37.9k
Home  »  Articole  »  Contabilitate   »   Plăți de stimulare către angajați din contul profitului: aspecte contabile și fiscale

Plăți de stimulare către angajați din contul profitului: aspecte contabile și fiscale

Introducere În octombrie 2023 au intrat în vigoare mai multe modificări la Legea nr.135/2007 privind societățile cu răspundere limitată (în continuare Legea) menite să îmbunătățească mediul de afaceri din țara noastră. Astfel, Legea a fost completată cu art.311 cu următorul conținut: „Articolul 311 Capitalul de stimulare(1) Societatea poate, prin decizie unanimă a asociaților, să formeze un capital de stimulare a beneficiarilor (personalului angajat) pentru a-i stimula și cointeresa ...

Această informație este protejata

Pentru a vizualiza vă rugăm să vă autentificați

Inregistrare Autentificare

Comentarii

 1. Negara Ghenadie spune:

  bune analize. mersi

  putem discuta mult despre consecintele fiscale si contabile ale formarii si utilizarii capitalului de stimulare. dar, la solutionarea consecintelor am sa ma starui de fiecare data sa fiu succint.

  in intelegerea noastra, solutia contabila la moment ptr entitatile care aplica SNC la caz este urmatoarea:

  – Dacă sistemul de reglementare normativă a contabilităţii nu stabileşte metodele de ţinere a contabilităţii referitor la un aspect (problemă) concret(ă), entitatea este în drept să elaboreze metoda respectivă în baza prevederilor Legii contabilităţii și raportării financiare, SNC şi altor acte normative în care sînt reglementate aspecte similare (gn: „Plăţile din capitalul de stimulare se asimilează dividendelor” (p.8, SNC Politici Contabile).
  – Datoriile privind dividendele (gn: „Plăţile din capitalul de stimulare se asimilează PRIN LEGE dividendelor”) calculate se contabilizează ca diminuare a profitului nerepartizat al anilor precedenţi şi majorare a datoriilor curente. (p. 63 SNC CPD).

  normele contabile invocate mai sus se sincronizeaza perfect cu normele art. 31.1 Legea SRL

  cu stima,
  g.n.

  1. Adrian Stirbu spune:

   La acest capitol ași atrage atenția si la principiile generale de care trebuie să ne conducem în contabilitate, și anume la principiu:
   prioritatea conţinutului asupra formei – presupune că informațiile prezentate în situațiile financiare trebuie să reflecte mai curînd esenţa și conținutul faptelor economice, decît forma juridică a acestora ( p. 6 Legea CRF)

   1. Negara Ghenadie spune:

    mersi de dialog.
    una mica observatie: Recunoaşterea şi evaluarea elementelor contabile se efectuează în conformitate cu prevederile standardelor de contabilitate şi ale altor acte normative elaborate conform art.8 alin.(1) lit.b) din Legea CRF 287/ 2017 (art. 13). totodata, dezlegarea contabila a unor situatii neprevazute in sistemul de reglementare normativa se realizeaza prin algoritmul expus la p. 8 SNC . Politici contabile. in intelegerea noastra, in cazul asimilarii platilor din capitalul de stimulare cu dividendele, precum si ca acest capital de stimulare se formeaza din profitul net dupa impozitare, sensul economic al evenimentului analizat este urmator: este profit net este capital de stimulare si corespunzator plata din acest capital catre angajati, nu este profit net nu este nici capital de stimulare/ plata asimilata dividendului. salariatul poate sa presteze lucrari/ servicii / munca de super calitate si importanta/ valoare semnificativa, insa daca la inchiderea exercitiului nu este profit net, nu este nici „dividend” platit salariatului mentionat mai sus. deci, in ipoteza ca acest „dividend” este o plata ptr munca, atunci in cazul lipsei profitului net plata ptr munca depusa va fi „zero”. mai mult decit atit, mecanismul de formare a acestui capital este unul direct dependent de inchiderea exercitiului si aprobarea situatiilor financiare, or, chiar avind un algoritm de plus/ minus, totusi provizionul creat pe seama cheltuielilor poate sa nu corespunda cerintelor de recunoastere a datoriilor pina la decizia AGA . cu stima, gn

    1. Adrian spune:

     De acord cu cele menționate ca trebuie aplicat prevederile p. 8 din SNC Politici contabile. Respectiv daca SNC nu prevad careva reguli, este logic sa aplicam prevederile standardelor internaționale de contabilitate care prevăd cum trebuie de procedat in acest caz si anume IAS 19 „Beneficiile angajaților”.

