37.9k
Home  »  Instruire   »   Seminar „Particularităţile contabilităţii de calculaţie a costului produselor fabricate şi a serviciilor prestate”

Seminar „Particularităţile contabilităţii de calculaţie a costului produselor fabricate şi a serviciilor prestate”

Costurile de producţie reprezintă un factor determinant în stabilirea mărimii preţurilor sau al alegerii politicii de preţ, acesta fiind format din totalitatea cheltuielilor generate în cursul desfăşurării procesului de producţie.

Astfel, acest seminar îşi propune să analizeze particularităţile contabilităţii costurilor de producţie, dar şi să pună în discuţie unele aspecte de actualitate privind calculaţia costului produselor fabricate, serviciilor prestate.

Seminarul se adresează contabililor, economiştilor din sfera de producere, dar şi studenţilor pentru dezvoltare de abilităţi, schimb de experienţă şi perfecţionarea continuă.

Plan de activitate:
1.1 Conţinutul şi componenţa costurilor de producţie;
1.2 Aspecte problematice ale contabilităţii costurilor de producţie;
2.1 Contabilitatea costurilor materialelor directe şi repartizabile;
2.2 Cоntabilitatea costurilor cu personalul directe şi repartizabile;
2.3 Contabilitatea şi repartizarea  costurilor indirecte de producţie;
3. Contаbilitаtea costurilor activităţilor auxiliare;
4. Concepte de bază ale sistemelor de evidenţă şi calculaţie a costurilor: domeniul de aplicare şi caracteristicile principale;
4.1 Calculaţia costurilor pe comenzi de producţie (fabricaţie);
4.2 Calculaţia costurilor pe faze de fabricaţie şi evaluarea producţiei în curs de execuţie.

Tarif participare la seminar:
Pentru participare la seminar, achitaţi/participant tariful de instruire: 750 lei, preţ ce include materialul informativ şi pauza de cafea. Contul de plată se solicită prin email. Achitările se acceptă până la data de 13.09.2018 (inclusiv). Mai multă informație pe email sau telefon.

Coordonatele seminarului:
Data: 15 septembrie 2018, (ora 0900- 1400)
Locaţie: Chişinău, str. A. Pann 4
Limba: română
Tipul instruirii: Informativ practic
Trainer: Specialist fiscal – contabil, practician.

Contacte:
MC „Klubafaceri” SRL
Telefon: 068 774 518
Email: klubafaceri@gmail.com
Facebook: Marca Klubafaceri

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...