37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Reorganizarea persoanelor juridice. Prevederile cadrului legal

Reorganizarea persoanelor juridice. Prevederile cadrului legal

28.03.2024451 views

2

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Reorganizarea persoanelor juridice supuse înregistrării de stat se efectuează prin:

 1. fuziune:
  a) prin contopire, codurile fiscale ale persoanelor ce se contopesc se anulează, iar persoanei astfel constituite i se atribuie un alt cod fiscal;
  b) prin absorbție, codul fiscal al persoanei absorbite se anulează;
 2. dezmembrare:
  a) prin divizare, codul fiscal al persoanei divizate se anulează, iar persoanelor astfel constituite li se atribuie alte coduri fiscale;
  b) prin separare, codul fiscal al persoanei reorganizate rămâne același, iar persoanelor astfel constituite li se atribuie alte coduri fiscale;
 3. prin transformare în persoană cu o altă formă juridică de organizare. codul fiscal al persoanei reorganizate trece la persoana astfel constituită.

Reorganizarea persoanelor juridice prin contopire se consideră încheiată din momentul înregistrării de stat a persoanei juridice create ca urmare a contopirii. Actele de constituire ale persoanei juridice create ca urmare a contopirii vor conține dispoziții cu privire la preluarea tuturor drepturilor și obligațiunilor patrimoniale ale persoanelor juridice reorganizate prin contopire. Persoanei juridice create c urmare a contopirii i se atribuie un număr nou de identificare de stat.

Persoanele juridice participante la contopire își încetează existența și se radiază din Registrul de stat.

În cazul reorganizării persoanelor juridice prin absorbție, persoana juridică absorbantă operează în actele de constituire modificări privind preluarea tuturor drepturilor și obligațiilor patrimoniale ale persoanei juridice absorbite.

Persoana juridică absorbantă își păstrează numărul său de identificare de stat, iar persoana juridică absorbită își încetează existența și se radiază din Registrul de stat.

Reorganizarea persoanei juridice prin divizare se consideră încheiată din momentul înregistrării de stat a persoanelor juridice create ca urmare a divizării. Actele de constituire ale persoanelor juridice create ca urmare a divizării vor conține dispoziții cu privire la preluarea, în baza bilanțului de repartiție, a părții respective din drepturile și obligațiile patrimoniale ale persoanei juridice divizate.

Persoanelor juridice create ca urmare a divizării li se atribuie noi numere de identificare de stat. Persoana juridică reorganizată prin divizare își încetează existența și se radiază din Registrul de stat.

La reorganizarea persoanei juridice prin separare, se operează modificări în actele de constituire prin transmiterea în baza bilanțului de repartiție a părții respective de drepturi și obligații patrimoniale către persoanele juridice existente sau create ca urmare a divizării. Actele de constituire ale persoanelor juridice existente sau create ca urmare a separării vor conține dispoziții cu privire la preluarea, în baza bilanțului de repartiție, a părții respective din drepturile și obligațiile patrimoniale ale persoanelor juridice reorganizate prin separare.

Persoana juridică reorganizată prin separare își păstrează numărul său de identificare de stat. Persoanei juridice create ca urmare a separării i se atribuie un nou număr de identificare de stat.

Reorganizarea persoanei juridice prin transformare se consideră încheiată din momentul înregistrării de stat a noii forme juridice de organizare a persoanei juridice create ca urmare a transformării.

Persoana juridică reorganizată prin transformare își păstrează numărul de identificare de stat

Respectiv, pentru întreprinderea reorganizată pe parcursul anului vor exista două perioade fiscale: prima perioadă fiscală va coincide cu începutul anului calendaristic până la data radierii din Registrul de stat a întreprinderii supusă reorganizării, iar a doua – din momentul înregistrării de stat a noii forme juridice de organizare a persoanei juridice create ca urmare a transformării și până la finele anului calendaristic.

Astfel, pentru perioadele respective, urmează a fi prezentate două declarații cu privire la impozitul pe venit, cu bifarea persoanei cu forma organizatorico-juridică corespunzătoare.

Până la depunerea documentelor pentru înregistrarea reorganizării, persoana juridică care, ca urmare a reorganizării, își încetează existența este obligată, pe propria răspundere, sub sancțiunea plății de daune-interese, să închidă contul (conturile) bancare și să nimicească ștampila, în cazul în care dispune de aceasta.

Organul înregistrării de stat prezintă SFS, CNAS, CNAM și BNS informația din Registrul de stat privind înregistrarea, reorganizarea sau lichidarea persoanei juridice,întreprinzătorului individual sau a gospodăriei țărănești (de fermier), precum și informația aferentă modificărilor operate în actele de constituire ale acestora, în termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării.
Datele recepționate de SFS despre inițierea procedurii de reorganizare se înscriu în SI al SFS.

În cazul existenței mai multor succesori, fiecare din ei poartă răspundere, în limita drepturilor și obligațiilor preluate în urma reorganizării, pentru stingerea obligației fiscale a persoanei organizate. Responsabilitatea asumată de succesorul persoanei reorganizate devine obligația lui fiscală care, în cazul reorganizării acestuia, trece la succesorii lui.

