de întârziere;
d) numărul de zile de întârziere;
e) detalizarea pe unitate administrativ-teritorială şi subdiviziune.
Particularităţile calculării/recalculării majorării de întârziere sunt expuse la compartimentul
„Administrarea majorării de întârziere (penalităţii)”.

Raportul CC 01DP „Raportul privind determinarea majorării de întârziere”
Raportul CC 01DP este destinat contribuabilului şi subdiviziunii SFS pentru descifrarea sursei de calculare/ recalculare a majorării de întârziere din sistem (operaţia/tranzacţia M401 din anexa nr.2 la Ordinul IFPS nr.400/2014) şi oferă posibilitatea selectării informaţiei privind aplicarea (calcularea) majorării de întârziere pe mai multe perioade în cadrul unei obligaţii fiscale, precum şi drept instrument de calculare/recalculare a majorării de întârziere în cazul lipsei în Sistemul Informaţional a faptelor (constatărilor) de creştere sau stingere a obligaţilor fiscale.
Raportul CC 01DP conţine următoarele compartimente:
a) informaţia privind contribuabilul;
b) date privind emiterea;
c) criteriile suplimentare de extragere;
d) tranzacţii suplimentare;
e) baza de calcul (valoarea neachitată a plăţii de bază /valoarea recalculată a plăţii de bază);
f) perioada (perioadele) de extragere cu delimitările „De la” şi „Pînă la”), aferent cărora a fost calculată /recalculată majorarea de întârziere;
h) cota zilnică a majorării de întârziere;
i) numărul de zile de întârziere;
j) suma majorării de întârziere;
k) recalcularea la data concretă;
l) majorarea de întârziere ajustată;
m) detalizarea pe unitate administrativ-teritorială, totalul subdiviziunilor dintr-o localitate şi subdiviziune.

Raportul CC 02 „Contul curent generalizat”
Raportul CC 02 este destinat prezentării informaţiei totalizatoare aferente unui cod fiscal pentru clasificaţiile veniturilor bugetare administrate de SFS. Raportul CC 02 conţine următoarele compartimente:
a) informaţia privind contribuabilul;
b) datele privind emiterea;
c) criteriile de extragere a contului curent;
d) condiţiile suplimentare de extragere;
e) informaţia totalizatoare privind situaţia calculării, modificării, stingerii obligaţiilor aferente bugetului public naţional pentru perioada solicitată.

Selectarea şi afişarea compartimentelor indicate la lit.a) – lit.d) se efectuează în mod analogic celui reglementat pentru Raportul CC 01 Contul curent detaliat.
Informaţia totalizatoare privind situaţia obligaţiilor aferente bugetului public naţional pentru perioada solicitată include următoarele date:

 • codul compartimentului, denumirea clasificaţiei veniturilor bugetare, cu specificarea apartenenţei bugetare a acesteia;
 • soldul obligaţiei pe Debit/Credit la începutul perioadei selectate;
 • suma tranzacţiilor pe Debit/Credit aferente perioadei selectate;
 • soldul obligaţiei pe Debit/Credit la sfârşitul perioadei selectate;
 • pentru clasificaţiile veniturilor bugetare utilizate atât pentru plăţi de bază, cât şi pentru majorări de întârziere, informaţia în raport este prezentată cu specificarea pe feluri de plăţi şi cu total cumulativ;
 • pentru clasificaţiile bugetare, aferent cărora sistemul nu calculează solduri, se afişează doar suma tranzacţiilor din perioada solicitată.
  Selectarea identificatorilor „Cu divizarea pe bugete” şi „Cu defalcări” oferă posibilitatea afişării Raportului CC 02 cu rezultatele totalizatoare pe compartimentele BPN.

Raportul CC 03 „Soldul/restul istoric”
Raportul CC 03 este destinat prezentării informaţiei aferente unui cod fiscal pentru una, mai multe sau toate clasificaţiile bugetare pentru perioadele fiscale din cadrul perioadei de prescripţie reglementate de Codul fiscal la data solicitată. Raportul CC 03 conţine următoarele compartimente:
a) informaţia privind contribuabilul;
b) date privind emiterea;
c) criteriile de extragere a raportului;
d) condiţii suplimentare de extragere;
e) informaţia totalizatoare privind soldul/restul istoric.
Selectarea şi afişarea compartimentelor indicate la lit.a) – lit.d) se efectuează analogic modurilor reglementate pentru Raportul CC 01 şi Raportul CC 02.
Informaţia totalizatoare privind soldul/restul istoric include soldurile istorice aferente anilor fiscali cu specificare pe cod al compartimentului, denumire şi apartenenţă bugetară a clasificaţiei veniturilor bugetare. În cazurile reglementate, datele pe o clasificaţie bugetară sunt specificate pe plată de bază, majorare de întârziere/amendă.

