37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Baza generalizată. Noi prevederi în practica fiscală

Baza generalizată. Noi prevederi în practica fiscală

16.04.2024260 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat actualizări a Bazei generalizate a practicii fiscale prin care au fost date răspunsuri la următoarele întrebări:

 • Urmează de inclus în Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit veniturile fondatorului întreprinderii individuale în agricultură – gospodăriei țărănești (de fermier)?

În conformitate cu prevederile art. 83 alin. (2) lit. d) sau alin. (11) din Codul fiscal, gospodăria țărănească (de fermier) prezintă Declarația cu privire la impozitul pe venit (forma VEN12) sau darea de seamă unificată (declarație) cu privire la impozitul pe venit (forma UNIF21).  

Obligația privind prezentarea Declarației cu privire la impozitul pe venit de către persoana fizică care nu practică activitate de întreprinzător (forma CET18) apare la întrunirea condițiilor prevăzute la art. 83 alin. (2) din Codul fiscal.  

Potrivit art. 15 lit. c) din Codul fiscal, suma totală a impozitului pe venit pentru gospodăria țărănească (de fermier) este în mărime de 7 % din venitul impozabil.   Impozitul pe venit din venitul impozabil al persoanei fizice care nu practică activitate de întreprinzător se determină luând în considerație cotele stabilite în art. 15 lit. a) din Codul fiscal.  

În legătură cu faptul că cotele impozitului pe venit, stabilite în Codul fiscal pentru categoriile de plătitori enumerați mai sus, sunt diferite, venitul obținut de fondatorul – gospodăriei țărănești (de fermier) nu se include în Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (forma CET18).

 • Ce cotă TVA se aplică la livrarea produselor alimentare și a băuturilor procurate fără aplicarea TVA sau cu aplicarea TVA la o altă cotă decît 8%, de către unitatea alimentație publică care corespunde Nomenclatorului și cerințelor Hotărîrii Guvernului cu privire la prestarea serviciilor de alimentație publică nr.1209 din 08.11.2007, în cadrul desfășurării activităților care se atribuie la secțiunea I a Clasificatorului activităților din economia Moldovei?

În conformitate cu art.96 lit. b) liniuța a noua din Codul fiscal, este stabilită cota redusă a TVA în mărime de 8% la produsele alimentare şi/sau băuturi, cu excepția producției alcoolice, preparate sau nepreparate, pentru consumul uman, însoțite de servicii conexe care să permită consumul imediat al acestora, realizate în cadrul activităților care se atribuie la secțiunea I a Clasificatorului activităților din economia Moldovei, (CAEM).

Conform prevederilor CAEM aprobat prin Ordinul Biroului Național de Statistică nr.28 din 07.05.2019, activități de cazare şi de alimentație publică reflectate în diviziunea 56 secțiunii I include activități de servire a mâncării şi băuturii, furnizarea de  mese complete sau de băuturi destinate consumului imediat, fie în restaurante tradiționale sau  în restaurante cu auto-servire, fie la standuri permanente sau temporare, cu sau fără scaune.

Astfel, livrarea produselor alimentare și a băuturilor procurate fără aplicarea TVA sau cu aplicarea TVA la o altă cotă decît 8%, în cadrul desfășurării activităților de servire a mâncării şi băuturii, care se atribuie la diviziunea 56 secțiunii I din CAEM, de către o unitate de alimentație publică care corespunde Nomenclatorului și cerințelor Hotărîrii Guvernului cu privire la prestarea serviciilor de alimentație publică nr.1209 din 08.11.2007, se impune conform art.96 lit. b) liniuța a noua din Codul fiscal,  cu aplicarea cotei de 8%.
(Temei: Modificările în temeiul Legii pentru modificarea unor acte normative (ce vizează politica bugetar-fiscală) nr. 212 din 20.07.2023.)

 • Care este procedura de luare la evidență fiscală prin atribuirea codului fiscal/confirmarea codului fiscal persoanei fizice cetățean străin și apatrid ce a traversat frontiera de stat și care deține obiecte impozabile pe teritoriul Republicii Moldova sau care are obligații fiscale și nu dispune de acte de identificare eliberate de autoritățile competente ale Republicii Moldova?

