37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Asigurarea socială şi medicală  »  Asigurarea obligatorie socială  »  Scrisori, explicaţii   »   Scrisoarea CNAS privind baza de calcul al contribuțiilor de asigurare socială obligatorie (asigurarea administratorului întreprinderii cu spațiu locativ; asigurarea angajaților cu servicii sport)

Scrisoarea CNAS privind baza de calcul al contribuțiilor de asigurare socială obligatorie (asigurarea administratorului întreprinderii cu spațiu locativ; asigurarea angajaților cu servicii sport)

20.11.2014
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Privind baza de calcul al contribuțiilor de asigurare socială obligatorie (asigurarea administratorului întreprinderii cu spațiu locativ; asigurarea angajaților cu servicii sport)

Întrebare:

Către Președintele Casei Naționale de Asigurări Sociale

Doamna Maria Borta

Scrisoarea nr. 102 din 19.09.2014

Subiect: Explicații privind baza de calcul al contribuțiilor de asigurare socială obligatorie (asigurarea administratorului întreprinderii cu spațiu locativ; asigurarea angajaților cu servicii sport)

Stimată Doamnă Președinte,

Societatea „Totul pentru Contabil” S.R.L. se adresează cu rugămintea să ne dați unele explicații legate de determinarea corectă a bazei de calcul al contribuțiilor de asigurări sociale obligatorii de stat. Întrebarea ține de unele cheltuieli suportate de angajatori în scopul creării unor condiții mai bune de muncă angajaților săi în conformitate cu contractele colective de muncă ale entităților, care prevăd acordarea de către angajator a unor facilități colective și/sau individuale, și/sau în conformitate cu contractele individuale de muncă. Dezvoltarea unei afaceri contemporane este legată de foarte multe aspecte noi în comparație cu 10-20 de ani în urmă, pe piața noastră pătrund experiențele și practicile altor țări dezvoltate economic de care urmează de ținut cont pentru a suporta concurența pe piață. Multe din acestea sunt legate de personalul antrenat în afaceri, de găsire a unor pârghii eficiente de motivare a personalului care este implicat în realizarea scopurilor afacerii. Se impune de către piață și lupta concurențială, ca aceste forme de motivare să fie diversificate, pentru a motiva personalul entității pentru o muncă eficientă pe termen mediu și pe termen lung. În baza practicii internaționale, menționăm că deseori componența și mărimea plăților salariale nu sunt suficiente pentru a motiva angajații entității pentru o muncă mai bună. Se cer și alte forme de motivare în acest sens. Acestea țin inclusiv de crearea unor condiții de muncă confortabile: asigurarea angajaților cu apă potabilă; asigurarea angajaților cu îmbrăcăminte de firmă; asigurarea angajaților cu hrană caldă; asigurarea (prin intermediul unei companii de asigurări) riscurilor angajaților legate de accidente; asigurarea (prin companie de asigurări) facultativă a angajaților de asistență medicală; asigurarea specialiștilor invitați din străinătate (inclusiv administratorul întreprinderii) cu spațiu locativ, etc. Aceasta nu este lista completă a cheltuielilor suportate de angajator și care sunt dictate de condițiile actuale de dezvoltare a unei afaceri eficiente.

Incertitudinile care ne preocupă sunt legate de determinarea corectă a bazei de calcul a contribuțiilor de asigurare obligatorie de stat din cheltuielile suportate de angajator și enumerate mai sus. Constituie acestea bază de calcul a contribuțiilor sociale obligatorii?

Se face referință la punctul 2 din anexa nr.3 la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 nr. 329 din 23.12.2013 unde este dată noțiunea de alte recompense: „În sensul prezentei legi, se consideră recompensă orice sumă, alta decât salariul, plătită de angajator angajatului său în cadrul raportului de muncă, cu excepția drepturilor şi veniturilor la care nu se calculează contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii”. În cazurile noastre atragem atenția că nu se face plata către angajat, dar se face plata altor persoane/firme/companii, etc., respectiv nu vedem temei de ce ar trebui să se calculeze contribuțiile de asigurări sociale în aceste cazuri, respectiv nu este bază de calcul.

Mai mult ca atât, în multe cazuri aceste facilități sunt acordate de angajator la inițiativa sa fără ca angajatul să le solicite. De exemplu, angajatorul solicită serviciile unui complex sportiv ca angajații săi să practice înotul. Intențiile angajatorului sunt următoarele: să fie sigur că angajații săi au activitate fizică, au alte activități în afară de muncă. Angajații n-au solicitat această facilitate! Oare poate fi impusă acestora ca bază de calcul a contribuțiilor sociale? Cum urmează să fie repartizate aceste cheltuieli în raport la fiecare angajat? Angajații sunt plătitori ai contribuțiilor sociale de stat din această facilitate propusă de angajator? Fără ca aceasta să fie solicitată de ei?

Anterior noi ne-am adresat cu o scrisoare către CNAS cu rugămintea să primim explicații la întrebările puse. Am primit răspuns prin Scrisoarea CNAS nr. 126 din 14.02.2014. După părerea noastră, conținutul răspunsului este unul formal și nu este bazat pe conținutul legii. În răspuns se face referință la Anexa nr.5 a legii anuale, precum că aceste facilități nu se regăsesc în această anexă, atunci reiese că cheltuielile corespunzătoare suportate de angajator constituie bază de calcul a contribuțiilor sociale de stat obligatorii. Nu suntem de acord cu această logică, deoarece urmează de citit atent noțiunea bazei anuale de calcul a contribuțiilor de asigurări sociale, în care se vorbește de sumă „plătită de angajator angajatului său..”. În situațiile descrise mai sus, plățile nu se fac angajatului, mai mult ca atât, nu se fac la cererea acestuia.

