37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Lista actualizată a creanțelor fiscale față de debitorii aflați în procedură de insolvabilitate, propuse spre cesionare

Lista actualizată a creanțelor fiscale față de debitorii aflați în procedură de insolvabilitate, propuse spre cesionare

22.04.2024144 views Serviciul Fiscal de Stat
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Serviciul Fiscal de Stat informează despre actualizarea pe pagina-web a listei creanțelor fiscale față de debitorii aflați în procedură de insolvabilitate, propuse spre cesionare. Informația respectivă poate fi consultată  aici

Pentru încheierea contractului de cesiune a creanțelor, urmează a fi prezentate ofertele, pe suport de hârtie  prin intermediul serviciului poștal la adresa: MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 9 sau electronic la adresa de e-mail: mail@sfs.md care trebuie să conțină concomitent următoarele elemente:

1. Datele de identificare ale cesionarului: denumirea/numele și prenumele acestuia, a/ale reprezentantului legal, sediul, codul fiscal, numărul de telefon/fax, adresa de e-mail; 
2. Datele de identificare ale debitorului, respectiv denumirea și codul fiscal;
3. Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în cazul în care oferta se depune de către o persoană fizică;
4. Împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe cesionar, în cazul în care oferta este depusă prin intermediul reprezentantului; 
5. Data și semnătura cesionarului sau a reprezentantului.

Cesiunea creanțelor fiscale va avea loc după acceptarea ofertei de către Serviciul Fiscal de Stat, precum și achitarea acestora. 

Pentru detalii suplimentare, vă îndemnăm să contactați numărul de telefon: 022-82-30-74 (Direcția generală recuperare creanțe).

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...