Home  »  Articole  »  Contabilitate

Contabilitate

Sortează după:

Problemele legate de contabilizarea imobilizărilor necorporale, după părerea noastră, au rămas fără o atenție publică pe care o merită. După părerea noastră, autorii în edițiile periodice de specialit...

Motiv pentru scrierea acestui articol a constituit publicațiile la această temă în edițiile periodice de specialitate. Unele concluzii din aceste publicații nu sunt certe, corespunzător, mai jos preze...

Versiunea în limba română С 01 января 2021 г. вступают в силу множество изменений, связанных с удержаниями из заработной платы. В первую очередь это – отмена индивидуальных взносов социального стра...

Versiunea în limba rusă Din 01 ianuarie 2021 întră în vigoare mai multe modificări legate de reținerile din salariu. În primul rând anularea contribuțiilor de asigurări sociale individuale, majorar...

Versiunea în limba română Введение В данной статье мы проанализируем бухгалтерские аспекты, связанные с выданными авансами с точки зрения изменений, внесенных в Национальные стандарты бухгалтерс...

Conform definiției din SNC ”Venituri” venituri sub formă de dobânzi reprezintă venituri din utilizarea numerarului sau a echivalentelor acestuia, precum şi din deţinerea obligaţiunilor şi a altor sume...

Versiunea în limba română Введение Представленная в анализируемом примере ситуация была отобрана из текущей бухгалтерской практики и, на первый взгляд, кажется простой, но содержит в себе некоторы...

Versiunea în limba rusă Introducere În acest articol o să analizăm aspectele contabile ce țin de avansurile acordate prin prisma modificărilor operate în Standardele Naționale de Contabilitate (...

Versiunea în limba rusă Introducere Situația prezentată în exemplul analizat a fost selectată din  practica contabilă curentă și care, la prima vedere, se pare că este simplă, dar care conț...

Versiunea în limba română Поводом для написания этой статьи послужила ситуация, с которой некое предприятие столкнулось недавно, и обратилось, впоследствии, за разъяснением.    Пример 1. Предпри...

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...