37.9k
Home  »  Articole  »  Alte (HR, AE)   »   La fiecare instituție este necesar să fie desemnată minim o persoană responsabilă de securitatea și sănătatea în muncă

La fiecare instituție este necesar să fie desemnată minim o persoană responsabilă de securitatea și sănătatea în muncă

29.03.20232.280 views SSM Expert
(7 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

În conformitate cu prevederile art. 9 din Legea securității și sănătății în muncă nr. 186 din 10.07.2008, angajatorul este obligat să asigure securitatea şi sănătatea lucrătorilor sub toate aspectele ce ţin de activitatea desfăşurată.

Iar în conformitate cu pct. 3 din HG 95 din 05.02.2009, acesta poate organiza activităţile de protecţie şi prevenire prin patru modalităţi:

1) prin asumarea de către angajator, în condiţiile articolului 11 alineatul (10) din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, a atribuţiilor lucrătorului desemnat - cu condiția că acesta deține certificat că a participat la cursul SSM niv. 2 (40 ore);

2) prin desemnarea unui lucrător pentru a desfăşura activităţile de protecţie şi prevenire - cu condiția că acesta deține certificat că a participat la cursul SSM niv. 2 (40 ore);

3) prin înfiinţarea unui serviciu intern de protecţie şi prevenire - cu condiția că acesta este format din minim 2 persoane care dețin certificat că au participat la cursul SSM niv. 2 (40 ore);

4) prin apelarea la servicii externe de protecţie şi prevenire (contract de outsourcing - tel. 068118455, 068 821 572). 

Modalitatea 1. Prin asumarea de către angajator a atribuţiilor lucrătorului desemnat

În conformitate cu prevederile pct. 5 din HG 95 din 05.02.2009, angajatorul (conducătorul unității) poate efectua activităţile de protecţie şi prevenire, dacă se îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

1) activităţile economice desfăşurate în cadrul unităţii nu sînt dintre cele prevăzute în anexa nr. 1 la Regulamentul privind modul de organizare a activităţilor de protecţie a lucrătorilor la locul de muncă şi prevenire a riscurilor:
- Industria extractivă.
- Energia electrică şi termică, gaze şi apă.
- Construcţii.
- Industria prelucrătoare.
- Transporturi şi comunicaţii.
- Activităţi cu risc potenţial de expunere la radiaţii ionizante.
- Activităţi cu risc potenţial de expunere la agenţi toxici.
- Activităţi în care sînt implicate substanţe periculoase.
- Activităţi cu risc de expunere la agenţi biologici.

2) în unitate se desfăşoară activităţi economice fără pericole de accidentare sau de îmbolnăvire profesională;

3) angajatorul îşi desfăşoară activitatea profesională în unitate în mod efectiv şi cu regularitate;

4) angajatorul îndeplineşte cerinţele minime de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, corespunzătoare nivelului doi, conform dispoziţiilor punctelor 37-40 din HG 95 din 05.02.2009

Dacă conducătorul de unitate și-a asumat atribuțiile lucrătorului desemnat acesta face ordin sau dispoziție în care indică că iși asumă atribuțiile date.

Cu privire la conducătorul de unitate care și-a asumat atribuțiile lucrătorului desemnat mai este prevăzut și la pct. 73 din HG 95 din 05.02.2009 că acesta va urma cursul de instruire corespunzător nivelului doi de calificare (40 ore).

Modalitatea 2. Prin desemnarea unui lucrător pentru a desfăşura activităţile de protecţie şi prevenire

În conformitate cu pct. 10 din HG 95 din 05.02.2009, desemnarea nominală a lucrătorului (lucrătorilor) pentru a se ocupa de activităţile de protecţie şi prevenire se face prin ordinul sau decizia angajatorului.

Angajatorul va stabili activităţile de protecţie şi prevenire pe care lucrătorul desemnat, dispunînd de competenţă, timp necesar şi mijloace adecvate, urmează să le efectueze.

Activitățile de protecție și prevenire pe care lucrătorul desemnat urmează să le efectueze vor fi stabilite în fișa de post a acestuia, sau într-un regulament sau pot fi indicate chiar în ordinul de desemnare ca responsabil de securitatea și sănătatea în muncă.

În conformitate cu pct. 12 din HG 95 din 05.02.2009, pentru a putea să desfăşoare activităţile de protecţie şi prevenire, lucrătorul desemnat trebuie să îndeplinească cerinţele minime de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă corespunzătoare nivelului doi (40 ore), conform prevederilor punctelor 37-40 din HG 95 din 05.02.2009.

În conformitate cu art. 10 pct. 3 din Legea securității și sănătății în muncă nr. 186 din 10.07.2008, lucrătorii desemnaţi trebuie să dispună de timpul necesar pentru a-şi putea îndeplini obligaţiile prevăzute de legislația în vigoare.

Iar în conformitate cu art. 10 pct. 6 din Legea securității și sănătății în muncă nr. 186 din 10.07.2008, lucrătorii desemnaţi vor avea, în special, atribuţii privind securitatea şi sănătatea în muncă şi, cel mult, atribuţii complementare.

