37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Asigurarea socială şi medicală  »  Asigurarea obligatorie socială  »  Scrisori, explicaţii   »   Privind corectitudinea calculării şi achitării contribuţiilor de asigurări sociale de către executorii judecătoreşti sc. nr. 26-08/4-11/5-914/4827 din 12.08.2011

Privind corectitudinea calculării şi achitării contribuţiilor de asigurări sociale de către executorii judecătoreşti sc. nr. 26-08/4-11/5-914/4827 din 12.08.2011

12.08.2011
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat

12.08.2011 nr. 26-08/4-11/5-914/4827

Inspectoratul Fiscal de Stat pe mun. Chişinău
Direcţia Generală Control Fiscal

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, a examinat adresarea nr. 01-6/6-09/1676 din 03.08.2011 şi comunică că explicaţii, ce ţin de corectitudinea calculării şi achitării contribuţiilor de asigurări sociale de către executorii judecătoreşti în anul 2010, au fost solicitate de la Casa Naţională de Asigurări Sociale, organ care administrează contribuţiile date şi la primirea cărora Vă vom informa suplimentar.

De asemenea, menţionăm că în conformitate cu prevederile lit. b) alin. (1) art. 17 din Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, nr. 1593-XV din 26.12.2002, organele Serviciului Fiscal de Stat sunt abilitate cu funcţia de evidenţă şi control al corectitudinii calculării şi virării a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală stabilite în calitate de contribuţie procentuală la salariu și la alte recompense.

Prin urmare, în cazul în care în cadrul controlului fiscal s-a stabilit că executorii judecătoreşti sunt în calitate de angajatori, primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală se vor calcula de la salariile şi recompensele achitate angajaţilor în modul general stabilit de legea nominalizată.

Cât priveşte întrebarea ce ţine de corectitudinea achitării primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală stabilită în formă fixă de către executorii judecătoreşti informăm că potrivit prevederilor lit. a) alin. (1) art. 17 din Legea nominalizată funcţia de evidenţă şi control al primei date este pusă în sarcina agenţiilor teritoriale ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină.

Şef adjunct al Inspectoratului             Gheorghe Cojocari

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...