     Alt aspect. Cu ce se deosebește prima anuala sau bonus de performanța anual acordat organului de conducere ca % din profitul net al entitatii, care se practica pina in prezent si se considera ca cheltuiala perioadei de plăți de stimulare conform art. 31/1 din Legea SRL pentru organul de conducere care este stabilit ca in aceiași mărime % din profitul net? Va îndeplini diferite sarcini? Va face diferite eforturi? Sau va efectua o alta muncă?
     Si in ambele cazuri acestea in mod normal se aproba din timp de AGA (de exemplu la început de anul 2024 si care vor fi achitate in 2025 deja după închiderea anului respectiv) ca beneficiarii sa cunoască care poate fi efectul de la eforturile lor depuse.

     1. Negara Ghenadie spune:

      buna ziua.
      juridic vorbind, mecanismul capitalului de stimulare instituit prin lege recunoaste angajatul SRL ca detinator de cota „virtuala” in capitalul social al entitatii, doar cu un singur drept care poate fi evaluat in bani (sa primeasca dividend) si cu un alt drept care nu poate fi evaluat in bani (sa aiba acces la situatiile financiare). modul de recunoastere si marimea acestui drept care poate fi evaluat in bani tine de competenta exclusiva a asociatilor (este si normal, intrucit repartizarea profitului tine de competenta AGA). in acest context acest drept a personalului angajat difera semnificativ de dreptul care rezulta din art. 138 CM al RM.
      economic vorbind, continutul acestui capital de stimulare, care rezulta din scopul formarii acestui capital, presupune efectuarea unor plati (cu periodicitatea restrinsa) catre personalul angajat, plati care in conditiile legii trebuie asimilate dividendelor.
      contabil vorbind, daca Legea SRL nu le-ar fi dat accestor plati statut de dividende, si nu ar fi specificat ca acest capital din care se face plata acestor dividende se formeaza din contul profitului net, am fi putut examina contabilizarea formarii/ utilizarii acestui capital anafara normelor care guverneaza contabilizarea dividendelor, de exemplu prin analogie cu provizioanele privind beneficiile angajatilor (p. 85.1, 1) SNC CPD). totodata, daca as fi argumentat suplimentar contabilizarea accestor plati in componenta cheltuielilor as fi atras atentie la definitia din SNC Cheltuieli (care mentioneaza expres care diminuari de capital propriu nu se recunosc ca cheltuieli) si nu m-as fi concentrat doar asupra inregistrarilor contabile (care nu se regasesc in PGCC) si principiilor contabile (care de fapt sunt pentru normalizator de respectat la elaborarea cadrului normativ contabil). Totodata, Legea SRL stabileste sursa de formare a capitalului analizat (care prin prisma normelor de distribuire a profitului net, inclusiv prevazute in Legea CRF) !!!la moment!!! nu sustin pozitia autorului, precum ca aceste plati de stimulare trebuie contabilizate pe seama cheltuielilor curente.

      cu stima,
      gn

     2. Adrian spune:

      Am inteles ca la tratamentul contabil va porniti de la forma juridica a platilor de stimulare. EU mai sus am expus argumente

 2. Negara Ghenadie spune:

  mersi de dialog. dl Adrian, la tratamentul contabil ne conducem de prevederile Legii CFR si SNC (daca aplic SNC). iar in situatia cind Legea asimileaza(egaleaza) aceste plati cu dividendele, cu consecintele corespunzatoare- inchidere exercitiu, aprobare situatii financiare, decizia AGA despre repartizarea profitului net dupa destinatii (inclusiv plata dividendelor), inregistrarea repartizarii dupa destinatie (inclusiv plata dividendelor)- nu vad argumentele autorului ca aceste „plati/stimulente” trebuie contabilizate pe seama cheltuielilor curente, concomitent cu inregistrarea unei obligatii catre personalul angajat privind aceste „stimulente”.
  in baza la ce? a unui Regulament? sunt ferm convins, ca regulamentul nu poate inlocui normele privind distribuirea profitului societatii din urmatoarele considerente:
  – acesta (regulamentul) nu poate inlocui statutul societatii si nici nu este parte integranta a statutului (deci nu este obligatoriu de respectat de catre asociati);
  – decizia de repartizare a profitului , inclusiv a dividendelor se aproba de AGA, respectind procedurile legale/ statutare;
  – formarea capitalului de stimulare trebuie sa se aprobe cu votul unanim al asociatilor, decizie care trebuie sincronizata in primul rind nu cu prevederile Regulamentului, dar cu privire la normele privind distriburea profitului,
  – etc etc