În urma celor menționate mai sus rugăm respectuos să ne răspundeți explicit la următoarele întrebări:

  1. Cheltuielile suportate de angajator pentru asigurarea angajaților cu apă potabilă pe parcursul zilei de muncă constituie bază de calcul a contribuțiilor de asigurări sociale de stat?
  2. Cheltuielile suportate de angajator pentru asigurarea angajaților cu posibilitatea de a face sport (înot) la un club sportiv specializat constituie bază de calcul a contribuțiilor de asigurări sociale de stat?
  3. Cheltuielile suportate de angajator pentru asigurarea administratorului entității (persoană invitată la această funcție din altă localitate, țară) cu spațiu locativ pe parcursul perioadei exercitării funcțiilor sale în conformitate cu decizia Consiliului de administrație al întreprinderii constituie bază de calcul a contribuțiilor de asigurări sociale de stat?
  4. Cheltuielile suportate de angajator pentru asigurarea angajaților de accidente conform contractului colectiv de muncă constituie bază de calcul a contribuțiilor de asigurări sociale de stat?
  5. Cheltuielile suportate de angajator pentru asigurarea facultativă a angajaților pentru asistență medicală conform contractului colectiv de muncă constituie bază de calcul a contribuțiilor de asigurări sociale de stat?

Răspunsurile la aceste întrebări sunt foarte importante pentru fiecare angajator pentru a-și planifica politicile sociale la întreprinderile pe care le administrează. Îndemnăm CNAS să contribuie ca angajatorii din țara noastră să fie stimulați să dezvolte cât mai multe programe sociale în favoarea angajaților săi.

Vă rugăm să vă expuneți argumentele de rigoare.

Explicațiile vor fi utilizate pentru pregătirea unui material pentru pagina www.contabilsef.md în scopul informării contabililor.

Vă mulțumim anticipat !

Răspuns:

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI SOCIALE A REPUBLICII MOLDOVA

29 octombrie 2014 nr. II-03/04-9526

„Totul pentru Contabil” SRL

Cu referire la adresarea din nr.102 din 19.09.2014 referitoare la prezentarea explicaţiilor privind baza de calcul al contribuţiilor de asigurare socială de stat obligatorie (asigurarea administratorului întreprinderii cu spaţiu locativ, asigurarea angajaţilor cu servicii sport, etc.), Casa Naţională de Asigurări Sociale comunică următoarele.

Suplimentar la cele relatate în scrisoarea din luna februarie curent informăm că, în conformitate cu alin. (3) art. 31 al Codului Muncii nr. 154 din 28.03.2003, în contractul colectiv de muncă pot fi prevăzute, în funcţie de situaţia economico-financiară a angajatorului, înlesniri şi avantaje pentru salariaţi, precum şi condiţii de muncă mai favorabile în raport cu cele prevăzute de legislaţia în vigoare şi de convenţiile colective. Totodată, potrivit lit. b) alin. (2) art. 31 al Codului. în contractul colectiv de muncă pot fi prevăzute angajamente reciproce ale salariaţilor şi angajatorului privind plata indemnizaţiilor şi compensaţiilor.

În acest context, angajatorii în funcţie de situaţia economico-financiară sînt în drept să acorde avantaje salariaţilor, inclusiv sub formă de plăţi sau drepturi în natură. Evident, că acestea se efectuează în cadrul raporturilor de muncă şi fac parte din costul forţei de muncă, respectiv, din remunerarea salariaţilor. În scopul calculării contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii aceste plăţi sau drepturi în natură pot fi considerate alte recompense potrivit reglementarilor pct.2 anexa 3 la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 nr.329 din 23.12. 2013, dacă nu fac parte din tipurile de drepturi şi venituri din care nu se calculează contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii stipulate în anexa 5 al Legii date.

Totodată, potrivit Regulamentului Comisiei Europene nr. 1726/1999 privind definirea şi transmiterea informaţiilor referitoare la costul forţei de muncă şi a Metodologiei anchetei anuale asupra cîştigurilor salariale şi costului forţei de muncă în întreprinderi, aprobată prin Hotărârea Colegiului Biroului Naţional de Statistică nr. 7 din 31 iulie 2012 drepturile în natură sub formă de produse, chirie, combustibil, energie, transport, hrană şi altele plăţi în natură sunt parte componentă a compartimentului „Retribuirea salariaţilor” subcompartimentul „Salarii”.

Ca urmare, cheltuielile menţionate în întrebările 2-4 din solicitare, reprezintă recompense plătite în natură salariaţilor şi nu se regăsesc în anexa nr. 5 la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 nr. 329 din 23.12. 2013, respectiv, din acestea se calculează şi se achită contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii.

Cît priveşte cheltuielile menţionate în întrebarea 1 din solicitare, pot fi calificate ca cheltuieli ordinare şi necesare pentru gestionarea activităţii de întreprinzător şi, respectiv, acestea nu constituie bază de calcul a contribuţiilor de asigurări sociale de stat.

Preşedinte Maria BORTA

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...