37.9k
Home  »  Instruire   »   Seminar ONLINE „Completarea declarației cu privire la impozitul pe venit VEN12”

Seminar ONLINE „Completarea declarației cu privire la impozitul pe venit VEN12”

30.11.2020

Klubafaceri

În cadrul acestui seminar interactiv va avea loc prezentarea aspectelor practice, aplicabile ale Declarației VEN12 din domeniul Fiscalității și Contabilității.

Obiectivele seminarului se focusează pe:

 • Înțelegerea în detaliu a informațiilor solicitate și a modului de completare;
 • Structura noilor date și impactul în sistemele informatice utilizate și modul de verificare și completare;
 • Interacțiune cu specialişti din domeniul fiscal – contabil, beneficiind de experiența acestora în cadrul sesiunii de întrebări și răspunsuri.

Tematica:

I  Aspecte practice privind amortizarea mijloacelor fixe în scopuri fiscale 

 • Aspecte importante ale noului Regulament  privind evidența și calcularea uzurii mijloacelor fixe;
 • Explicații privind deducerea cheltuielilor privind reparaţia mijloacelor fixe proprii;
 • Explicații privind deducerea cheltuielilor pentru reparaţia mijloacelor fixe în folosință, care fac obiectul unui contract de leasing operaţional, locaţiune, concesiune, arendă, comodat, sublocaţiune.
 • Modul de determinare a rezultatului fiscal în cazul ieșirii mijloacelor fixe de la entitate.

II  Completarea Declarației forma VEN 12  pentru perioada fiscală 2020;

 • Prezentarea generală și obligațiile fiscale privind prezentarea și completarea declarației VEN 12
 • Explicații desfășurate privind ajustarea veniturilor  anexa 1D (impozabile și neimpozabile);
 • Completarea anexei 2 D ajustări fiscale a cheltuielilor (deductibile și nedeductibile)
 • Determinarea facilităților fiscale;Donații filantropice, teme de discuții
 • Deduceri aferente activității de întreprinzător întrebări și răspunsuri.

III Etapele de întocmire a Situațiilor financiare

 • Conținutul și modul de întocmire a anexelor Situațiilor Financiare - forma complexă
 • Modul de inventariere a elementelor contabile, exemple operațiuni și note contabile.
 • Analiza înregistrărilor contabile corecte în balanța de verificare,
 • Exemple -  reformarea bilanțului contabil.

În cadrul seminarului vor fi prezentate exemple practice, relatate prin explicație în baza studiilor de caz.

Tariful participării la seminar:

Pentru participare la seminar, achitaţi/participant tariful de instruire: 1600 lei, preţ ce include materialul informativ. Contul de plată se solicită prin email. Achitările se acceptă, inclusiv până în data de 16.12.2020 (inclusiv). Mai multă informație pe email sau telefon.

BONUS:

Persoanele care achită până la data de 7 decembrie 2020 (inclusiv) beneficiază de o participare gratuită la seminarul ONLINE ,,Amortizarea mijloacelor fixe în scopurile impozitării pentru anul 2020 potrivit noilor cerinţe”

Coordonatele seminarului pentru 2 zile:
Data: 18 decembrie 2020 (18:00 – 20:00)

            19 decembrie 2020 (09:00 – 15:00)
Locaţie: ONLINE (Preventiv 24 ore veti primi adresa web online)

Limba: română
Tipul instruirii: Informativ practic
Traineri: Specialişti fiscal -contabil, practician

Contacte:
Marca Klubafaceri SRL
Telefon: 068 774 518
https://klubafaceri.wordpress.com/
Email: klubafaceri@gmail.com
Facebook: Marca Klubafaceri

Înregistrare

Restabilirea parolei