37.9k
Home  »  Instruire   »   Arhivarea și gestionarea documentelor în companiile și instituțiile din Republica Moldova

Arhivarea și gestionarea documentelor în companiile și instituțiile din Republica Moldova

05.07.2021

Vioser

Gestionarea documentelor în întreprinderile, organizațiile și instituțiile din Republica Moldova

Dorești să afli mai multă informație despre:
- Documentele care urmează a fi păstrate în cadrul întreprinderii / instituției;
- Termenele de păstrare a documentelor privind protecția muncii, documentelor contabile, și a altor documente de strictă evidență din întreprindere / instituție;
- Răspunderea pentru gestionarea incorectă a documentelor de arhivă;
- Cine este responsabil pentru gestionarea documentelor întreprinderii și a documentelor care se păstrează în arhiva acesteia

Program:
Partea I (1,5 ore)
1. Legislația națională în domeniul arhivelor de stat și arhivării documentelor;
2. Întreprinderea-entitate creatoare de documente. Principalele tipuri de documente;
3. Clasificarea documentelor și dosarelor în întreprindere:
-Organigrama: importanța acesteia în procesul de lucru cu documentele;
-Documente clasificatoare: Indicatoare, nomenclatoare, liste de clasificare ;
4. Păstrarea și utilizarea documentelor în instituție:
-Norme legale de păstrare;
-Avantaje, riscuri, soluții;
5. Termene (durata) de păstrare a documentelor;
6. Întrebări-răspunsuri.

Partea II(1,5 ore)
7. Efectuarea expertizei valorii documentelor:
-Activitatea Comisiei de Expertiză (CE)
-Ordonarea documentelor și sistematizarea dosarelor
8. Activitatea arhivei întreprinderii. Regulament (model);
9. Transmiterea documentelor la păstrare în arhivele de stat centrale, municipale sau raionale;
10. Valorificarea în instituție a documentelor arhivate. Eliberarea certificatelor de arhivă, a copiilor și extraselor etc.
11. Eliminarea (distrugerea) documentelor întreprinderilor, organizațiilor și instituțiilor;
12. Întrebări-răspunsuri.

Formator: Elena Frumosu- Directoarea Agentiei Nationale a Arhivelor

Detalii curs:

Când: 15 iulie, ora 10:00-13:00

Locația: platforma ZOOM

Investiție:
800 MDL pana la 08 iulie
950 MDL de la 09 iulie

Pentru înregistrare completați formularul https://forms.amocrm.ru/zcrzvm , sau ne contactați la nr. de telefon: 069835556

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...