37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Asigurarea socială şi medicală  »  Asigurarea obligatorie socială  »  Scrisori, explicaţii   »   Privind unele aspecte aferente modificărilor la Legea privind indemnizaţiile pentru incapacitatea temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale (Scrisoarea informativă a CNAS din 05.07.2011)

Privind unele aspecte aferente modificărilor la Legea privind indemnizaţiile pentru incapacitatea temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale (Scrisoarea informativă a CNAS din 05.07.2011)

05.07.2011
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Privind unele aspecte aferente modificărilor la Legea privind indemnizaţiile pentru incapacitatea temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale

 

Scrisoarea informativă a CNAS din 05.07.2011

 

Directorilor

Caselor teritoriale de

asigurări sociale

(informativ)

 

În urma publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 107-109 (3903-3905) din 01 iulie 2011 a Legii nr. 56 din 09 iunie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, (promulgată prin Decretul Preşedintele Interimar al Republicii Moldova nr. 179-VI din 28 iunie 2011) în adresa Casei Naţionale parvin nenumărate adresări telefonice referitor la modul de asigurare cu indemnizaţii pentru incapacitatea temporară de muncă.

În legătură cu aceasta comunicăm, că noul mecanism de calculare şi plată a indemnizaţiilor pentru incapacitatea temporară de muncă, stabilit în urma modificării Legii privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale, nr. 289-XV din 22.07.2004 se va aplica pentru cazurile de concedii medicale acordate asiguraţilor cu începere din data de 01 iulie 2011.

Dar, pentru cazurile de concedii medicale, care au început pînă la 30 iunie curent şi continuă, fără a se întrerupe după 01 iulie 2011, atunci indemnizaţia - pînă la însănătoşire ori pînă la stabilirea gradului de invaliditate - se va stabili în conformitate cu actele normative valabile pînă la intrarea în vigoare a modificărilor operate prin Legea nr. 56 din 09 iunie 2011.

Pentru cazurile de concediu medical, care au început de la 01 iulie 2011, indemnizaţia se va stabili în conformitate cu noile prevederi ale legislaţiei, care au intrat în vigoare conform modificările operate prin Legea nr. 56 din 09 iunie 2011. Totodată, ţinem să menţionăm, că indemnizaţia pentru incapacitatea temporară de muncă, pentru cazurile de concediu medical acordate cu începere din 01 iulie 2011, urmează a fi stabilite odată cu plata salariului pentru luna iulie 2011.

Totodată comunicăm, că colaboratorii aparului central al Casei Naţionale de Asigurări Sociale au sarcina de a examina minuţios modificările adoptate prin Legea nr. 56 din 09 iunie 2011 şi modificărilor ce vor fi operate în Regulamentul cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă şi altor prestaţii de asigurări sociale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 108 din 03.02.2005, pentru a aplica corect şi uniform legislaţia pentru ce, ulterior va fi organizat seminar instructiv pentru colaboratorii Caselor teritoriale de asigurări sociale, responsabili de domeniul dat.

Referitor la articolul din revista „ Contabilitate şi Audit" nr. 6 (190) 2011 semnat de A. Mîţa „ Об изменениях в исчислении пособий по временной нетрудоспособности", în care se face trimitere la Legea „Закон о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты, № 56 от 14 марта 2011 года", Casa Naţională nu deţine informaţia detaliată şi nu poate oferă explicaţii şi lămuriri. în caz de necesitate, doritorii pot solicita explicaţii privind articolul respectiv de la autor ori de la redacţia revistei (tel.24-20-84, 21-35-66).

 

Preşedinte                                                     Măria Borta

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...