Reorganizarea persoanelor juridice supuse înregistrării de stat se efectuează prin:

 1. fuziune:
  a) prin contopire, codurile fiscale ale persoanelor ce se contopesc se anulează, iar persoanei astfel constituite i se atribuie un alt cod fiscal;
  b) prin absorbție, codul fiscal al persoanei absorbite se anulează;
 2. dezmembrare:
  a) prin divizare, codul fiscal al persoanei divizate se anulează, iar persoanelor astfel constituite li se atribuie alte coduri fiscale;
  b) prin separare, codul fiscal al persoanei reorganizate rămâne același, iar persoanelor astfel constituite li se atribuie alte coduri fiscale;
 3. prin transformare în persoană cu o altă formă juridică de organizare. codul fiscal al persoanei reorganizate trece la persoana astfel constituită.

Reorganizarea persoanelor juridice prin contopire se consideră încheiată din momentul înregistrării de stat a persoanei juridice create ca urmare a contopirii. Actele de constituire ale persoanei juridice create ca urmare a contopirii vor conține dispoziții cu privire la preluarea tuturor drepturilor și obligațiunilor patrimoniale ale persoanelor juridice reorganizate prin contopire. Persoanei juridice create c urmare a contopirii i se atribuie un număr nou de identificare de stat.

Persoanele juridice participante la contopire își încetează existența și se radiază din Registrul de stat.

În cazul reorganizării persoanelor juridice prin absorbție, persoana juridică absorbantă operează în actele de constituire modificări privind preluarea tuturor drepturilor și obligațiilor patrimoniale ale persoanei juridice absorbite.

Persoana juridică absorbantă își păstrează numărul său de identificare de stat, iar persoana juridică absorbită își încetează existența și se radiază din Registrul de stat.

Reorganizarea persoanei juridice prin divizare se consideră încheiată din momentul înregistrării de stat a persoanelor juridice create ca urmare a divizării. Actele de constituire ale persoanelor juridice create ca urmare a divizării vor conține dispoziții cu privire la preluarea, în baza bilanțului de repartiție, a părții respective din drepturile și obligațiile patrimoniale ale persoanei juridice divizate.

Persoanelor juridice create ca urmare a divizării li se atribuie noi numere de identificare de stat. Persoana juridică reorganizată prin divizare își încetează existența și se radiază din Registrul de stat.

La reorganizarea persoanei juridice prin separare, se operează modificări în actele de constituire prin transmiterea în baza bilanțului de repartiție a părții respective de drepturi și obligații patrimoniale către persoanele juridice existente sau create ca urmare a divizării. Actele de constituire ale persoanelor juridice existente sau create ca urmare a separării vor conține dispoziții cu privire la preluarea, în baza bilanțului de repartiție, a părții respective din drepturile și obligațiile patrimoniale ale persoanelor juridice reorganizate prin separare.

Persoana juridică reorganizată prin separare își păstrează numărul său de identificare de stat. Persoanei juridice create ca urmare a separării i se atribuie un nou număr de identificare de stat.

Reorganizarea persoanei juridice prin transformare se consideră încheiată din momentul înregistrării de stat a noii forme juridice de organizare a persoanei juridice create ca urmare a transformării.

Persoana juridică reorganizată prin transformare își păstrează numărul de identificare de stat

Respectiv, pentru întreprinderea reorganizată pe parcursul anului vor exista două perioade fiscale: prima perioadă fiscală va coincide cu începutul anului calendaristic până la data radierii din Registrul de stat a întreprinderii supusă reorganizării, iar a doua – din momentul înregistrării de stat a noii forme juridice de organizare a persoanei juridice create ca urmare a transformării și până la finele anului calendaristic.

Astfel, pentru perioadele respective, urmează a fi prezentate două declarații cu privire la impozitul pe venit, cu bifarea persoanei cu forma organizatorico-juridică corespunzătoare.

Până la depunerea documentelor pentru înregistrarea reorganizării, persoana juridică care, ca urmare a reorganizării, își încetează existența este obligată, pe propria răspundere, sub sancțiunea plății de daune-interese, să închidă contul (conturile) bancare și să nimicească ștampila, în cazul în care dispune de aceasta.

Organul înregistrării de stat prezintă SFS, CNAS, CNAM și BNS informația din Registrul de stat privind înregistrarea, reorganizarea sau lichidarea persoanei juridice,întreprinzătorului individual sau a gospodăriei țărănești (de fermier), precum și informația aferentă modificărilor operate în actele de constituire ale acestora, în termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării.
Datele recepționate de SFS despre inițierea procedurii de reorganizare se înscriu în SI al SFS.

În cazul existenței mai multor succesori, fiecare din ei poartă răspundere, în limita drepturilor și obligațiilor preluate în urma reorganizării, pentru stingerea obligației fiscale a persoanei organizate. Responsabilitatea asumată de succesorul persoanei reorganizate devine obligația lui fiscală care, în cazul reorganizării acestuia, trece la succesorii lui.

Comentarii

 1. Anonim spune:

  E posibilă reorganizarea din ÎI in SRL la moment?

  1. Adrian spune:

   da este posibil

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...