37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Radierea din Registrul de stat a persoanei juridice şi a întreprinzătorului individual a căror activitate a fost suspendată

Radierea din Registrul de stat a persoanei juridice şi a întreprinzătorului individual a căror activitate a fost suspendată

25.04.2024277 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Dacă persoana juridică care şi-a suspendat activitatea nu depune, la expirarea termenului de suspendare a activităţii, cerere de reluare a activităţii în modul prevăzut la art.18 alin.(41) din Legea nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali, Agenția Servicii Publice (ASP) iniţiază din oficiu procedura de radiere din Registrul de stat a persoanei juridice.

Radierea persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual din Registrul de stat se efectuează dacă persoana juridică sau întreprinzătorul individual nu are datorii la bugetul public naţional conform datelor prezentate ASP.

În caz de respectare a condiţiilor stabilite, ASP adoptă din oficiu decizia de radiere din Registrul de stat a persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual şi îl radiază din Registrul de stat în termen de cel mult 5 zile lucrătoare după expirarea termenului de suspendare a activităţii.

În termen de 3 zile lucrătoare de la adoptarea deciziei de radiere din Registrul de stat, ASP va publica gratuit pe site-ul său oficial şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova un aviz cu privire la radierea din Registrul de stat a persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual a cărui activitate a fost suspendată. Avizul va conţine date despre persoana juridică sau întreprinzătorul individual radiat, şi anume: denumirea persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual, numărul de identificare de stat, data înregistrării şi data radierii din Registrul de stat, precum şi date cu privire la modalitatea şi termenele de înaintare a creanţelor de către creditori sau de către alte persoane interesate şi adresa la care acestea pot fi depuse. Creanţele pot fi înaintate nu mai târziu de 2 luni de la data publicării avizului.

Din momentul suspendării activităţii persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual, administratorul acesteia/acestuia nu mai poate desfăşura activitate, în caz contrar fiind responsabil, personal şi solidar, pentru operaţiunile pe care le-a întreprins. Această prevedere se aplică din ziua suspendării activităţii pînă la data radierii din Registrul de stat.

În termen de 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a creanţelor de către persoanele interesate, dacă au fost înaintate creanțe, ASP adoptă din oficiu decizia de restabilire a datelor din Registrul de stat potrivit situaţiei din ziua radierii persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual, iar persoana juridică sau întreprinzătorul individual se consideră că şia reluat activitatea. ASP publică pe site-ul său oficial şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova lista persoanelor juridice şi întreprinzătorilor individuali restabiliți.

Întrucât, la suspendarea activității contribuabilului există riscul nedeclarării depline a obligațiilor fiscale și lichidării ulterioare a entității, corespunzător art.261 al Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, care stabilește că, dacă persoana juridică sau întreprinzătorul individual care şi-a suspendat activitatea nu depune, la expirarea termenului de suspendare a activității, cererea de reluare a activității în modul prevăzut la art. 18 alin. (41) din această Lege, ASP inițiază din oficiu procedura de radiere din Registrul de stat a
persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual, fără informarea SFS.

Astfel, suspendarea contribuabilului din oficiu va fi realizată de către Direcţia deservire fiscală/Direcția deservire contribuabili mari (DDF/DDCM), în urma analizei activității contribuabilului, în cazul în care:

 • nu sunt înregistrați ca plătitori de TVA;
 • în perioada stipulată la art. 264 din Codul fiscal nu au primit blanchete de strictă evidență;
 • în perioada stipulată la art. 264 din Codul fiscal nu înregistrează mișcări pe conturile bancare;
 • nu au înregistrate restanțe la bugetul public național.

Concomitent, suspendarea contribuabilului din oficiu va fi realizată de către DDF/DDCM, inclusiv și în alte cazuri de constatare a unor criterii minime de risc.

Respectiv, procedura de suspendare a activității contribuabililor prin efectuarea controlului fiscal, se va efectua, doar în cazul în care contribuabilul în activitatea sa înregistrează riscuri cu prioritate semnificativă evaluate cu scor maxim de risc ca:

 • Nivelul profitabilității scăzute în ultimele perioade fiscale;
 • Achitarea neînsemnată sau lipsa achitării impozitelor și taxelor/admiterea restanțelor la buget,
  înregistrând livrări semnificative;
 • Înregistrarea livrărilor semnificative în raport cu fondul de salarizare;
 • Declararea numărului mic de salariați în comparație cu volumul de livrări efectuate;
 • Achitarea salariului în plic și munca la negru;
 • Documentarea tranzacțiilor cu întreprinderi ce întrunesc indici de pseudoactivitate;
 • Documentarea livrărilor/procurărilor suspecte.

