37.9k
Home  »  Articole  »  Întrebări-Răspunsuri   »   Privind regimul fiscal aferent cheltuielilor suportate pentru transportarea salariaţilor de la/pînă la locul de muncă

Privind regimul fiscal aferent cheltuielilor suportate pentru transportarea salariaţilor de la/pînă la locul de muncă

23.01.2009 1.473 views

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Întrebare:  Vor fi deductibile cheltuielile suportate de către agentul economic, care este amplasat în afara localităţii, pentru transportarea salariaţilor săi (de la/pînă la locul de muncă), dat fiind faptul că aceştia locuiesc într-o localitate, în care nu este transport urban direct pe asemenea rută?

 

Răspuns:  Conform art. 24 alin. (1) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor ordinare şi necesare, achitate sau suportate de contribuabil pe parcursul anului fiscal, exclusiv în cadrul activităţii de întreprinzător.

Totodată, potrivit pct. 39 din Regulamentul cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venit, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 77 din 30.01.2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 32–33 din 15 februarie 2008) (în continuare – Regulament), cheltuielile ordinare şi necesare reprezintă cheltuielile, caracteristice pentru gestionarea anumitor tipuri de activităţi de întreprinzător, fără de care este imposibil de a face business, care sînt definite atît cu indici calitativi, cît şi cu indici cantitativi.

Astfel, luînd în consideraţie faptul că agentul economic este amplasat în afara localităţii, iar salariaţii locuiesc într-o localitate în care nu există transport urban direct pe ruta respectivă, considerăm că se va permite deducerea în scopuri fiscale a cheltuielilor suportate de către agentul economic pentru transportarea salariaţilor săi (de la/pînă la locul de muncă), conform art. 24 alin. (1) din Codul fiscal, deoarece acestea sînt nemijlocit legate de activitatea de întreprinzător, întrunind caracteristicile expuse la pct. 39 din Regulament. Prin urmare, cheltuielile date confirmate documentar se vor deduce potrivit art. 24 alin. (1) şi (10) din Codul fiscal.

În ce priveşte calificarea venitului dat pentru salariaţii agentului economic, este de menţionat faptul că în cazul conformării cheltuielilor vizate cu prevederile legislative menţionate, acestea nu pot fi calificate drept facilităţi acordate de către patron (plată pentru recuperarea cheltuielilor personale ale salariaţilor). Astfel, pentru salariaţii agentului economic nu apar careva consecinţe fiscale în legătură cu suportarea acestor cheltuieli.

De menţionat că astfel de situaţii pot apărea, de exemplu, în cazul cînd agenţii economici, avînd genuri de activitate respective, transportă salariaţii săi la şantierele de construcţie, minele de piatră etc.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...