Conform pct. 10 lit. d), g), l) și n) din Instrucțiunea privind evidența contribuabililor, aprobată prin Ordinul SFS nr.352/2017 (în continuare - Instrucțiune) se consideră cod fiscal:

 • pentru persoanele juridice sau organizaţii cu statut de persoană fizică nerezidentă care deţin obiecte impozabile pe teritoriul Republicii Moldova sau care au obligaţii fiscale – codul fiscal atribuit de SFS, care constituie codul de identificare din ţara de reşedinţă;
 • pentru persoanele fizice cetăţeni străini şi apatrizi care deţin obiecte impozabile pe teritoriul Republicii Moldova sau care au obligaţii fiscale – codul personal (IDNP), iar în cazul lipsei IDNP – codul fiscal reprezintă seria şi numărul (fără spaţii libere) paşaportului persoanei respective din ţara de origine, codul indicat în documente (hotărîri/decizii, inclusiv a instanţelor de judecată, etc,) sau în dările de seamă fiscale, prezentate de entităţi; - pentru persoanele străine constituite în baza tratatelor internaţionale ratificate de Republica Moldova – codul fiscal atribuit de SFS;
 • pentru persoanele fizice nerezidente (cetăţeni străini şi apatrizi), persoanele juridice nerezidente care nu dispun de obiecte impozabile pe teritoriul Republicii Moldova şi nu au obligaţii fiscale, codul fiscal reprezintă seria, numărul şi codul indicat în certificatul privind deschiderea conturilor bancare şi/sau conturilor de plăţi persoanelor străine şi persoanelor rezidente care deţin act de identitate provizoriu (Anexa nr.81 la Instrucţiune), aferent documentelor confirmative privind identitatea lor sau a documentului recunoscut ca certificat de atribuire a codului fiscal/decizie de înregistrare din ţara de origine - atribuit de SFS.

(Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr. 204 din 24.12.2021, în vigoare 01.01.2022 și a Ordinului SFS nr. 288 din 27.05.2021, în vigoare din 01.06.2021)

 • Care este baza impozabilă la taxa pentru salubrizare?

Potrivit lit. p) col. 2 a anexei la titlul VII din Codul fiscal, baza impozabilă la taxa pentru salubrizare o constituie numărul de persoane fizice înscrise la adresa declarată ca domiciliu.
[Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr. 212 din 20.07.2023, în vigoare 01.01.2024]

Ordinul SFS nr. 120 din 26-03-2024
Ordinul SFS nr. 121 din 26-03-2024

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat actualizări a Bazei generalizate a practicii fiscale prin care au fost date răspunsuri la următoarele întrebări:

 • Urmează de inclus în Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit veniturile fondatorului întreprinderii individuale în agricultură – gospodăriei țărănești (de fermier)?

În conformitate cu prevederile art. 83 alin. (2) lit. d) sau alin. (11) din Codul fiscal, gospodăria țărănească (de fermier) prezintă Declarația cu privire la impozitul pe venit (forma VEN12) sau darea de seamă unificată (declarație) cu privire la impozitul pe venit (forma UNIF21).  

Obligația privind prezentarea Declarației cu privire la impozitul pe venit de către persoana fizică care nu practică activitate de întreprinzător (forma CET18) apare la întrunirea condițiilor prevăzute la art. 83 alin. (2) din Codul fiscal.  

Potrivit art. 15 lit. c) din Codul fiscal, suma totală a impozitului pe venit pentru gospodăria țărănească (de fermier) este în mărime de 7 % din venitul impozabil.   Impozitul pe venit din venitul impozabil al persoanei fizice care nu practică activitate de întreprinzător se determină luând în considerație cotele stabilite în art. 15 lit. a) din Codul fiscal.  

În legătură cu faptul că cotele impozitului pe venit, stabilite în Codul fiscal pentru categoriile de plătitori enumerați mai sus, sunt diferite, venitul obținut de fondatorul – gospodăriei țărănești (de fermier) nu se include în Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (forma CET18).

 • Ce cotă TVA se aplică la livrarea produselor alimentare și a băuturilor procurate fără aplicarea TVA sau cu aplicarea TVA la o altă cotă decît 8%, de către unitatea alimentație publică care corespunde Nomenclatorului și cerințelor Hotărîrii Guvernului cu privire la prestarea serviciilor de alimentație publică nr.1209 din 08.11.2007, în cadrul desfășurării activităților care se atribuie la secțiunea I a Clasificatorului activităților din economia Moldovei?

