Home  »  Articole  »  Contabilitate

Contabilitate

Sortează după:

Servicii turistice – soluții contabile prin prisma standardelor internaționale de contabilitate

Context Mai mult timp în urmă am participat la o masă rotundă, organizată de redacția revistei Monitorul Fiscal.md, la care au fost puse în discuție problemele de ordin contabil și...

Achiziția unui autoturism. Sfaturi pentru contabil

În acest articol vom discuta despre înregistrarea în evidența contabilă a achiziției autoturismelor destinate utilizării în activitatea entităților și nu în scopuri de re...

Evenimente ulterioare datei raportării în exemple

Context Prevederile standardelor de contabilitate, legate de contabilizarea evenimentelor ulterioare datei întocmirii situațiilor financiare, nu sunt dezbătute prea des pe paginile ediț...

Valabilitatea foilor de parcurs pentru autoturisme

În activitatea sa entitățile utilizează autoturisme, care sînt conduse de către angajații cu diferite funcții (de exemplu agent de vânzări, jurist, director, etc.) și care se deplase...

Transfer de active întreprinderilor specializate – aspecte contabile și fiscale

Context O companie de construcții construiește un proiect rezidențial într-o zonă care nu este conectată la rețeaua de electricitate. Pentru a avea acces la aceasta, compania de construc...

Затраты по займам – некоторые особенности отражения в учете

Затраты по займам – проценты и другие затраты по полученным займам и договорам финансового лизинга (НСБУ «Затраты по займам»). В состав расходов по займам могут входить: ...

Cum contabilizăm reducerile de preț? Cele mai frecvente întrebări contabile

07.08.20184.207 views

9

Adrian Știrbu, Auditor

În activitatea lor, furnizorii de mărfuri și servicii practică acordarea reducerilor de preț, disconturilor sau bonusurilor clienților săi. Astfel de reduceri pot fi de diferită natură și formă....

Bunuri transmise pentru testare – tratament contabil și fiscal

16.07.20181.367 views

2

Adrian Știrbu, Auditor

Unele entități producătoare de bunuri sau importatoare de mărfuri, conform legislației în vigoare, urmează să supună bunurile produse (importate) diferitor testări sau certificări privind calita...

Contracte de asigurare și diferențe de sumă

02.07.20181.255 views

Adrian Știrbu, Auditor

În practică, există situații cînd entitățile încheie contracte de asigurare facultativă a bunurilor, în care primele de asigurare sînt exprimate în valută străină (...

Aport nemonetar în capitalul social: aspecte contabile

Înregistrările contabile privind aportul nemonetar al proprietarului în capitalul social al entității fondate se regăsesc în toate manualele de contabilitate și nu prezintă o problem...

Înregistrare

Restabilire

Se încarcă...