37.9k
Home  »  Articole  »  Întrebări-Răspunsuri   »   Privind plătitorii CAS şi PAM, care conform legii nu sunt obligaţi să prezinte declaraţiile 4-BASS şi MED 08

Privind plătitorii CAS şi PAM, care conform legii nu sunt obligaţi să prezinte declaraţiile 4-BASS şi MED 08

30.01.2009 9.903 views

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...
Întrebare:  Care categorii de plătitori de CAS şi PAM nu trebuie să prezinte declaraţii 4-BASS şi rapoarte MED 08? Trebuie de prezentat rapoarte privind plăţile în bugetul asigurărilor sociale de stat şi în fondul de asigurare obligatorie medicală în cazul lipsei de activitate? Trebuie să prezinte rapoartele sus-numite fondatorii întreprinderilor individuale, care nu folosesc forţa de muncă salarizată?

 

Răspuns: Subiecţii, care au obligaţia de a prezenta Сaselor teritoriale de asigurări sociale declaraţia 4-BASS, sunt enumeraţi la punctul 4 al anexei 3 la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009 nr. 262-XVI  din  11.12.2008. Punctul dat prevede, că plătitorii specificaţi în anexa 3 la legea sus-numită, cu excepţia celor menţionaţi la pct.1.6 şi 1.7, sînt obligaţi să prezinte declaraţii privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii Forma 4 – BASS.

Vom examena, care persoane sunt specificate în calitate de plătitori CAS la punctele 1.6 şi 1.7.

 

La punctul 1.6 în calitate de plătitori de CAS sunt specificaţi titularii patentei de întreprinzător, cu excepţia pensionarilor, invalizilor precum şi a persoanelor care se atribuie categoriilor de plătitori prevăzute la pct.1.1-1.5.

 

La punctul 1.7 în calitate de plătitori de CAS sunt specificaţi cetăţenii Republicii Moldova angajaţi prin contract în străinătate, dacă acordurile şi convenţiile internaţionale la care Republica Moldova este parte nu prevăd alte condiţii.

 

Ceilalţi plătitori de CAS specificaţi la punctul 1 al anexei 3 la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009, sînt obligaţi să prezinte declaraţii privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii chiar şi în cazul lipsei activităţii.

Un argument pentru această concluzie serveşte şi faptul că la punctul 4 al anexei sus-numite nu este specificat că sunt obligaţi să prezinte declaraţiile date doar plătitorii contribuţiilor, care au activitate.

În cazul lipsei activităţii, întreprinderea prezintă declaraţia cu datorie nulă faţă de bugetul asigurărilor sociale obligatorii. Excepţie, conform punctului 8 al anexei 3 la legea sus-numită, constituie doar situaţiile, cînd întreprinderile individuale îşi încetează activitatea, în modul stabilit de lege, şi informează Casa teritorială de asigurări sociale la care este înregistrată.În acest caz întreprinderile individuale sunt eliberate de la prezentarea declaraţiilor 4-BASS.

Cît se referă la conducătorii întreprinderilor individuale, care nu folosesc forţa de muncă salarizată, ei tot sînt obligaţi să prezinte declaraţiile date, dar nu trimestrial, ci doar o dată pe an. Aceasta este specificat în anexa 3 la legea sus-numită: întreprinzătorii individuali, avocaţii, notarii privaţi, care activează în baza licenţei obţinute în modul stabilit de lege, indiferent de forma juridică de organizare, care nu au persoane angajate prin contract individual de muncă – o dată pe an, pînă la data de 10 ianuarie 2010, conform modelului elaborat de Casa Naţională de Asigurări Sociale, Forma 4 – BASS (an).

 

Modul de prezentare a rapoartelor MED 08 este reglementat de articolul 26 al Legii cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală nr. 1593-XV din 26.12.2002. Conform punctului (1) al acestui articol, rapoartele MED 08 se prezintă trimestrial organelor fiscale teritoriale, pînă la sfîrşitul lunii imediat următoare trimestrului de gestiune, numai de categoriile de plătitori prevăzute la pct.1 şi 3 din anexa nr.1 la legea sus-numită, adică de angajatori şi de unităţi, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, de persoanele fizice, notarii privaţi şi avocaţii care plătesc persoanelor fizice ori în folosul lor alte recompense.

Pentru aceste categorii de plătitori, prezentarea rapoartelor MED 08 este obligatorie, chiar şi în lipsa activităţii acestora. La fel, trebuie de menţinut, că conform punctului (2) din articolul 26 al legii sus-numite este prevăzută altă modalitate de prezentare a rapoartelor MED 08 pentru întreprinzătorii individuali, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de T.V.A. Aceşti plătitori, prezintă o dare de seamă fiscală unificată anual, pînă la 31 martie al anului următor anului fiscal de gestiune.

Cît priveşte pe fondatorii întreprinderilor individuale, care nu folosesc forţa de muncă salarizată, ei nu trebuie să prezinte rapoarte MED 08, deoarece ei nu au datorii faţă de fondul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală, care sunt reflectate în rapoartele date.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...