37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Baza generalizată a practicii fiscale, completată

Baza generalizată a practicii fiscale, completată

23.04.2024228 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat actualizări a Bazei generalizate a practicii fiscale prin care au fost date răspunsuri la următoarele întrebări:

  • Care este cuantumul cheltuielilor ce se va permite la deducere pentru hrana organizată a angajaților/zilierilor/studenţilor stagiari/elevilor în învăţământul dual?

În conformitate cu prevederile art.24 alin. (19) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor suportate şi determinate de angajator pentru transportul, hrana şi studiile profesionale ale angajatului, inclusiv a cheltuielilor legate de organizarea şi realizarea programelor de formare profesională tehnică prin învăţămînt dual, conform modului stabilit de Guvern.

Totodată, potrivit art. 24 alin. (194) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor suportate pentru transportul şi hrana studenţilor stagiari şi/sau elevilor în baza raporturilor reglementate de Codul educaţiei şi/sau Legea nr. 110/2022 cu privire la învăţământul dual, conform modului stabilit de Guvern.

De asemenea, conform art. 24 alin. (24) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor suportate de către beneficiarii de lucrări pentru transportarea şi hrana salariaţilor zilieri, conform modului stabilit de Guvern. Subsecvent, potrivit pct. 38 și 39 din Regulamentul cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor juridice şi persoanelor fizice care practică activitate de întreprinzător, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 693/2018, se permite deducerea cheltuielilor suportate pentru hrana organizată a salariaţilor/zilierilor/studenţilor stagiari/elevilor în învăţământul dual conform art. 24 alin. (19), (194) şi (24) din Cod.

Angajatorul este în drept să suporte cheltuieli pentru hrana organizată a salariaţilor ori să acorde tichete de masă, fiind permisă doar o singură opţiune în raport cu un salariat.

Angajatorul ai cărui salariaţi au salariul mediu lunar brut egal sau mai mare de ¾ din cuantumul salariului mediu lunar pe economie prognozat pentru fiecare an este în drept să deducă cheltuielile pentru hrana organizată a salariaţilor. În sensul prezentului punct, salariul mediu lunar brut se calculează pornind de la fondul lunar de salarizare al angajatorului raportat la numărul mediu scriptic de salariaţi în luna respectivă.

Astfel, conform pct. 40 din Regulamentul menționat, cheltuielile suportate pentru hrana organizată a salariaţilor/zilierilor/studenţilor stagiari/elevilor în învăţământul dual se stabilesc în limita plafonului deductibil de 70 de lei (fără TVA) per persoană pentru fiecare zi efectiv lucrată.
[Modificările sunt operate în temeiul aprobării Legii nr.212/2023 pentru modificarea unor acte normative (ce vizează politica bugetar-fiscală) și Hotărârii Guvernului nr.1029/2023 cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (implementarea politicii bugetar-fiscale]

  • Care este cuantumul cheltuielilor ce se va permite la deducere pentru studiile profesionale şi perfecţionare ale salariaţilor, precum şi pentru activităţile aferente consolidării  culturii corporative şi a spiritului de echipă?

În conformitate cu prevederile art. 24 alin. (19) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor suportate şi determinate de angajator pentru transportul, hrana şi studiile profesionale ale angajatului, inclusiv a cheltuielilor legate de organizarea şi realizarea programelor de formare profesională tehnică prin învăţămînt dual, conform modului stabilit de Guvern. Totodată, potrivit art. 24 alin. (193) lit. b) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor suportate şi determinate de angajator, în folosul salariatului, pentru perfecţionarea salariaţilor, alta decât cea prevăzută la alin. (19), precum şi pentru activităţile aferente consolidării culturii corporative şi a spiritului de echipă, în modul stabilit de Guvern.

