Home  »  Articole  »  Alte (HR, AE)

Alte (HR, AE)

Sortează după:

Carnetul de muncă. Întrebări fecvente

Ce prevede legislația privind carnetul de muncă începînd cu 1 ianuarie 2019?     Prin Legea nr.123/2017 pentru modificarea și completarea unor acte legislative, d...

Minivacanța din august. Cele mai frecvente întrebări

După cum știți, conform Hotărârii Guvernului nr. 844 din 20.08.2018 zilele de 28-30 august 2018 au fost declarate zile de odihnă. În legătură cu aceasta, în practica contabilă şi ...

Правовое регулирование приема на работу руководителя предприятия

При оформлении кадровых документов на руководителя предприятия возникает много вопросов. А уж если речь идет о ситуациях, когда руководитель одновременно является еще и единственным учредителем предпр...

Care este salariu minim al conducerii unei entități private?

26.05.20178.606 views

3

Adrian Ştirbu, Auditor

Potrivit datelor publicate în Monitorul Oficial din 19.05.2017 au fost efectuate modificări în Hotărârea Guvernului Nr. 743 din 11.06.2002 cu privire la salarizarea angajaților din u...

Правила ведения табеля учета рабочего времени или как правильно составить табель рабочего времени

Табель учета рабочего времени - это документ, который отражает количество часов, отработанных каждым сотрудником и количество неявок за месяц по каждому сотруднику предприятия. На его основании произв...

Предоставление штатного расписания предприятия в территориальную инспекцию труда

Штатное расписание предприятия - внутренний документ предприятия, в котором документально оформляется: структура предприятия, штатный состав, численность сотрудников с указанием размера тарифной ставк...

Готовимся к проверке Инспекции Труда

Причины проверки трудовой инспекцией Любой работодатель должен быть готов к тому, что рано или поздно его посетит инспекция труда. Причем, если «плановую» проверку, можно предвидеть, загл...

Organizarea securităţii şi sănătăţii muncii la nivelul agenţilor economici din Republica Moldova

Organizarea activităţilor de securitatea şi sănătatea în muncă este realizată de către angajator, conform cerinţelor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă, Codului Muncii şi Regulamentul...

Noul Clasificator al Ocupațiilor din Republica Moldova

Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova se aplică în toate domeniile de activitate economică şi socială şi este obligator pentru toate autorităţile administraţiei publice centrale şi lo...

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...