37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Baza generalizată a practicii fiscale: noi completări

Baza generalizată a practicii fiscale: noi completări

10.04.2024232 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat actualizări a Bazei generalizate a practicii fiscale prin care au fost date răspunsuri la următoarele întrebări:

  • În Nota de informare privind salariul și alte plăți efectuate de către rezidentul parcului pentru tehnologia informației în folosul angajaților se va indica suma anuală brută sau netă obținută de către angajat?

În conformitate cu art. 374 alin. (1) din Codul fiscal, în afară de darea de seamă menționată la art. 373, rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației vor prezenta și nota informativă privind salariul și alte plăți efectuate de către rezidentul parcului pentru tehnologia informației în folosul angajaților.

Nota în cauză se prezintă Serviciului Fiscal de Stat anual, până la data de 25 ianuarie a anului următor anului calendaristic în care au fost efectuate plăți în folosul angajaților, şi are scop informativ. Menționăm că prin Nota în cauză urmează a fi declarate plățile salariale brute care sunt efectiv achitate angajaților, fără rețineri.

Formularul Notei de informare privind plăţile salariale efectuate de către rezidentul parcului pentru tehnologia informaţiei în folosul angajaţilor (Forma ISAPTI 17), precum şi modul de completare a acestuia a fost aprobat de către Ministerul Finanțelor prin ordinul nr. 135 din 6 noiembrie 2017.
[Modificările operate în temeiul aprobării Ordinului Ministerului Finanţelor nr.51 din 18.04.2022, în vigoare 01.05.2022]

  • Ce impozite, taxe și contribuții se includ în componența impozitului unic?

În conformitate cu prevederile art. 372 alin. (1) din Codul fiscal, în componenţa impozitului unic sunt incluse următoarele impozite, taxe şi contribuții:
a) impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător;
b) impozitul pe venit din salariu;
c) contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajatori;
d) primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală datorate de angajaţi;
e) taxele locale;
f) impozitul pe bunurile imobiliare;
g) taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova.
[Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr.212 din 20.07.2023, Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 297-301 din 10.08.2023 , în vigoare 01.01.2024]

  • Care este regimul fiscal aplicat de către rezidenții parcului IT asupra veniturilor achitate persoanelor fizice pentru prestarea serviciilor?

Potrivit art. 372 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, în componența impozitului unic nu se include impozitul pe venit reținut la sursa de plată, stabilit în conformitate cu prevederile art. 88 alin. (5), art. 89, 90, 901 şi 91, contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii şi primele de asigurare obligatorie de asistență medicală calculate/reținute la efectuarea plăților în folosul persoanelor fizice, altele decât plățile salariale.

Astfel, veniturile persoanei fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător, obținute din prestarea serviciilor și/sau lucrărilor (art. 88 alin. (5) din Codul fiscal), nu se vor include în componența impozitului unic și se vor impozita în modul general stabilit.

  • Au obligația de a prezenta Nota de Informare privind salariul şi alte plăţi efectuate de către angajator în folosul angajaţilor, precum şi plăţile achitate rezidenţilor din alte surse de venit decât salariul şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi (forma IALS21), rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației?

Potrivit Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 135 din 06.11.2017, angajatorii rezidenți ai parcului IT, până la 25 ianuarie a anului următor anului calendaristic în care au fost efectuate plăți în folosul angajaților, prezintă Serviciului Fiscal de Stat - Nota de informare privind salariul și alte plăți efectuate de către rezidentul parcului pentru tehnologia informației în folosul angajaților (forma ISAPTI17).

Cât privește veniturile supuse regimului general de impozitare, achitate de rezidentul parcului pentru tehnologia informației, acestea urmează a fi declarate prin Darea de seamă (Forma IPC 21) la codurile sursei de venit impozabile corespunzător tipului de venit achitat.

Totodată, menționăm că potrivit art. 374 alin. (2) din Codul fiscal, dările de seamă, declarațiile, alte rapoarte aferente impozitelor, contribuțiilor, altor plăți obligatorii la buget care nu intră în componența impozitului unic în conformitate cu prevederile art. 372 alin. (2) din Codul fiscal, se prezintă autorităților corespunzătoare în modul general stabilit.

Prin urmare, la efectuarea plăţilor în folosul persoanelor fizice altele decît plăţile salariale, impozitul pe venit reţinut la sursa de plată, stabilit în conformitate cu prevederile art. 88 alin. (5), art.89, 90, 901 şi 91, contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii şi primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală calculate/reţinute nu se includ în componenţa impozitului unic.

Astfel acestea urmează a fi reflectate în Nota de informare (forma IALS 21), care urmează a fi prezentată Serviciului Fiscal de Stat, pînă la data de 25 a lunii următoare încheierii anului fiscal.