De asemenea, conform pct. 45 și 451 din Regulamentul cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor juridice şi persoanelor fizice care practică activitate de întreprinzător, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 693/2018, angajatorul este în drept să deducă cheltuielile pentru studiile profesionale, suportate în folosul salariaţilor pe parcursul perioadei fiscale, cu condiţia că asemenea cheltuieli sînt suportate exclusiv în cadrul activităţii de întreprinzător şi că se ţine cont de necesitatea acestor studii/perfecţionări pentru categoria şi specificul de activitate a salariaţilor.

Angajatorul este în drept să deducă cheltuielile suportate pentru perfecţionarea salariaţilor, alta decât cea prevăzută la pct. 45, precum şi pentru activităţile aferente consolidării culturii corporative şi a spiritului de echipă, ţinând cont de plafonul prevăzut la art. 24 alin. (193) din Cod.
[Modificările sunt operate în temeiul aprobării Legii nr.212/2023 pentru modificarea unor acte normative (ce vizează politica bugetar-fiscală) și Hotărârii Guvernului nr.1029/2023 cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (implementarea politicii bugetar-fiscale]

  • Conform căror documente se va permite deducerea cheltuielilor suportate de angajator pentru transportul angajaților/zilierilor/studenţilor stagiari/elevilor în învăţământul dual?

 Conform pct.34 din Regulamentul cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor juridice şi persoanelor fizice care practică activitate de întreprinzător, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.693/2018, cheltuielile suportate pentru transportul organizat al salariaţilor/zilierilor/studenţilor stagiari/elevilor în învăţământul dual se stabilesc în limita plafonului deductibil de 75 de lei (fără TVA) per persoană pentru fiecare zi efectiv lucrată. Acest plafon valoric se calculează ca raportul dintre cheltuielile lunare suportate pentru transportul organizat şi numărul de salariaţi/zilieri/studenţi/elevi transportaţi în decurs de o lună înmulţit cu numărul de zile în care a avut loc transportarea efectivă a acestora.

Totodată, potrivit pct.37 din Regulamentul menționat, deducerea cheltuielilor suportate în conformitate cu prevederile pct. 34 se permite în baza următoarelor documente confirmative:
     1) în cazul organizării transportului în mod independent:
a) ordinul intern al angajatorului/beneficiarului de lucrări/unităţii în învăţământul dual care stabileşte politica de transportare organizată şi limita pentru fiecare an;
b) documentul ce reprezintă acordul persoanei fizice pentru serviciile de transport de la/la locul de muncă sau de la/la unitatea de învăţământ dual;
c) itinerarul mijlocului de transport utilizat la transportarea organizată, precum şi lista persoanelor fizice transportate per fiecare rută în luna respectivă;
d) foile de pontaj (tabelele de evidenţă a timpului de muncă al salariaţilor)/extras din Registrul de evidenţă al zilierilor/contractul de formare profesională în învăţământul dual;
      2) în cazul organizării transportului de către persoanele terţe, inclusiv prin utilizarea transportului public:
a) ordinul intern al angajatorului/beneficiarului de lucrări/unităţii în învăţământul dual care stabileşte politica de transportare organizată;
b) documentul ce reprezintă acordul persoanei fizice pentru serviciile de transport de la/la locul de muncă sau de la/la unitatea de învăţământul dual;
c) contractul de prestare a serviciilor, în cazul utilizării transportului public. În celelalte cazuri de utilizare a serviciilor persoanelor terţe, în afară de contract, se va prezenta şi itinerarul utilizat, precum şi distanţa ce urmează a fi parcursă de mijlocul de transport per fiecare rută;
d) foile de pontaj (tabelele de evidenţă a timpului de muncă al salariaţilor)/extras din Registrul de evidenţă a zilierilor/contractul de formare profesională în învăţământul dual.
[Modificările sunt operate în temeiul aprobării Legii nr.212/2023 pentru modificarea unor acte normative (ce vizează politica bugetar-fiscală) și Hotărârii Guvernului nr.1029/2023 cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (implementarea politicii bugetar-fiscale]

Ordinul SFS nr. 135 din 01-04-2024

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat actualizări a Bazei generalizate a practicii fiscale prin care au fost date răspunsuri la următoarele întrebări:

  • Care este cuantumul cheltuielilor ce se va permite la deducere pentru hrana organizată a angajaților/zilierilor/studenţilor stagiari/elevilor în învăţământul dual?