Soldul/restul istoric specificat ca majorare de întârziere se afişează doar pentru clasificaţiile veniturilor bugetare, pentru care legislaţia în vigoare determină obligaţia calculării majorării de întârziere.
Soldul/restul istoric se calculează avându-se în vedere particularităţile de calculare a soldului (subcapitolul 2.2.3. lit A)).
În Raportul CC 03 sunt incluse doar clasificaţiile veniturilor bugetare, pentru care în sistem este determinată obligaţia calculării soldurilor

Raportul CC 19 TP Tranzacţiile pasive (anexa nr.10 la Ordinul IFPS nr.400/2014)
Raportul CC 19 TP este destinat afişării tranzacţiilor cu termen de stingere în perioadele ulterioare, care nu participă la formarea soldurilor la data curentă.

Sistemul de evidență a obligațiilor față de buget (SIA Contul curent al contribuabilului) generează rapoarte operative și statistice. Compartimentul rapoartelor operative conține următoarele rapoarte:

 • CC 01 Contul curent detaliat;
 • CC 01MI Calculul majorării de întârziere (penalităţii);
 • CC 01DP Raportul privind determinarea majorării de întârziere;
 • CC 02 Contul curent generalizat;
 • CC 03 Soldul/restul istoric;
 • CC 19TP Tranzacţiile pasive;

Raportul CC 01 MI „Calculul majorării de întârziere (penalităţii)
Raportul CC 01 MI este destinat detalizării majorării de întârziere (penalităţii) pentru perioadele de raportare închise. Raportul CC 01 MI poate fi afişat:
a) prin accesarea referinţei (link-ului) din Raportul CC 01 la rubrica „Majorarea de întârziere”;
b) prin selectarea raportului (din interfaţă) după numărul tranzacţiei, indicat în Raportul CC 01 la rubrica „Majorarea de întârziere”.
Antetul raportului conţine date de identificare a contribuabilului, a obligaţiei fiscale şi date privind emitentul.
Raportul CC 01 MI conţine calculul detaliat al majorării de întârziere, care la rândul său include:
a) baza de calcul (valoarea neachitată a plăţii de bază/valoarea recalculată a plăţii de bază);
b) perioada/perioadele de raportare închise (cu delimitările „De la” şi „Pînă la”), aferent cărora
a fost calculată/recalculată majorarea de întârziere;
c) cota zilnică a majorării de întârziere;
d) numărul de zile de întârziere;
e) detalizarea pe unitate administrativ-teritorială şi subdiviziune.
Particularităţile calculării/recalculării majorării de întârziere sunt expuse la compartimentul
„Administrarea majorării de întârziere (penalităţii)”.

Raportul CC 01DP „Raportul privind determinarea majorării de întârziere”
Raportul CC 01DP este destinat contribuabilului şi subdiviziunii SFS pentru descifrarea sursei de calculare/ recalculare a majorării de întârziere din sistem (operaţia/tranzacţia M401 din anexa nr.2 la Ordinul IFPS nr.400/2014) şi oferă posibilitatea selectării informaţiei privind aplicarea (calcularea) majorării de întârziere pe mai multe perioade în cadrul unei obligaţii fiscale, precum şi drept instrument de calculare/recalculare a majorării de întârziere în cazul lipsei în Sistemul Informaţional a faptelor (constatărilor) de creştere sau stingere a obligaţilor fiscale.
Raportul CC 01DP conţine următoarele compartimente:
a) informaţia privind contribuabilul;
b) date privind emiterea;
c) criteriile suplimentare de extragere;
d) tranzacţii suplimentare;
e) baza de calcul (valoarea neachitată a plăţii de bază /valoarea recalculată a plăţii de bază);
f) perioada (perioadele) de extragere cu delimitările „De la” şi „Pînă la”), aferent cărora a fost calculată /recalculată majorarea de întârziere;
h) cota zilnică a majorării de întârziere;
i) numărul de zile de întârziere;
j) suma majorării de întârziere;
k) recalcularea la data concretă;
l) majorarea de întârziere ajustată;
m) detalizarea pe unitate administrativ-teritorială, totalul subdiviziunilor dintr-o localitate şi subdiviziune.

