37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Radierea din oficiu a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali inactivi

Radierea din oficiu a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali inactivi

02.04.2024465 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Persoanele juridice inactive și întreprinzătorii individuali inactivi se consideră că și-au încetat activitatea și sunt radiați din oficiu. Resapectiv, activitatea întreprinzătorului individual încetează:

la cererea întreprinzătorului individual în cazul lipsei datoriilor față de BPN;

 • prin hotărârea instanței de judecată;
 • în cazul decesului confirmat prin hotărâre judecătorească sau prin certificat de deces eliberat de organul de stare civilă competent;
 • în alte temeiuri stabilite de legislație.

Radierea din oficiu a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali inactivi se aplică dacă contribuabilii în decurs de 12 luni de la data înregistrării sau pe parcursul ultimilor 3 ani:

 • nu au prezentat dările de seamă fiscale prevăzute de legislație;
 • nu au efectuat operațiuni pe nici un cont bancar;
 • nu au fost înregistrați în calitate de subiecți ai TVA și accize;
 • nu au datorii la BPN;
 • nu dețin ECC;
 • nu sunt fondatori ai unei alte persoane juridice;
 • nu au sucursale;
 • nu dețin bunuri imobiliare;
 • nu au interdicții de la executori judecătorești și sau alte instanțe;
 • nu au iniţiată sau nu se află în procedură de insolvabilitate;
 • nu au înregistrate obligaţii fiscale în evidenţa specială.

Serviciul Fiscal de Stat prezintă trimestrial organului înregistrării de stat informaţia despre persoanele juridice şi întreprinzătorii individuali inactivi pentru a decide asupra radierii acestora din Registrul de stat.

Procedura de radiere este inițiată de organul înregistrării de stat, adoptând decizia de inițiere a procedurii de radiere. Informația privind lipsa/existența datoriei la BPN se obține de către ASP, prin intermediul platformei de interoperabilitate instituite de Guvern.

În termen de 3 zile lucrătoare de la adoptarea deciziei de inițiere a procedurii de radiere din Registrul de stat, organul înregistrării de stat va publica gratuit pe pagina web oficială a instituției și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova un aviz cu privire la inițierea procedurii de radiere din Registrul de stat a persoanei juridice inactive a întreprinzătorului individual inactiv. Avizul va conține date cu privire la modalitatea și termenele de înaintare a cererilor de către persoana juridică inactivă și întreprinzătorul individual inactiv ce urmează a fi radiați, a creanțelor de către creditori sau de către alte persoane interesate, precum și adresa la care acestea pot fi depuse.

În cazul când nu au fost depuse cereri și creanțe - în termen de 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a cererilor și creanțelor de către persoanele interesate, organul înregistrării de stat adoptă din oficiu decizia de radiere din Registrul de stat a persoanei juridice inactive și a întreprinzătorului individual inactiv și îi radiază.

În cazul depunerii cererilor și creanțelor - lichidarea și radierea din Registrul de stat a persoanei juridice inactive și a întreprinzătorului individual inactiv se efectuează în conformitate cu condițiile generale prevăzute de lege, organul înregistrării de stat nefiind în drept să decidă din oficiu radierea din Registrul de stat a acestora.

Procedura de radiere se aplică şi pentru contribuabilii care au depus în adresa SFS adresări prin care se solicită includerea în lista contribuabililor inactivi. În acest caz urmează să fie verificate condițiile general stabilite pentru contribuabilii inactivi, excepție poate fi prezentarea dărilor de seamă fiscale prevăzute de legislaţie. În cazul în care acestea au fost prezentate, se vor verifica datele incluse în dările de seamă fiscale pentru a stabili dacă contribuabilul a desfășurat activitate de întreprinzător. Includerea contribuabilului care a prezentat dări de seamă fiscale din ale căror date rezultă că contribuabilul nu a desfăşurat activitate de întreprinzător va fi efectuată în modul stabilit de SFS.

În baza informației prezentate de către SFS despre persoanele juridice cărora li s-au aplicat prevederile art. 1741 din Codul fiscal, și anume stingerea simplificată a obligațiilor fiscale prin scădere, organul înregistrării de stat va radia persoanele respective din Registrul de stat.