În conformitate cu prevederile art.24 alin. (19) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor suportate şi determinate de angajator pentru transportul, hrana şi studiile profesionale ale angajatului, inclusiv a cheltuielilor legate de organizarea şi realizarea programelor de formare profesională tehnică prin învăţămînt dual, conform modului stabilit de Guvern.

Totodată, potrivit art. 24 alin. (194) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor suportate pentru transportul şi hrana studenţilor stagiari şi/sau elevilor în baza raporturilor reglementate de Codul educaţiei şi/sau Legea nr. 110/2022 cu privire la învăţământul dual, conform modului stabilit de Guvern.

De asemenea, conform art. 24 alin. (24) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor suportate de către beneficiarii de lucrări pentru transportarea şi hrana salariaţilor zilieri, conform modului stabilit de Guvern. Subsecvent, potrivit pct. 38 și 39 din Regulamentul cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor juridice şi persoanelor fizice care practică activitate de întreprinzător, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 693/2018, se permite deducerea cheltuielilor suportate pentru hrana organizată a salariaţilor/zilierilor/studenţilor stagiari/elevilor în învăţământul dual conform art. 24 alin. (19), (194) şi (24) din Cod.

Angajatorul este în drept să suporte cheltuieli pentru hrana organizată a salariaţilor ori să acorde tichete de masă, fiind permisă doar o singură opţiune în raport cu un salariat.

Angajatorul ai cărui salariaţi au salariul mediu lunar brut egal sau mai mare de ¾ din cuantumul salariului mediu lunar pe economie prognozat pentru fiecare an este în drept să deducă cheltuielile pentru hrana organizată a salariaţilor. În sensul prezentului punct, salariul mediu lunar brut se calculează pornind de la fondul lunar de salarizare al angajatorului raportat la numărul mediu scriptic de salariaţi în luna respectivă.

Astfel, conform pct. 40 din Regulamentul menționat, cheltuielile suportate pentru hrana organizată a salariaţilor/zilierilor/studenţilor stagiari/elevilor în învăţământul dual se stabilesc în limita plafonului deductibil de 70 de lei (fără TVA) per persoană pentru fiecare zi efectiv lucrată.
[Modificările sunt operate în temeiul aprobării Legii nr.212/2023 pentru modificarea unor acte normative (ce vizează politica bugetar-fiscală) și Hotărârii Guvernului nr.1029/2023 cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (implementarea politicii bugetar-fiscale]

  • Care este cuantumul cheltuielilor ce se va permite la deducere pentru studiile profesionale şi perfecţionare ale salariaţilor, precum şi pentru activităţile aferente consolidării  culturii corporative şi a spiritului de echipă?

În conformitate cu prevederile art. 24 alin. (19) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor suportate şi determinate de angajator pentru transportul, hrana şi studiile profesionale ale angajatului, inclusiv a cheltuielilor legate de organizarea şi realizarea programelor de formare profesională tehnică prin învăţămînt dual, conform modului stabilit de Guvern. Totodată, potrivit art. 24 alin. (193) lit. b) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor suportate şi determinate de angajator, în folosul salariatului, pentru perfecţionarea salariaţilor, alta decât cea prevăzută la alin. (19), precum şi pentru activităţile aferente consolidării culturii corporative şi a spiritului de echipă, în modul stabilit de Guvern.

