Home  »  Articole  »  Contabilitate

Contabilitate

Sortează după:

Achiziţie de teren cu construcţie veche spre demolare: aspecte contabile şi fiscale

De ce am decis să abordăm acest subiect? Deoarece situaţia în care cumpărătorul achiziţionează un teren pe care este amplasată o construcţie veche, cu scopul de a o demola, pentru a construi &ic...

Сontracte de investiţii în construcţii: aspecte contabile şi fiscale

Prevederi contractuale principale În conformitate cu obiectul contractului de investiţii în construcţia spaţiului locativ (în continuare - contract de investiţii), o parte, e...

Реализация активов, которые составили вклад в уставной капитал

Почему решили обсудить эту тему? К сожалению, встречаются суждения некоторых адвокатов, нотариусов, бухгалтеров, которые претендуют на уменьшение уставного капитала в момент продажи актива, который ра...

Valoarea reziduală a mijlocului fix. Aspecte contabile și fiscale

14.09.20172.452 views

Adrian Ştirbu, Auditor

Valoarea reziduală, în cele mai dese cazuri, nu primește atenția pe care o merită la data punerii în funcțiune a mijlocului fix, deoarece, de obicei, această sarcină cade pe umerii contabi...

Profitul în calitate de sursă de acoperire a cheltuielilor entității. Aspecte contabile

Context Profitul net sub aspect contabil poate constitui o sursă de acoperire a cheltuielilor curente ale întreprinderii: salarii angajaților, onorarii membrilor organelor de conducere ale soci...

Stocuri depozitate la terți. Aspecte contabile și fiscale

22.08.20172.605 views

1

Irina Rabovilă, Contabil

Context O societate "X" achiziționează stocuri pe care le depozitează într-un depozit extern, ce aparține entității "Z" în baza unui contract de prestare a serviciului de depozitare. Cum ...

Agenda unui contabil: creștere de capital, împrumut fără dobândă

Luni Azi, în poșta electronică am găsit un mesaj, la care la timpului lui n-am răspuns. Astăzi întrebarea mi-a părut foarte interesantă: Împrumut acordat de un agent ...

Stocuri „învechite”. Aspecte contabile

07.08.20171.977 views

1

Adrian Ştirbu, Auditor

SNC "Stocuri" stabilește că stocurile se recunosc ca active circulante la respectarea simultană a următoarelor condiţii: 1) sînt controlate de entitate, adică se află în proprietatea aces...

Metode de ținere a contabilității elaborate de entitate

25.07.20171.806 views

Adrian Ştirbu, Auditor

În practica contabilă se întâlnesc situații (fapte economice) pentru care în SNC nu se regăsesc prevederi certe în scopul reflectării acestora în evidența contabilă...

Distribuire de active nemonetare către proprietari. Aspecte contabile

Context  În unele situații societatea comercială distribuie alte active în afara numerarului (active nemonetare) drept dividende, plăți de lichidarea sau în formă de alte plăți...

Înregistrare

Restabilire

Se încarcă...