Lucrătorii desemnați sunt obligați să dețină cursul de instruire în domeniul SSM corespunzator nivelului 2 de calificare (40 ore), iar pentru a putea obține acest curs, în conformitate cu prevederile pct. 38 din HG 95 din 05.02.2009 aceștia vor avea studii superioare sau medii tehnice. De aici rezultă ca persoana care va fi desemnată responsabilă de securitatea muncii la unitate, obligatoriu va avea studii superioare sau medii tehnice, în caz contrar aceasta nu va putea obține certifivatul de absolvire a cursului SSM niv. 2 și respectiv nu va putea fi desemnată responsabilă de securitatea muncii la unitate.

Modalitatea 3. Prin înfiinţarea unui serviciu intern de protecţie şi prevenire 

 Serviciul intern de protecţie şi prevenire este un compartiment distinct, aflat în subordinea directă a angajatorului, pentru efectuarea activităţilor de protecţie şi prevenire.

 În conformitate cu prevederile pct. 18 dinHG 95 din 05.02.2009, serviciul intern de protecţie şi prevenire trebuie să fie format din lucrători (minim 2) care îndeplinesc cerinţele minime de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, corespunzătoare nivelului doi de calificare (40 ore).

În conformitate cu prevederile pct. 8 din HG 95 din 05.02.2009, angajatorul este obligat să organizeze serviciul intern de protecţie şi prevenire, la unităţile care desfăşoară activităţi dintre cele prevăzute în anexa nr. 1 la Regulamentul privind modul de organizare a activităţilor de protecţie a lucrătorilor la locul de muncă şi prevenire a riscurilor:

  • Industria extractivă.
  • Energia electrică şi termică, gaze şi apă.
  • Construcţii.
  • Industria prelucrătoare.
  • Transporturi şi comunicaţii.
  • Activităţi cu risc potenţial de expunere la radiaţii ionizante.
  • Activităţi cu risc potenţial de expunere la agenţi toxici.
  • Activităţi în care sînt implicate substanţe periculoase.
  • Activităţi cu risc de expunere la agenţi biologici.

Serviciul intern de protecţie şi prevenire se organizează în subordinea directă a angajatorului ca un compartiment distinct.

În conformitate cu prevederile pct. 17 dinHG 95 din 05.02.2009, angajatorul va consemna în regulamentul serviciului intern de protecţie şi prevenire activităţile de protecţie şi prevenire, care vor fi desfăşurate de către serviciul intern de protecţie şi prevenire.

Lucrătorii din cadrul serviciului intern de protecţie şi prevenire trebuie să desfăşoare numai activităţi de protecţie şi prevenire şi, cel mult, activităţi conexe, cum ar fi  prevenirea şi stingerea incendiilor şi protecţia mediului.

Modalitatea 4. Prin apelarea la servicii externe de protecţie şi prevenire (contract de outsourcing - tel. 068118455, 068 821 572). 

Serviciul extern de protecţie şi prevenire asigură, pe bază de contract, activităţile de protecţie a lucrătorilor la locul de muncă şi prevenire a riscurilor profesionale. 

Serviciul extern de protecţie şi prevenire trebuie să dispună de lucrători cu capacitate profesională adecvată şi de mijloacele materiale necesare pentru a-şi desfăşura activitatea.

Serviciul extern de protecţie şi prevenire trebuie să fie format din lucrători care îndeplinesc cerinţele minime de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă corespunzătoare nivelului doi, conform prevederilor punctelor 37-40 din HG 95 din 05.02.2009.

Contractul încheiat între angajator şi serviciul extern de protecţie şi prevenire trebuie să cuprindă activităţile de protecţie şi prevenire care vor fi desfăşurate de către serviciul în cauză

În cazul în care dvs. nu aveți pe cine desemna să preia atribuțiile privind securitatea și sănătatea în muncă, puteți apela la servicii externe de protecţie şi prevenire (contract de outsourcing - tel. 068118455, 068 821 572).

Contractul de prestare servicii (outsourcing) cu serviciul extern de protecție și prevenire SSM Expert, va prevedea oferirea următoarelor servicii:

