Întrebări-Răspunsuri

Sortează după:

Privind păstrarea numerarului în casieria întreprinderii

30.01.20097.675 views

Privind păstrarea numerarului în casieria întreprinderii Întrebare: Ce prevede legislaţia referitor la limita de numerar care se permite a fi păstrată în casieria întreprinderii? Care este terme...

Privind păstrarea numerarului în casieria întreprinderii

30.01.200917.318 views

1

Privind păstrarea numerarului în casieria întreprinderii Întrebare: Ce prevede legislaţia referitor la limita de numerar care se permite a fi păstrată în casieria întreprinderii? Care este terme...

Privind plătitorii CAS şi PAM, care conform legii nu sunt obligaţi să prezinte declaraţiile 4-BASS şi MED 08

30.01.20093.449 views

Întrebare:  Care categorii de plătitori de CAS şi PAM nu trebuie să prezinte declaraţii 4-BASS şi rapoarte MED 08? Trebuie de prezentat rapoarte privind plăţile în bugetul asigurărilor sociale de st...

Privind plătitorii CAS şi PAM, care conform legii nu sunt obligaţi să prezinte declaraţiile 4-BASS şi MED 08

30.01.20099.881 views

Întrebare:  Care categorii de plătitori de CAS şi PAM nu trebuie să prezinte declaraţii 4-BASS şi rapoarte MED 08? Trebuie de prezentat rapoarte privind plăţile în bugetul asigurărilor sociale de st...

Privind regimul de impozitare a cheltuielilor legate de asigurarea medicală (facultativă) a angajaţilor şi a familiilor acestora

30.01.20093.211 views

Privind regimul de impozitare a cheltuielilor legate de asigurarea medicală (facultativă) a angajaţilor şi a familiilor acestora Întrebare: Сompania noastră a luat decizia de a compensa cheltuie...

Privind regimul de impozitare a cheltuielilor legate de asigurarea medicală (facultativă) a angajaţilor şi a familiilor acestora

30.01.20092.241 views

Privind regimul de impozitare a cheltuielilor legate de asigurarea medicală (facultativă) a angajaţilor şi a familiilor acestora Întrebare: Сompania noastră a luat decizia de a compensa cheltuie...

Privind calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală din sumele alocate de către angajatori pentru acoperirea cheltuielilor aferente studiilor angajaţilor

27.01.20091.658 views

1

Întrebare:  Întreprinderea „X” a decis să achite angajatului său „Y” taxa de studii în cadrul USM. Pentru anul de studii 2008–2009 în acest scop a fost achitată suma de 5000 lei. Este întreprinderea...

Privind calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală din sumele primite de către persoanele fizice de la întreprinderi, instituţii şi organizaţii finanţate din granturi (ajutor cu titlu gratuit)

26.01.20091.962 views

Întrebare: Instituţia „X” a obţinut un grant pentru executarea unor lucrări de cercetare. Aceasta a încheiat contracte de prestare a serviciilor cu persoane fizice, conform cărora urma să le achite...

Privind necalcularea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală din sumele acordate de către angajatori angajaţilor în calitate de împrumut

25.01.20091.443 views

Întrebare: Întreprinderea “X” a decis să acorde angajatului său „Y” un împrumut în sumă de 20000 lei pentru o perioadă de 3 luni fără aplicarea dobînzii. La acordarea sumei respective urmează să se...

Privind includerea cheltuielilor pentru serviciile comunale în valoarea de intrare a clădirii pînă la momentul dării ei în exploatare

24.01.20093.037 views

Privind includerea cheltuielilor pentru serviciile comunale în valoarea de intrare a clădirii pînă la momentul dării ei în exploatare Întrebare: Întreprinderea a procurat o clădire. Dreptul de pr...

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...