Ordinul SFS nr. 119 din 26-03-2024

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat actualizări a Bazei generalizate a practicii fiscale prin care au fost date răspunsuri la următoarele întrebări:

  • În Nota de informare privind salariul și alte plăți efectuate de către rezidentul parcului pentru tehnologia informației în folosul angajaților se va indica suma anuală brută sau netă obținută de către angajat?

În conformitate cu art. 374 alin. (1) din Codul fiscal, în afară de darea de seamă menționată la art. 373, rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației vor prezenta și nota informativă privind salariul și alte plăți efectuate de către rezidentul parcului pentru tehnologia informației în folosul angajaților.

Nota în cauză se prezintă Serviciului Fiscal de Stat anual, până la data de 25 ianuarie a anului următor anului calendaristic în care au fost efectuate plăți în folosul angajaților, şi are scop informativ. Menționăm că prin Nota în cauză urmează a fi declarate plățile salariale brute care sunt efectiv achitate angajaților, fără rețineri.

Formularul Notei de informare privind plăţile salariale efectuate de către rezidentul parcului pentru tehnologia informaţiei în folosul angajaţilor (Forma ISAPTI 17), precum şi modul de completare a acestuia a fost aprobat de către Ministerul Finanțelor prin ordinul nr. 135 din 6 noiembrie 2017.
[Modificările operate în temeiul aprobării Ordinului Ministerului Finanţelor nr.51 din 18.04.2022, în vigoare 01.05.2022]

  • Ce impozite, taxe și contribuții se includ în componența impozitului unic?

În conformitate cu prevederile art. 372 alin. (1) din Codul fiscal, în componenţa impozitului unic sunt incluse următoarele impozite, taxe şi contribuții:
a) impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător;
b) impozitul pe venit din salariu;
c) contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajatori;
d) primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală datorate de angajaţi;
e) taxele locale;
f) impozitul pe bunurile imobiliare;
g) taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova.
[Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr.212 din 20.07.2023, Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 297-301 din 10.08.2023 , în vigoare 01.01.2024]

  • Care este regimul fiscal aplicat de către rezidenții parcului IT asupra veniturilor achitate persoanelor fizice pentru prestarea serviciilor?

Potrivit art. 372 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, în componența impozitului unic nu se include impozitul pe venit reținut la sursa de plată, stabilit în conformitate cu prevederile art. 88 alin. (5), art. 89, 90, 901 şi 91, contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii şi primele de asigurare obligatorie de asistență medicală calculate/reținute la efectuarea plăților în folosul persoanelor fizice, altele decât plățile salariale.

Astfel, veniturile persoanei fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător, obținute din prestarea serviciilor și/sau lucrărilor (art. 88 alin. (5) din Codul fiscal), nu se vor include în componența impozitului unic și se vor impozita în modul general stabilit.

  • Au obligația de a prezenta Nota de Informare privind salariul şi alte plăţi efectuate de către angajator în folosul angajaţilor, precum şi plăţile achitate rezidenţilor din alte surse de venit decât salariul şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi (forma IALS21), rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației?

Potrivit Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 135 din 06.11.2017, angajatorii rezidenți ai parcului IT, până la 25 ianuarie a anului următor anului calendaristic în care au fost efectuate plăți în folosul angajaților, prezintă Serviciului Fiscal de Stat - Nota de informare privind salariul și alte plăți efectuate de către rezidentul parcului pentru tehnologia informației în folosul angajaților (forma ISAPTI17).

Cât privește veniturile supuse regimului general de impozitare, achitate de rezidentul parcului pentru tehnologia informației, acestea urmează a fi declarate prin Darea de seamă (Forma IPC 21) la codurile sursei de venit impozabile corespunzător tipului de venit achitat.

Totodată, menționăm că potrivit art. 374 alin. (2) din Codul fiscal, dările de seamă, declarațiile, alte rapoarte aferente impozitelor, contribuțiilor, altor plăți obligatorii la buget care nu intră în componența impozitului unic în conformitate cu prevederile art. 372 alin. (2) din Codul fiscal, se prezintă autorităților corespunzătoare în modul general stabilit.

Prin urmare, la efectuarea plăţilor în folosul persoanelor fizice altele decît plăţile salariale, impozitul pe venit reţinut la sursa de plată, stabilit în conformitate cu prevederile art. 88 alin. (5), art.89, 90, 901 şi 91, contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii şi primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală calculate/reţinute nu se includ în componenţa impozitului unic.

Astfel acestea urmează a fi reflectate în Nota de informare (forma IALS 21), care urmează a fi prezentată Serviciului Fiscal de Stat, pînă la data de 25 a lunii următoare încheierii anului fiscal.

Ordinul SFS nr. 119 din 26-03-2024

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...