În conformitate cu art.96 lit. b) liniuța a noua din Codul fiscal, este stabilită cota redusă a TVA în mărime de 8% la produsele alimentare şi/sau băuturi, cu excepția producției alcoolice, preparate sau nepreparate, pentru consumul uman, însoțite de servicii conexe care să permită consumul imediat al acestora, realizate în cadrul activităților care se atribuie la secțiunea I a Clasificatorului activităților din economia Moldovei, (CAEM).

Conform prevederilor CAEM aprobat prin Ordinul Biroului Național de Statistică nr.28 din 07.05.2019, activități de cazare şi de alimentație publică reflectate în diviziunea 56 secțiunii I include activități de servire a mâncării şi băuturii, furnizarea de  mese complete sau de băuturi destinate consumului imediat, fie în restaurante tradiționale sau  în restaurante cu auto-servire, fie la standuri permanente sau temporare, cu sau fără scaune.

Astfel, livrarea produselor alimentare și a băuturilor procurate fără aplicarea TVA sau cu aplicarea TVA la o altă cotă decît 8%, în cadrul desfășurării activităților de servire a mâncării şi băuturii, care se atribuie la diviziunea 56 secțiunii I din CAEM, de către o unitate de alimentație publică care corespunde Nomenclatorului și cerințelor Hotărîrii Guvernului cu privire la prestarea serviciilor de alimentație publică nr.1209 din 08.11.2007, se impune conform art.96 lit. b) liniuța a noua din Codul fiscal,  cu aplicarea cotei de 8%.
(Temei: Modificările în temeiul Legii pentru modificarea unor acte normative (ce vizează politica bugetar-fiscală) nr. 212 din 20.07.2023.)

 • Care este procedura de luare la evidență fiscală prin atribuirea codului fiscal/confirmarea codului fiscal persoanei fizice cetățean străin și apatrid ce a traversat frontiera de stat și care deține obiecte impozabile pe teritoriul Republicii Moldova sau care are obligații fiscale și nu dispune de acte de identificare eliberate de autoritățile competente ale Republicii Moldova?

Conform pct. 10 lit. d), g), l) și n) din Instrucțiunea privind evidența contribuabililor, aprobată prin Ordinul SFS nr.352/2017 (în continuare - Instrucțiune) se consideră cod fiscal:

 • pentru persoanele juridice sau organizaţii cu statut de persoană fizică nerezidentă care deţin obiecte impozabile pe teritoriul Republicii Moldova sau care au obligaţii fiscale – codul fiscal atribuit de SFS, care constituie codul de identificare din ţara de reşedinţă;
 • pentru persoanele fizice cetăţeni străini şi apatrizi care deţin obiecte impozabile pe teritoriul Republicii Moldova sau care au obligaţii fiscale – codul personal (IDNP), iar în cazul lipsei IDNP – codul fiscal reprezintă seria şi numărul (fără spaţii libere) paşaportului persoanei respective din ţara de origine, codul indicat în documente (hotărîri/decizii, inclusiv a instanţelor de judecată, etc,) sau în dările de seamă fiscale, prezentate de entităţi; - pentru persoanele străine constituite în baza tratatelor internaţionale ratificate de Republica Moldova – codul fiscal atribuit de SFS;
 • pentru persoanele fizice nerezidente (cetăţeni străini şi apatrizi), persoanele juridice nerezidente care nu dispun de obiecte impozabile pe teritoriul Republicii Moldova şi nu au obligaţii fiscale, codul fiscal reprezintă seria, numărul şi codul indicat în certificatul privind deschiderea conturilor bancare şi/sau conturilor de plăţi persoanelor străine şi persoanelor rezidente care deţin act de identitate provizoriu (Anexa nr.81 la Instrucţiune), aferent documentelor confirmative privind identitatea lor sau a documentului recunoscut ca certificat de atribuire a codului fiscal/decizie de înregistrare din ţara de origine - atribuit de SFS.

(Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr. 204 din 24.12.2021, în vigoare 01.01.2022 și a Ordinului SFS nr. 288 din 27.05.2021, în vigoare din 01.06.2021)

 • Care este baza impozabilă la taxa pentru salubrizare?

Potrivit lit. p) col. 2 a anexei la titlul VII din Codul fiscal, baza impozabilă la taxa pentru salubrizare o constituie numărul de persoane fizice înscrise la adresa declarată ca domiciliu.
[Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr. 212 din 20.07.2023, în vigoare 01.01.2024]

Ordinul SFS nr. 120 din 26-03-2024
Ordinul SFS nr. 121 din 26-03-2024

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...