37.9k
Home  »  Instruire   »   Seminar ONLINE ,,Apecte specifice privind Declarația TVA”

Seminar ONLINE ,,Apecte specifice privind Declarația TVA”

01.03.2024

Klubafaceri

Taxă pe valoarea adăugată (TVA) se referă la impozitul general de stat care reprezintă o formă de colectare la buget a unei părţi a valorii mărfurilor livrate, serviciilor prestate care sînt supuse impozitării pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi a unei părţi din valoarea mărfurilor, serviciilor impozabile importate în Republica Moldova. Declaraţia privind TVA se întocmeşte pe un formular oficial, aprobat, iar obligaţia de prezentare a Declaraţiei privind TVA o au atât persoanele juridice, cât şi cele fizice.

În acest context, seminarul consultativ „Aspecte specifice privind Declarația TVA”, va oferi un șir de răspunsuri și explicații privind pașii și informațiile necesare pentru toate persoanele atunci cînd urmează să întocmească Declarația TVA.

Tematica:
1. Actele normative în vigoare, care reglementează modul de completare a Declarației TVA
2. Înregistrarea în calitate de plătitor de TVA. Completarea și prezentarea primei Declarații privind TVA
3. Anularea înregistrării de plătitor de TVA. Completarea și prezentarea ultimei Declarații privind TVA
4. Obligaţia de prezentare a Declaraţiei privind TVA, indifferent de statul deținerii de plătitor/neplătitor TVA
5. Aspecte contabile și fiscale privind TVA la livrarea bunurilor și serviciilor pe teritoriul Republicii Moldova. Particularitățile luării la evidență a facturilor fiscale și înregistrarea în Registrul de evidenţă a livrării de mărfuri, servicii
6. Aspecte contabile și fiscale privind TVA la procurarea bunurilor și serviciilor pe teritoriul Republicii Moldova. Deducerea TVA / raportarea TVA la costuri/cheltuieli în diverse situații. Perfectarea Registrului de evidenţă a procurării de mărfuri, servicii
7. Determinarea TVA la operațiunile de import-export de bunuri și servicii.
8. Modul de reflectarea a acestora în Declarația TVA 12.
9. Tratamentul contabil și fiscal TVA în situații specifice:
• comercializării produselor social-importate;
• acordării reducerilor de preț și returnărilor de bunuri;
• recunoașterii creanțelor/datoriilor compromise și altele
10. Prorata lunară și anuală privind T.V.A. - aspecte fiscale și contabile
11. Modul de restituire a TVA
12. Completarea și prezentarea nemijlocită a Declarației privind TVA (Forma TVA 12), și:
• anexei nr.1 Lista faturilor fiscale primite (TVA FACT)
• anexei nr.2 Lista facturilor fiscale eliberate (TVA LIVR)
13. Modul de corectare a Declaratiei TVA. Responsabilitatea privind determinarea corectă a sumei TVA şi achitărea la buget.

Tariful participării la seminarul online:
800 lei până la data de 13.03.2024
900 lei de la data de 14.03.2024.

Preţul include materialul informativ și certificatul de participare. Contul de plată se solicită prin email. Achitările se acceptă, inclusiv pînă la data de 15.03.2024. Mai multă informație pe email sau telefon.

Coordonatele seminarului online:
Data: 19.03.2024 (09:00-12:30)

Locaţie: ONLINE (Preventiv 24 ore veți primi adresa ZOOM online, materiale de lucru)
Limba: română
Tipul instruirii: informativ practic
Speaker: Specialist fiscal – contabil, practician.

Contacte:
Marca ,,Klubafaceri’’SRL
Telefon: 068 774 518
Email: klubafaceri@gmail.com

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...