  despre care continut economic vorbiti, cind statutul acestor plati este reglementat expres prin lege? incercati sa simulati un scenariu, cind un asociat minoritar nou venit nu este de acord cu plata acestor „dividende”. ce se va intimpla cu „calculele/ inregistrarile” efectuate pina la decizia de repartizare/ distribuire a profitului? sau, ce se va intimpla in situatia cind in „regulament” se va indica ca pentru aceasta plata angajatilor, cu votul unanim al asociatilor, poate fi indreptata o suma din profitul net in marime de pina la 10% dupa aprobarea situatiilor financiare, daca asociatii nu stabilesc altfel? sau ce se va intimpla in situatia cind, in regulament va fi indicat: marimea acestor plati catre salariati se va aproba la AGA, cu votul unanim al asociatilor? etc etc

  cu stima,
  gn

 3. Ciobanu Veaceslav spune:

  Buna ziua! Multumesc pentru comentariii. In acelasi timp, argumentele contra reflectarii platilor din capitalul de stimulare prin conturile de cheltuieli le resping. Nu este in drept legea privind SRL cu toate formularile folosite in aceasta lege, sa modifice modul de intocmire a situatiilor financiare, sa stabileasca cum trebuie sa fie contabilizate unele plati catre angajati prin conturule de cheltuieli sau din capital? Am spus si in textul articolul, prevederea din legea analizata precum proprietarii creeaza din profitul net un capital (fond) de stimulare a angajatilor, nu insemna mai mult decat faptul ca suma corespunzatoare din profit nu se repartizaza pentru consum (dividende) si se rezerveaza ca sursa pentru acoperirea cheltuielilor corespunzatoare. Crearea rezervei – capitalului de stimulare, nu inseamna ca cheltuielile pentru care a fost creata aceasta rezerva urmeaza sa fie reflectate direct in capital. Alt exemplu cu continut asemanator. Proprietarii decit sa creeze din profit un font pentru investitii in suma de 10 mln lei. Continutul economic al acestei decizii este ca proprietarii decid sa nu repartizaze spre consum- pentru plata dividendelor 10 mln lei dar sa lese aceasta suma intreprinderii pentru dezoltare, Dt 332, 333 Ct 323 – 10 mln. Asta-i tot. Investitiile (cheltuielile) vor fi facute din numele intreprinderii si contabilizate in modul cel mai obisnuit.
  Ca sa intelegem cum trebuie sa fie contabilizate platile catre angajati din capitalul de stimulare, va rog sa raspundeti la urmatoarea intrebare. Aceste plati sunt pentru munca desfasurata de angajati? De raspunsul la aceasta intrebare depinde modul de contabilizare. Daca raspunsul este afirmativ, atunci aceste plati sunt parte componenta a cheltuielilor, costurilor de productie si urmeaza sa fie contabilizate corespunzator – prin conturile de cheltuieli, costuri de productie. Pe de alta parte, un raspuns negativ la intrebare nu poate fi deoarece nu exista alt scop pentru care ar putea fi stimulati angajatii. Referinta la “cote virtuale” nu tine de domeniul contabilitatii.
  In activitatea mea am avut urmatorul caz, entitatea reflecta o parte din amortizarea MF direct in capital Dt 323 Ct 124. Explicatia era urmatoarea: exista o decizie a Consiliului de administratie a societatii in acest sens (!??), iar scopul urmarit – infrumusetarea situatiilor financiare pentru a putea participa la tendere, premia managmentul societatii. Situatia analizata in articol are acelasi continut– o parte din cheltuieli cu salariile angajatilor se propune sa fie reflectata in capital. NU se poate. Solutia este simpla – cheltuielile intreprinderii trebuie sa fie contabilizate prin conturile special destinate pentru acestea, dar nu din contul capitalului.
  Raspunsurile la toate intrebarile ridicate in comentarii exista in IFRS (IAS19), inclusiv ce tine de modul de calcul a platilor catre angajati din profit pina la finalizarea exercitiului financiar, de exemplu proprietarii decid sa indrepte 10% din profit pentru capitalul de stimulare. Solutie – modul de calcul a profitului (beneficiului) in acest scop urmeaza sa fie stabilit in Regulament (prospect), de exeplu profit inregistrat excus platile de stimulare. In IFRS cert este stabilit: platile de stimulare catre angajati din profit se reflecta prin conturile de cheltuieli! De ce noi incercam sa inventam altceva? Legea privind SRL e de vina? NU. Sa presupunem ca entitatea A din RM aplica IFRS si face plati catre angajati din capitalul de stimulare. In acest caz, A va reflecta cert aceste plati prin conturile de cheltuieli – asa cum prevede standardele de care se conduce, fara a tine cont de continutul legii nominalizate.
  In acest caz, de ce alta entitate care aplica SNC trebuie sa apice o alta abordare contabila fiind influentata de continutul Legii privind SRL? De ce sa nu se conduca de bunele practici contabile la nivel international? Trebuie sa tinden spre bunele practici contabile si standarde profesionale de calitate. Articolul este, in primul rand, despre aceasta. Multumesc.