De asemenea, conform pct. 45 și 451 din Regulamentul cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor juridice şi persoanelor fizice care practică activitate de întreprinzător, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 693/2018, angajatorul este în drept să deducă cheltuielile pentru studiile profesionale, suportate în folosul salariaţilor pe parcursul perioadei fiscale, cu condiţia că asemenea cheltuieli sînt suportate exclusiv în cadrul activităţii de întreprinzător şi că se ţine cont de necesitatea acestor studii/perfecţionări pentru categoria şi specificul de activitate a salariaţilor.

Angajatorul este în drept să deducă cheltuielile suportate pentru perfecţionarea salariaţilor, alta decât cea prevăzută la pct. 45, precum şi pentru activităţile aferente consolidării culturii corporative şi a spiritului de echipă, ţinând cont de plafonul prevăzut la art. 24 alin. (193) din Cod.
[Modificările sunt operate în temeiul aprobării Legii nr.212/2023 pentru modificarea unor acte normative (ce vizează politica bugetar-fiscală) și Hotărârii Guvernului nr.1029/2023 cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (implementarea politicii bugetar-fiscale]

  • Conform căror documente se va permite deducerea cheltuielilor suportate de angajator pentru transportul angajaților/zilierilor/studenţilor stagiari/elevilor în învăţământul dual?

 Conform pct.34 din Regulamentul cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor juridice şi persoanelor fizice care practică activitate de întreprinzător, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.693/2018, cheltuielile suportate pentru transportul organizat al salariaţilor/zilierilor/studenţilor stagiari/elevilor în învăţământul dual se stabilesc în limita plafonului deductibil de 75 de lei (fără TVA) per persoană pentru fiecare zi efectiv lucrată. Acest plafon valoric se calculează ca raportul dintre cheltuielile lunare suportate pentru transportul organizat şi numărul de salariaţi/zilieri/studenţi/elevi transportaţi în decurs de o lună înmulţit cu numărul de zile în care a avut loc transportarea efectivă a acestora.

Totodată, potrivit pct.37 din Regulamentul menționat, deducerea cheltuielilor suportate în conformitate cu prevederile pct. 34 se permite în baza următoarelor documente confirmative:
     1) în cazul organizării transportului în mod independent:
a) ordinul intern al angajatorului/beneficiarului de lucrări/unităţii în învăţământul dual care stabileşte politica de transportare organizată şi limita pentru fiecare an;
b) documentul ce reprezintă acordul persoanei fizice pentru serviciile de transport de la/la locul de muncă sau de la/la unitatea de învăţământ dual;
c) itinerarul mijlocului de transport utilizat la transportarea organizată, precum şi lista persoanelor fizice transportate per fiecare rută în luna respectivă;
d) foile de pontaj (tabelele de evidenţă a timpului de muncă al salariaţilor)/extras din Registrul de evidenţă al zilierilor/contractul de formare profesională în învăţământul dual;
      2) în cazul organizării transportului de către persoanele terţe, inclusiv prin utilizarea transportului public:
a) ordinul intern al angajatorului/beneficiarului de lucrări/unităţii în învăţământul dual care stabileşte politica de transportare organizată;
b) documentul ce reprezintă acordul persoanei fizice pentru serviciile de transport de la/la locul de muncă sau de la/la unitatea de învăţământul dual;
c) contractul de prestare a serviciilor, în cazul utilizării transportului public. În celelalte cazuri de utilizare a serviciilor persoanelor terţe, în afară de contract, se va prezenta şi itinerarul utilizat, precum şi distanţa ce urmează a fi parcursă de mijlocul de transport per fiecare rută;
d) foile de pontaj (tabelele de evidenţă a timpului de muncă al salariaţilor)/extras din Registrul de evidenţă a zilierilor/contractul de formare profesională în învăţământul dual.
[Modificările sunt operate în temeiul aprobării Legii nr.212/2023 pentru modificarea unor acte normative (ce vizează politica bugetar-fiscală) și Hotărârii Guvernului nr.1029/2023 cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (implementarea politicii bugetar-fiscale]

Ordinul SFS nr. 135 din 01-04-2024

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...