Persoanele juridice inactive și întreprinzătorii individuali inactivi se consideră că și-au încetat activitatea și sunt radiați din oficiu. Resapectiv, activitatea întreprinzătorului individual încetează:

la cererea întreprinzătorului individual în cazul lipsei datoriilor față de BPN;

 • prin hotărârea instanței de judecată;
 • în cazul decesului confirmat prin hotărâre judecătorească sau prin certificat de deces eliberat de organul de stare civilă competent;
 • în alte temeiuri stabilite de legislație.

Radierea din oficiu a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali inactivi se aplică dacă contribuabilii în decurs de 12 luni de la data înregistrării sau pe parcursul ultimilor 3 ani:

 • nu au prezentat dările de seamă fiscale prevăzute de legislație;
 • nu au efectuat operațiuni pe nici un cont bancar;
 • nu au fost înregistrați în calitate de subiecți ai TVA și accize;
 • nu au datorii la BPN;
 • nu dețin ECC;
 • nu sunt fondatori ai unei alte persoane juridice;
 • nu au sucursale;
 • nu dețin bunuri imobiliare;
 • nu au interdicții de la executori judecătorești și sau alte instanțe;
 • nu au iniţiată sau nu se află în procedură de insolvabilitate;
 • nu au înregistrate obligaţii fiscale în evidenţa specială.

Serviciul Fiscal de Stat prezintă trimestrial organului înregistrării de stat informaţia despre persoanele juridice şi întreprinzătorii individuali inactivi pentru a decide asupra radierii acestora din Registrul de stat.

Procedura de radiere este inițiată de organul înregistrării de stat, adoptând decizia de inițiere a procedurii de radiere. Informația privind lipsa/existența datoriei la BPN se obține de către ASP, prin intermediul platformei de interoperabilitate instituite de Guvern.

În termen de 3 zile lucrătoare de la adoptarea deciziei de inițiere a procedurii de radiere din Registrul de stat, organul înregistrării de stat va publica gratuit pe pagina web oficială a instituției și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova un aviz cu privire la inițierea procedurii de radiere din Registrul de stat a persoanei juridice inactive a întreprinzătorului individual inactiv. Avizul va conține date cu privire la modalitatea și termenele de înaintare a cererilor de către persoana juridică inactivă și întreprinzătorul individual inactiv ce urmează a fi radiați, a creanțelor de către creditori sau de către alte persoane interesate, precum și adresa la care acestea pot fi depuse.

În cazul când nu au fost depuse cereri și creanțe - în termen de 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a cererilor și creanțelor de către persoanele interesate, organul înregistrării de stat adoptă din oficiu decizia de radiere din Registrul de stat a persoanei juridice inactive și a întreprinzătorului individual inactiv și îi radiază.

În cazul depunerii cererilor și creanțelor - lichidarea și radierea din Registrul de stat a persoanei juridice inactive și a întreprinzătorului individual inactiv se efectuează în conformitate cu condițiile generale prevăzute de lege, organul înregistrării de stat nefiind în drept să decidă din oficiu radierea din Registrul de stat a acestora.

Procedura de radiere se aplică şi pentru contribuabilii care au depus în adresa SFS adresări prin care se solicită includerea în lista contribuabililor inactivi. În acest caz urmează să fie verificate condițiile general stabilite pentru contribuabilii inactivi, excepție poate fi prezentarea dărilor de seamă fiscale prevăzute de legislaţie. În cazul în care acestea au fost prezentate, se vor verifica datele incluse în dările de seamă fiscale pentru a stabili dacă contribuabilul a desfășurat activitate de întreprinzător.Includerea contribuabilului care a prezentat dări de seamă fiscale din ale căror date rezultă că contribuabilul nu a desfăşurat activitate de întreprinzător va fi efectuată în modul stabilit de SFS.

În baza informației prezentate de către SFS despre persoanele juridice cărora li s-au aplicat prevederile art. 1741 din Codul fiscal, și anume stingerea simplificată a obligațiilor fiscale prin scădere, organul înregistrării de stat va radia persoanele respective din Registrul de stat.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...