 4. Negara Ghenadie spune:

  mersi frumos de dialog.
  dl Ciobanu Dstra ati avea dreptate ,
  daca in situatia in care in Legea SRL nu s-ar fi echivalat/egalat aceste plati cu dividendele si nu s-ar fi indicat ca aceste plati trebuie aprobate unanim de asociati (a se vedea inclusiv si norma art. 39(2) Legea SRL). acel regulament (plan de participare la profit) nu trebuit privit inafara normelor de distribuire a profitului net ( a se vedea inclusiv normele art. 39(4) legea SRL).
  iar la plata dividendelor noi avem norme contabile in SNC, norme care sunt mai aproape de situatie decit normele din SNC referitor stimulente angajatilor (prin provizion), norme care, apropo, nu sunt obligatorii conform SNC.

  cu stima,
  gn

  1. Adrian spune:

   prioritatea conţinutului asupra formei – presupune că informațiile prezentate în situațiile financiare trebuie să reflecte mai curînd esenţa și conținutul faptelor economice, decît forma juridică a acestora ( p. 6 Legea CRF)

   Argumentul care il invocati ca astfel este scris in Legea SRL – deci porniti de la forma juridica a tranzactiei.

   Astfel se pot trece toti salariatii prin acest capital de stimulare si atunci rezultatele financiare ale companiei vor arata foarte bine. Ulterior fondatorii depun situatiile financiare pentru credite, fie vor sa se listeze pe bursa, sau sa vinda afacerea ori sa atraga careva investii. Va fi o prezentare corecta a situatiei de profit si pierdere?

   1. Negara Ghenadie spune:

    buna ziua,
    discutii privind natura acestor plati, recunoscute prin lege ca dividende, pot fi purtate la nesfirsit, desi am mentionat ca aceste plati, in Moldova, sunt inafara remuneratiei salariatului pentru munca/ servicii (nu sunt platite conform reglementarilor salarizarii muncii sau altor drepturi care rezulta din CIM sau CCM). in acest context, atita timp cit legea asimileaza aceste plati dividendelor, fara o interventie a normalizatorului pe domeniul contabilitate in raport cu alt „continut economic” decit cel recunoscut prin lege, nu sunt motive de contabilizat aceste plati pe seama cheltuielilor, intrucit prin Lege aceste plati sunt guvernate de normele repartizarii profitului, cu toate consecintele, inclusiv contabile.
    Va rog mult sa nu exageram cu exemple extreme, sau cu unele proectii care deraiaza de la continutul legal al platilor analizate, intrucit putem induce in eroare cititorii, inclusiv in materia impozitarii acestor plati. cu stima, gn

    PS entitatile de care vorbim nu se listeaza la bursa, iar prin livrarea situatiilor financiare unor utilizatori profesionisti (care pot chiar prin contract impune restrictii in ale distribuirii profitului), se prezuma ca acestea le pot citi.

 5. Negara Ghenadie spune:

  PS exemplu cu amortizarea la DT 323 nu este conform SNC (a se vedea p. 21 SNC INC). deci autorul s-a ciocnit cu o situatie de abatere de la normele SNC, abatere care nu trebuie proiectata si peste situatia analizata

  cu stima,
  gn

 6. Negara Ghenadie spune:

  buna ziua, este interesant in continuare cum abordeaza contabil MinFinul platile analizate aici? autorul a anuntat o interpelare catre acesta, mersi

  PS „Nu se recunosc ca cheltuieli: cotele retrase din capitalul social şi alte plăţi efectuate pe seama capitalului propriu” (p. 15, SNC Cheltuieli) 😉

Articole similare

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...