37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Facilitarea activității mediului de afaceri: pachetul de dereglementare VII propus pentru consultare

Facilitarea activității mediului de afaceri: pachetul de dereglementare VII propus pentru consultare

22.04.2024129 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Proiectul hotărârii de Guvern privind aprobarea proiectului Legii pentru modificarea unor acte normative (facilitarea activității mediului de afaceri VII) a fost elaborat de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, cu suportul Secretariatului Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru și a PNUD.

Documentul presupune modificarea a 17 acte normative. Unul din actele normative ce urmează a fi ajustat și completat este Legea privind societățile pe acțiuni nr. 1134/1997. Astfel, prin proiect se propune includerea documentului electronic și semnăturii electronice pentru împuterniciri de reprezentare în baza semnăturii electronice al acționarului, alternativ la procură autentificată notarial sau de conducerea de la locul de muncă, în modul în care se va decide prin hotărîrea adunării generale sau se va prevedea în statutul societății pe acțiuni. De asemenea, cadrul legal va prevedea posibilitatea utilizării documentului electronic și semnăturii electronice inclusiv pentru documentele adunării generale.

Proiectul mai prevede eliminarea obligației de a legaliza semnătura la notar sau comisia de cenzori să autentifice semnăturile președintelui și secretarului adunării generale (și acționarilor) în toate cazurile în care aceștia semnează cu semnătură electronică calificată. O altă intervenție constă în eliminarea obligației de a întocmi separat procesul-verbal privind rezultatul votului dacă la adunare au participat mai puțin de 50 de acționari.

De asemenea, se mai propune modificarea art. 12 alin. (3) lit. c) liniuța a patra din Legea 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali, astfel încât indicarea administratorului sucursalei în Regulamentul sucursalei persoanei juridice să fie doar ca o opțiune, dar nu o obligație.

Subsecvent, prin ajustarea art. 231 alin. (9), lit. b) din Legea nr.10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice, se propune uniformizarea termenului de valabilitate a avizului sanitar prin extinderea de la 1 an la 3 ani atât pentru produsele autohtone cât și pentru cele de import.

O altă propunere ține de acordarea posibilității angajării lucrătorilor migranți cu condiții de part-time, cu achitarea salariului în conformitate cu timpul real lucrat. Astfel, modificarea în discuție se referă la ajustarea Legii nr. 200/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova și anume a prevederilor art. 434 alin. (3) lit. b, potrivit cărora pentru prelungirea dreptului de şedere provizorie în scop de muncă, beneficiarul solicitant va depune o copie de pe contractul individual de muncă, cu indicarea salariului lunar, care nu trebuie să fie mai mic decît salariul minim pe țară.

Totodată, proiectul prevede abrogarea Legii nr.1466/1998 cu privire la reglementarea repatrierii de mijloace băneşti, mărfuri şi servicii provenite din tranzacțiile economice externe.

Proiectul poate fi consultat până la data de 29 aprilie curent.

Proiectul hotărârii de Guvern privind aprobarea proiectului Legii pentru modificarea unor acte normative (facilitarea activității mediului de afaceri VII) a fost elaborat de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, cu suportul Secretariatului Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru și a PNUD.

Documentul presupune modificarea a 17 acte normative. Unul din actele normative ce urmează a fi ajustat și completat este Legea privind societățile pe acțiuni nr. 1134/1997. Astfel, prin proiect se propune includerea documentului electronic și semnăturii electronice pentru împuterniciri de reprezentare în baza semnăturii electronice al acționarului, alternativ la procură autentificată notarial sau de conducerea de la locul de muncă, în modul în care se va decide prin hotărîrea adunării generale sau se va prevedea în statutul societății pe acțiuni. De asemenea, cadrul legal va prevedea posibilitatea utilizării documentului electronic și semnăturii electronice inclusiv pentru documentele adunării generale.

Proiectul mai prevede eliminarea obligației de a legaliza semnătura la notar sau comisia de cenzori să autentifice semnăturile președintelui și secretarului adunării generale (și acționarilor) în toate cazurile în care aceștia semnează cu semnătură electronică calificată. O altă intervenție constă în eliminarea obligației de a întocmi separat procesul-verbal privind rezultatul votului dacă la adunare au participat mai puțin de 50 de acționari.

De asemenea, se mai propune modificarea art. 12 alin. (3) lit. c) liniuța a patra din Legea 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali, astfel încât indicarea administratorului sucursalei în Regulamentul sucursalei persoanei juridice să fie doar ca o opțiune, dar nu o obligație.

Subsecvent, prin ajustarea art. 231 alin. (9), lit. b) din Legea nr.10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice, se propune uniformizarea termenului de valabilitate a avizului sanitar prin extinderea de la 1 an la 3 ani atât pentru produsele autohtone cât și pentru cele de import.

O altă propunere ține de acordarea posibilității angajării lucrătorilor migranți cu condiții de part-time, cu achitarea salariului în conformitate cu timpul real lucrat. Astfel, modificarea în discuție se referă la ajustarea Legii nr. 200/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova și anume a prevederilor art. 434 alin. (3) lit. b, potrivit cărora pentru prelungirea dreptului de şedere provizorie în scop de muncă, beneficiarul solicitant va depune o copie de pe contractul individual de muncă, cu indicarea salariului lunar, care nu trebuie să fie mai mic decît salariul minim pe țară.

Totodată, proiectul prevede abrogarea Legii nr.1466/1998 cu privire la reglementarea repatrierii de mijloace băneşti, mărfuri şi servicii provenite din tranzacțiile economice externe.

Proiectul poate fi consultat până la data de 29 aprilie curent.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...