Dacă persoana juridică care şi-a suspendat activitatea nu depune, la expirarea termenului de suspendare a activităţii, cerere de reluare a activităţii în modul prevăzut la art.18 alin.(41) din Legea nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali, Agenția Servicii Publice (ASP) iniţiază din oficiu procedura de radiere din Registrul de stat a persoanei juridice.

Radierea persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual din Registrul de stat se efectuează dacă persoana juridică sau întreprinzătorul individual nu are datorii la bugetul public naţional conform datelor prezentate ASP.

În caz de respectare a condiţiilor stabilite, ASP adoptă din oficiu decizia de radiere din Registrul de stat a persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual şi îl radiază din Registrul de stat în termen de cel mult 5 zile lucrătoare după expirarea termenului de suspendare a activităţii.

În termen de 3 zile lucrătoare de la adoptarea deciziei de radiere din Registrul de stat, ASP va publica gratuit pe site-ul său oficial şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova un aviz cu privire la radierea din Registrul de stat a persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual a cărui activitate a fost suspendată. Avizul va conţine date despre persoana juridică sau întreprinzătorul individual radiat, şi anume: denumirea persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual, numărul de identificare de stat, data înregistrării şi data radierii din Registrul de stat, precum şi date cu privire la modalitatea şi termenele de înaintare a creanţelor de către creditori sau de către alte persoane interesate şi adresa la care acestea pot fi depuse. Creanţele pot fi înaintate nu mai târziu de 2 luni de la data publicării avizului.

Din momentul suspendării activităţii persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual, administratorul acesteia/acestuia nu mai poate desfăşura activitate, în caz contrar fiind responsabil, personal şi solidar, pentru operaţiunile pe care le-a întreprins. Această prevedere se aplică din ziua suspendării activităţii pînă la data radierii din Registrul de stat.

În termen de 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a creanţelor de către persoanele interesate, dacă au fost înaintate creanțe, ASP adoptă din oficiu decizia de restabilire a datelor din Registrul de stat potrivit situaţiei din ziua radierii persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual, iar persoana juridică sau întreprinzătorul individual se consideră că şia reluat activitatea. ASP publică pe site-ul său oficial şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova lista persoanelor juridice şi întreprinzătorilor individuali restabiliți.

Întrucât, la suspendarea activității contribuabilului există riscul nedeclarării depline a obligațiilor fiscale și lichidării ulterioare a entității, corespunzător art.261 al Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, care stabilește că, dacă persoana juridică sau întreprinzătorul individual care şi-a suspendat activitatea nu depune, la expirarea termenului de suspendare a activității, cererea de reluare a activității în modul prevăzut la art. 18 alin. (41) din această Lege, ASP inițiază din oficiu procedura de radiere din Registrul de stat a
persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual, fără informarea SFS.

Astfel, suspendarea contribuabilului din oficiu va fi realizată de către Direcţia deservire fiscală/Direcția deservire contribuabili mari (DDF/DDCM), în urma analizei activității contribuabilului, în cazul în care:

 • nu sunt înregistrați ca plătitori de TVA;
 • în perioada stipulată la art. 264 din Codul fiscal nu au primit blanchete de strictă evidență;
 • în perioada stipulată la art. 264 din Codul fiscal nu înregistrează mișcări pe conturile bancare;
 • nu au înregistrate restanțe la bugetul public național.

Concomitent, suspendarea contribuabilului din oficiu va fi realizată de către DDF/DDCM, inclusiv și în alte cazuri de constatare a unor criterii minime de risc.

Respectiv, procedura de suspendare a activității contribuabililor prin efectuarea controlului fiscal, se va efectua, doar în cazul în care contribuabilul în activitatea sa înregistrează riscuri cu prioritate semnificativă evaluate cu scor maxim de risc ca:

 • Nivelul profitabilității scăzute în ultimele perioade fiscale;
 • Achitarea neînsemnată sau lipsa achitării impozitelor și taxelor/admiterea restanțelor la buget,
  înregistrând livrări semnificative;
 • Înregistrarea livrărilor semnificative în raport cu fondul de salarizare;
 • Declararea numărului mic de salariați în comparație cu volumul de livrări efectuate;
 • Achitarea salariului în plic și munca la negru;
 • Documentarea tranzacțiilor cu întreprinderi ce întrunesc indici de pseudoactivitate;
 • Documentarea livrărilor/procurărilor suspecte.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...