Întrebări-Răspunsuri

Sortează după:

Rezultatul fiscal din vânzarea unui mijloc fix amortizat contabil

Întrebare: Un mijloc fix camion la data 01.01.2023 are o valoare contabilă de 0.00 lei, valoarea neamortizata fiscală – 0.00 lei și nu este inclus în Registru privind evidența și calcularea amortizări...

Apare obligația întocmirii declarațiilor fiscale în cazul GȚ care nu a obținut venit impozabil?

06.03.2024503 views

Daniela Manolachi, contabil

Întrebare: În cazul în care gospodăria țărănească este pe zero cum întocmim darea de seamă? Răspuns: În conformitate cu prevederile Legii pri­vind gospodăriile ţărăneşti (de fermier) nr. 1353/2000 ...

Împrumut fără dobândă acordat unei părți interdependente, consecințe fiscale începând cu anul 2023

Întrebare: Compania X acordă companiei Y un împrumut fără dobândă, fiind părți interdependente. În contextul modificărilor din anul 2023, intrare în vigoare a prevederilor art.21 alin.(6) din Codul fi...

Deducerea sumei TVA în cazul procurării achitate cu cardul de plată de afaceri

Întrebare: Referitor la dreptul de deducere a sumei TVA conform art.102 alin.(10) lit. (d) din CF pentru procurările achitate prin intermediul cardului de plată de afaceri, cum realizăm înregistrarea ...

Reflectarea în declarația VEN12 a donației de mijloace fixe organizației religioase

Întrebare: Întreprinderea a eliberat cu titlu gratuit unei biserici mijloace fixe în mărime de 200,000 lei. În declarația VEN12 cum reflectăm această operațiune? Răspuns: Pentru a prezenta un răspu...

Obligațiile fiscale ale persoanei fizice nerezidente în cazul deținerii unui bun imobil amplasat în Republica Moldova

21.12.2023434 views

Daniela Manolachi, contabil

Întrebare: Urmează a fi achitat impozitul pe avere de către persoanele fizice nerezidente care dețin bunuri imobile în Republica Moldova? Răspuns: Conform prevederilor art. 2871 din Codul fiscal (C...

Regimul fiscal al donațiilor efectuate în scopuri filantropice

12.12.2023660 views

Daniela Manolachi, contabil

Întrebare: Societatea intenționează să doneze unui ONG un mijloc fix în scopuri filantropice. Care vor fi consecințele fiscale? Răspuns:  În conformitate cu art. 1 alin. (1) din Legea cu privi...

Modul de impozitare și declarare a indemnizaţiei de eliberare din serviciu

05.12.2023798 views

Daniela Manolachi, contabil

Întrebare: Care este modul de impozitare a compensației privind eliberarea din funcție a salariatului în legătură cu reducerea funcției? Răspuns: Potrivit art. 86 alin. (1) lit. c) din Codul muncii...

Scutirea pentru persoana întreținută student

28.09.20231.504 views

Daniela Manolachi, contabil

Întrebare: Beneficiază de scutire pentru persoanele întreținute angajatul a cărui copil își face studiile peste hotarele Republici Moldova și primește bursă? Răspuns: Potrivit prevederilor art. 12 ...

Compensarea cheltuielilor de deplasare în cazul angajaților cu dublă cetățenie

12.09.20231.150 views

Daniela Manolachi, contabil

Întrebare: Persoana delegată a trecut vama cu pașaport românesc, avem dreptul să-i achităm diurna și cazarea? Răspuns: Prin deplasare în interes de serviciu se înţelege delegarea salariatului, conf...

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...