Raportul CC 02 „Contul curent generalizat”
Raportul CC 02 este destinat prezentării informaţiei totalizatoare aferente unui cod fiscal pentru clasificaţiile veniturilor bugetare administrate de SFS. Raportul CC 02 conţine următoarele compartimente:
a) informaţia privind contribuabilul;
b) datele privind emiterea;
c) criteriile de extragere a contului curent;
d) condiţiile suplimentare de extragere;
e) informaţia totalizatoare privind situaţia calculării, modificării, stingerii obligaţiilor aferente bugetului public naţional pentru perioada solicitată.

Selectarea şi afişarea compartimentelor indicate la lit.a) – lit.d) se efectuează în mod analogic celui reglementat pentru Raportul CC 01 Contul curent detaliat.
Informaţia totalizatoare privind situaţia obligaţiilor aferente bugetului public naţional pentru perioada solicitată include următoarele date:

 • codul compartimentului, denumirea clasificaţiei veniturilor bugetare, cu specificarea apartenenţei bugetare a acesteia;
 • soldul obligaţiei pe Debit/Credit la începutul perioadei selectate;
 • suma tranzacţiilor pe Debit/Credit aferente perioadei selectate;
 • soldul obligaţiei pe Debit/Credit la sfârşitul perioadei selectate;
 • pentru clasificaţiile veniturilor bugetare utilizate atât pentru plăţi de bază, cât şi pentru majorări de întârziere, informaţia în raport este prezentată cu specificarea pe feluri de plăţi şi cu total cumulativ;
 • pentru clasificaţiile bugetare, aferent cărora sistemul nu calculează solduri, se afişează doar suma tranzacţiilor din perioada solicitată.
  Selectarea identificatorilor „Cu divizarea pe bugete” şi „Cu defalcări” oferă posibilitatea afişării Raportului CC 02 cu rezultatele totalizatoare pe compartimentele BPN.

Raportul CC 03 „Soldul/restul istoric”
Raportul CC 03 este destinat prezentării informaţiei aferente unui cod fiscal pentru una, mai multe sau toate clasificaţiile bugetare pentru perioadele fiscale din cadrul perioadei de prescripţie reglementate de Codul fiscal la data solicitată. Raportul CC 03 conţine următoarele compartimente:
a) informaţia privind contribuabilul;
b) date privind emiterea;
c) criteriile de extragere a raportului;
d) condiţii suplimentare de extragere;
e) informaţia totalizatoare privind soldul/restul istoric.
Selectarea şi afişarea compartimentelor indicate la lit.a) – lit.d) se efectuează analogic modurilor reglementate pentru Raportul CC 01 şi Raportul CC 02.
Informaţia totalizatoare privind soldul/restul istoric include soldurile istorice aferente anilor fiscali cu specificare pe cod al compartimentului, denumire şi apartenenţă bugetară a clasificaţiei veniturilor bugetare. În cazurile reglementate, datele pe o clasificaţie bugetară sunt specificate pe plată de bază, majorare de întârziere/amendă.

Soldul/restul istoric specificat ca majorare de întârziere se afişează doar pentru clasificaţiile veniturilor bugetare, pentru care legislaţia în vigoare determină obligaţia calculării majorării de întârziere.
Soldul/restul istoric se calculează avându-se în vedere particularităţile de calculare a soldului (subcapitolul 2.2.3. lit A)).
În Raportul CC 03 sunt incluse doar clasificaţiile veniturilor bugetare, pentru care în sistem este determinată obligaţia calculării soldurilor

Raportul CC 19 TP Tranzacţiile pasive (anexa nr.10 la Ordinul IFPS nr.400/2014)
Raportul CC 19 TP este destinat afişării tranzacţiilor cu termen de stingere în perioadele ulterioare, care nu participă la formarea soldurilor la data curentă.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...