1) La etapa inițială va efectua auditul in domeniul SSM si va veni cu un raport privind abaterile legislative depistate; 
2) Va elabora ordinele de numire a persoanelor responsabile de securitatea şi sănătatea în muncă la unitate; 
3) Va efectua instruirea introductiv generală în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a personalului beneficiarului cu îndeplinirea Fisei personale de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă; 
4) Va monitoriza efectuarea instruirii la locul de munca si periodica privind securitatea muncii; 
5)  Va elabora pachetul de instrucţiuni privind securitatea şi sănătatea în muncă necesare în procesul de activitate: 
· Instrucțiunea instruirii introductiv generale de securitate și sănătate în muncă; 
· Instrucțiunea privind acordarea primului ajutor medical accidentatului; 
· Instrucțiunea pentru conferirea I grupe calificative de electrosecuritate a personalului
neelectrotehnic; 
· Instrucțiunea de securitate și sănătate în muncă privind apărarea împotriva incendiilor; 
· Instrucțiunile de securitate si sanatate în muncă pentru toate ocupațiile și activitățile, expediate consultantului pe adresa electronică; 
6) Va elabora și întocmi Registrul de înregistrare a instrucțiunilor de securitate și sănătate în muncă; 
7) Va elabora și întocmi fișele personale de instruire în domeniul securității și sănătații în muncă pentru toți angajații beneficiarului conform listei primite de la acesta; 
8) Va întocmi planul anual de protecţie şi prevenire; 
9) Va efectua evaluarea factorilor de risc profesional la locurile de muncă cu întocmirea următoarelor documente: 
· Ordinul cu privire la evaluarea riscurilor profesionale; 
· Scala de cotare a gravităţii şi probabilităţii consecinţelor acţiunii factorilor de risc; 
· Fișele de evaluare a riscurilor profesionale pentru toate funcțiile și locurile de muncă; 
10) Va elabora si intocmi urmatoarele  Registre: 
· Registrul de înregistrare a instruirilor pentru atribuirea I grupe de electrosecuritate a personalului neelectrotehnic; 
· Registrul de evidenta a instruirilor privind apararea impotriva incendiilor; 
· Registru pentru acordare a echipamentului individual de protecție lucrătorilor; 
· Registru de înregistrare a accidentelor de muncă la întreprindre. 
11) Va intocmi Regulamentul cu privire la stabilirea atribuţiilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a conducătorilor unităţii, lucratorilor desemnaţi (specialist securitatea şi sănătatea muncii) sau serviciu extern de securitate şi sănătate în muncă, conducătorilor locurilor de muncă, specialiştilor şi lucrătorilor; 
12) Va actualiza toate actele privind securitatea muncii la necesitate; 
13) Va efectua instruiri privind apărarea împotriva incendiilor la angajarea noilor persoane și periodic o dată la 6 luni, cu îndeplinirea Registrului de evidență a instruirilor privind apărarea împotriva incendiilor; 
14) Va efectua instruiri la prima grupă de electrosecuritate a personalului neelectrotehnic la angajarea noilor persoane și periodic o dată la 12 luni, cu îndeplinirea Registrului de evidență a instruirilor la prima grupă de electrosecuritate a personalului neelectrotehnic; 
15) Va participa și oferi asistenta în cadrul controalelor efectuate de către organele cu drept de control în domeniul SSM; 
16) Va participa la cercetarea accidentelor cu incapacitate temporară de muncă; 
17) Va propune periodic recomandari si măsuri de înlăturare a abaterilor de la legislația SSM. 

Cursurile de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă

Indiferent cine va fi desemnat responsabil de securitatea și sănătatea în muncă la unitate, acea persoană va fi obligată să participle la cursuri privind securitatea și sănătatea în muncă corespunzătoare nivelului 2 de calificare, cu durata de 40 ore.

În conformitate cu prevederile pct. 40 din HG 95 din 05.02.2009, cursurile de instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, se realizează de către servicii externe de protecţie şi prevenire.

Cursurile de instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă se vor finaliza cu verificarea cunoştinţelor însuşite, rezultatele cărora se vor consemna într-un proces-verbal, care se va păstra la serviciul extern de protecţie şi prevenire, cel puţin 36 luni de la data absolvirii cursului de instruire.

Absolvirea cursurilor de instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă se va atesta prin certificate de absolvire eliberate de serviciile externe de protecţie şi prevenire

În conformitate cu prevederile pct. 72 din HG 95 din 05.02.2009, conducătorii unităţilor care nu şi-au asumat atribuţiile lucrătorilor desemnaţi, conducătorii locurilor de muncă, specialiştii şi reprezentaţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă vor urma cursul de instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă corespunzător nivelului  unu de calificare cu durata de 8 ore. Pentru programare la acest curs, accesați următorul link - www.ssmexpert.md/cursuri/online.

În conformitate cu prevederile pct. 73 din HG 95 din 05.02.2009, conducătorii unităţilor care şi-au asumat atribuţiile lucrătorilor desemnaţi şi lucrătorii desemnaţi vor urma cursul de instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă corespunzător nivelului  doi de calificare cu durata de 40 ore. Pentru programare la acest curs, accesați următorul link - www.ssmexpert.md/cursuri2/online

Graficul cursurilor de securitate și sănătate în muncă îl puteți vedea pe următorul link - https://ssmexpert.md/curs.

Atenție !!! Pentru nerespectarea cerințelor indicate mai sus angajatorul poate fi sancționat cu amendă de la 240 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, sau cu amendă de la 400 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice în conformitate cu prevederile art. 55 – 3 prim din Codul Contravențional al RM.

Pentru mai multe detalii cu privire la prestare de servicii în domeniul SSM, pentru programare la cursuri, sau pentru consultații cu privire la aspectele privind securitatea în muncă puteți suna la nr. 068118455 – Ion DARII, sau puteți scri la adresa de email – director@ssmexpert.md.

Autor: Ion Darii, Administrator al Serviciului extern de protecție și prevenire SSM Expert
Tel. 068 11 84 55 ; 068 821 572;
Fix. 022 20 33 55 
Web. ssmexpert.md

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...