37.9k
Home  »  Instruire   »   Seminar de instruire „Clasificarea și raportarea deșeurilor în Sistemul Informațional Automatizat Managementul Deșeurilor”

Seminar de instruire „Clasificarea și raportarea deșeurilor în Sistemul Informațional Automatizat Managementul Deșeurilor”

14.09.2021

PRO MEDIU

Clasificarea și raportarea deșeurilor este primul și cel mai important pas pentru promovarea reciclării, reutilizării și reducerii generării deșeurilor. Să fim responsabili!

Legea nr. 209/2016 privind deșeurile reprezintă un act normativ nou care stabilește cadrul legislativ pentru gestionarea deșeurilor. Aceasta definește noțiuni de bază, precum deșeuri, valorificare și eliminare și stabilește cerințele esențiale pentru gestionarea deșeurilor, în special obligația pentru unitatea sau întreprinderea care efectuează operațiuni de gestionare a deșeurilor de a deține o autorizație. Legea instituie, de asemenea, principii majore, cum ar fi obligația de a trata deșeurile într-o manieră care să nu aibă efecte negative asupra mediului și sănătății populației, încurajarea punerii în aplicare a ierarhiei deșeurilor și, în conformitate cu principiul „poluatorul plătește”, cerința conform căreia costurile de eliminare a deșeurilor să fie suportate de către deținătorul deșeurilor, de către deținătorii anteriori sau de către producătorii produsului din care derivă deșeurile respective.

Legea conține prevederi ce țin de clasificarea și raportarea deșeurilor, planificarea gestionării deșeurilor, precum și obligațiunile entităților care generează și gestionează  deșeuri.

Astfel, entitățile care generează și gestionează  deșeuri sunt obligate să clasifice deșeurile în modul prescris și să prezinte rapoarte anuale Agenției de Mediu, prin intermediul Sistemului Informațional Automatizat „Managementul Deșeurilor” – www.siamd.gov.md. Clasificarea deșeurilor se realizează în conformitate cu noua listă a deșeurilor, care transpune clasificatorul european și este aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 99/2018 pentru aprobarea Listei deșeurilor.  Evidența și raportarea deșeurilor se realizează în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 501/2018  pentru aprobarea Instrucțiunii cu privire la ținerea evidenței și transmiterea datelor și informațiilor despre deșeuri și gestionarea acestora.

Reglementările noi în domeniul gestionării deșeurilor conduc la necesitatea unor instruiri și clarificări cu privire la conformarea cu acestea. AO Asociația Experților ”PRO MEDIU” propune organizarea seminarelor de instruire cu scopul de a familiariza cu:

 • cerințele legilor și reglementărilor relevante în ceea ce privește gestionarea deșeurilor
 • principiile gestionării deșeurilor și aplicarea acestor principii în practică
 • obligațiile generatorului de deșeuri în ceea ce privește clasificarea deșeurilor și ducerea evidenței
 • obligațiile generatorului de deșeuri de înregistrare și raportare anuală în SIAMD

În timpul instruiri vor fi oferite exemple practice de clasificare a deșeurilor.

Cui este destinată instruirea?

 • Agenților economici care generează deșeuri în rezultatul activității sale
 • Agenților economici care realizează activități de gestionare a deșeurilor
 • Toate celelalte persoane fizice și / sau juridice care doresc să se familiarizeze cu responsabilitățile și obligațiile în gestionarea deșeurilor

Programul cursului:

 1. Evidența si raportarea pe tipuri de deșeuri, conform  HG 501/2018 cu privire la aprobarea Instrucțiunii cu privire la ținerea evidenței și transmiterea datelor și informațiilor despre deșeuri și gestionarea acestora;
 2. Înregistrarea și raportarea în Sistemul Informațional Automatizat „Managementul Deșeurilor” –www.siamd.gov.md, conform Art. 33 al Legii nr 209/2016 privind deșeurile
 3. Îndeplinirea obligațiilor generatorilor de deșeuri, în conformitate cu Legea nr 209/2016 privind deșeurile;
 4. Cunoașterea tipurilor de deșeuri rezultate din activitate si importanta reducerii acestora, încadrarea în coduri de deșeuri, conform HG 99/2018 cu privire la aprobarea Listei deșeurilor;

Detalii curs:

Cursurile se organizează lunar la formarea unei grupe minime de 5 cursanți, începînd cu data de 21 octombrie, 2021.

Durata: 5 ore, în funcție de subiectele abordate

Cost: 1500 MDL, care include cursul de instruire și materialele de lucru

Pentru înscriere la curs, completați formularul: 
http://www.pro-mediu.md/wp-content/uploads/2021/08/formular-de-inscriere.pdf

sau telefonați: 079871342 / 069053876

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...