Home  »  Articole  »  Contabilitate

Contabilitate

Sortează după:

Context Începând cu 1 ianuarie 2020 au intrat în vigoare mai multe modificări în Standardele Naționale de Contabilitate (SNC), operate prin Ordinul Ministerului finanțelor nr.48 din 12.03.2019. Nec...

În activitatea sa entitățile, care dispun de mijloace de transport, procură anvelope și acumulatoare care ulterior sunt montate în locul celor uzate. Această situație apare din cauza că durata de func...

26.06.2020803 views

2

Golea Natalia, Ciorici Maria

INTRODUCERE La 1 ianuarie 2020 au intrat în vigoare modificări operate în SNC „Capital propriu și datorii” („CPD”). În prezentul articol sunt examinate conținutul și modul de aplicare a principalel...

Motiv pentru scrierea acestui articol a constituit o situație din practica contabilă ce ține de recunoașterea costurilor inițiale ale unui element de imobilizări corporale și care ar putea fi interesa...

Introducere Subiect pentru acest articol a constituit următoare situație din practica contabilă. Întreprinderea  mamă rezidentă a Belgiei, pe parcursul perioadei de raportare a acordat servici...

02.06.2020765 views

1

Andrei Tarîța, avocat

1. Aspecte generale La prima vedere, falimentul companiilor cu probleme financiare este perceput ca un proces natural care duce la vindecarea situației generale a pieței. Totuși reieșind din intere...

29.05.20201.674 views

2

Lilian Munteanu, contabil

Zilnic, pagina Contabilsef.md primește de la cititori diverse întrebări, legate de profesia unui contabil. Dar ce prezintă această profesie și care sunt laturile pozitive și negative ale acesteia? – n...

În practică apar situații cînd entitățile primesc stocuri cu titlu gratuit. Aceste stocuri urmează a fi reflectate în evidența contabilă a entității în baza SNC ”Stocuri”. După cum cunoașteți, din 01....

Introducere Noțiunea de „fond comercial” a apărut în textul standardelor naționale de contabilitate (SNC) recent odată cu publicarea modificărilor în SNC-uri, intrate în vigoare la 01.01.2020. Acea...

Introducere Tranzacţiile cu acţiunile şi/sau cotele părţi în capitalul social al unei societăţi sunt cele mai răspândite operaţiuni cu titluri de proprietate pe piaţa valorilor mobiliare. Creşterea sa...

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...